Restituire impozit pe dividende

29 apr. 2022
Vizualizari: 942

Ordinul președintelui ANAF nr. 765/2022 privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului (M. Of. nr. 402/27 aprilie 2022)
Intrare în vigoare: 27 aprilie 2022

Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 765/2022 sunt aprobate:

1. Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în
cursul anului.

2. Modelul Declarației de regularizare/Cererii de restituire a impozitului pe dividende.

Procedura de restituire a impozitului

Procedura aprobată prin acest ordin are în vedere impozitul pe dividende plătit în plus la bugetul de stat care rezultă din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, după restituirea de către asociați/acționari a dividendelor încasate în plus sau, în cazul dividendelor interimare distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

a) În cazul în care sumele distribuite ca dividende sunt mai mari decât dividendele datorate, plătitorul depune o declarație rectificativă la organul fiscal central competent, evidențiind suma plătită în plus sub formă de impozit pe dividende. Ulterior, contribuabilul va depune o declarație de regularizare/cerere de restituire a impozitului pe dividende.

b) Declarația de regularizare/cererea de restituire a impozitului pe dividende se depune numai după restituirea de către asociați/acționari a dividendelor plătite în plus. Cererea de restituire se depune până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea (conform art. 219 C. proc. fisc), respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.

În cazul în care plătitorul de dividende înregistrează obligații fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel și alte creanțe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal competent, suma rezultată după regularizarea anuală a dividendelor se restituie numai după efectuarea compensării (conform art. 167 și 168 C. proc. fisc).

Restituirea sumelor se face prin decontare bancară, în termenul prevăzut la art. 77 C. proc. fisc. (45 zile de la înregistrarea cererii sau un termen mai lung dacă sunt necesare probe suplimentare ori inspecție fiscală).

Restituirea impozitului pe dividende se poate solicita și în situația în care rezultă sume plătite în plus la buget după aprobarea situațiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite și neplătite acționarilor/asociațiilor.

Restituire impozit pe dividende was last modified: aprilie 29th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: