Norme TVA (Legea nr. 88/2013)

17 aug. 2023
Vizualizari: 518

Hotărârea Guvernului nr. 653/2023 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 722/4 august 2023)

Intrare în vigoare: 4 august 2023

Prin H.G. nr. 653/2023 au fost modificate normele metodologice referitoare la TVA având în vedere, în principal, aplicarea modificărilor aduse de Legea nr. 88/2023.

Aplicare cote reduse de TVA.

Au fost actualizate normele metodologice cu privire la aplicarea cotelor reduse de TVA, potrivit modificărilor aduse de în perioada 2021-2023 (ex. O.G. nr. 16/2022, Legea nr. 39/2023, Legea nr. 88/2023).

Au fost actualizate definițiile termenilor: „cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară” și „servicii de restaurant și de catering”, precum și regimul TVA pentru unele băuturi nealcoolice servite la restaurant sau în regim de catering (codurile NC 2202 10 00 și 2202 99).

Aplicarea unor scutiri de TVA (Legea nr. 88/2023).

Pentru aplicarea scutirilor de TVA introduse de Legea nr. 88/2023 au fost prevăzute documentele justificative:

a) Contractele încheiate cu beneficiarii eligibili – pentru serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat.

b) Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al unității spitalicești din rețeaua publică de stat/instituției publice care finanțează unitatea spitalicească – pentru livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, precum și pentru adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri.

Prin norme tranzitorii se admite aplicarea scutirii și pentru livrările/prestările efectuate în perioada 11 iunie-4 august 2023, pe baza documentelor justificative menționate mai sus. În acest caz, pentru corectarea facturilor. Recomandăm aplicarea prevederilor art. 330 alin. (1) lit. b) Cod fiscal și pct. 108 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a acestui articol.

 

Norme TVA (Legea nr. 88/2013) was last modified: august 23rd, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: