Declarația 112

25 apr. 2024
Vizualizari: 458

Ordinul președintelui ANAF, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 723/31/474/1.264/2024 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M. Of. nr. 376/22 aprilie 2024)

Intrare în vigoare: 12 aprilie 2024

Se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2024.

Prin acest ordin se actualizează formularul (112) ca urmare a modificărilor fiscale aduse prin O.U.G. nr. 115/2023 și O.U.G. nr. 168/2022 (suma netaxabilă de 200 lei) și Legea nr. 296/2023 (reținerea la sursă a CASS datorată de persoanele fizice care obțin venituri din arendă, din asocieri cu persoane juridice și din drepturi de proprietate intelectuală).

1. Se introduce o căsuță „Declarație rectificativă depusă ca urmare a unei notificări de conformare” – aceasta se bifează de către contribuabil în cazul în care se corectează declarația ca urmare a unei notificări de conformare transmisă de organul fiscal.

2. Se actualizează:

a) Nomenclatorul „Creanțe fiscale” cu referire la temeiul legal pentru creanțele reprezentând CASS reținută la sursă de plătitorii de venituri.

b) Nomenclatorul „Tip asigurat” – se elimină categoria Salariat care desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, beneficiar al măsurii „200 lei din salariul minim, sumă netaxabilă” prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

De asemenea, se modifică coloana CASS pentru persoanele fizice care au raportul de muncă suspendat deoarece se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, ele datorând CASS conform art. 157 alin. (1) lit. v) C. fisc. (poz. 3.9).

c) „Anexa asigurat” – se completează secțiunea E.3 cu două poziții (8.5.8 și 8.5.9) privind veniturile neimpozabile prevăzute la art. 76 alin. (41) lit. i) și j) C. fisc. (sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților proprii în unități de educație timpurie, în limita stabilită de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil, diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite – venituri cumulate în limita a 33% din salariul de bază).

 

Declarația 112 was last modified: aprilie 25th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: