Notificări de conformare

24 apr. 2024
Vizualizari: 154

Ordinul președintelui ANAF nr. 779/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale (M. Of. nr. 374/22 aprilie 2024)

Intrare în vigoare: 12 aprilie 2024

Prin acest ordin se stabilește procedura de înregistrare a titlurilor de creanță și a veniturilor încasate în evidența operativă a veniturilor din digitalizare care are în vedere evidențierea/urmărirea/monitorizarea lunară a veniturilor suplimentare rezultate ca urmare a utilizării neconcordanțelor și/sau inadvertențelor identificate prin Sistemul informatic de interes strategic național (S.I.I.S.N.) și a modulelor de valorificare, precum și ca urmare a utilizării pofilelor de risc.

În cazul unor neconcordanțe și/sau inadvertențe, organele fiscale cu atribuții de control transmit notificări de conformare în scopul reanalizării de către contribuabili a situației fiscale și, după caz, depunerii/corectării declarațiilor fiscale.

Ca urmare, în cuprinsul formularelor de declarații de impunere, pentru care este prevăzută și posibilitatea de rectificare a datelor declarate inițial, se stabilește introducerea unei căsuțe distincte pentru această situație.

Formularele fiscale avute în vedere sunt:

1. Formularul (101) „Declarație privind impozitul pe profit”, formularul (101 Grup fiscal) „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, formularul (710) „Declarație rectificativă”.
În acest sens, se modifică OPANAF nr. 3.386/2016, OPANAF nr. 310/2023, OPANAF nr. 587/2016 prin introducerea, în formular, a căsuței „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”. Aceasta se bifează dacă rectificarea datelor declarate anterior are loc ca urmare a unei notificări de conformare.

2. Formularul (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, formularul (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, formularul (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”. Pentru aceste formulare se modifică OPANAF nr. 592/2016, OPANAF nr. 793/2016, OPANAF nr. 188/2018 prin introducerea, în formular, a căsuței „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”.

În declarația rectificativă se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Se completează câte o declarație rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se fac rectificări.
Căsuța se bifează dacă rectificarea datelor declarate anterior are loc ca urmare a unei notificări de conformare.

3. Formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Deoarece formularul (300) nu permitea depunerea unei declarații rectificative, se modifică OPANAF nr. 3.604/2015 în sensul introducerii unui nou formular „Cerere privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată”.

Dacă solicitarea de corectare este formulată ca urmare a unei notificări de conformare, persoana impozabilă va bifa căsuța corespunzătoare din formularul de cerere.

De asemenea, în formularul de decizie de corectare se va înscrie o mențiune referitoare la faptul că solicitarea de corectare a fost formulată ca urmare a unei notificări de conformare.

Noul formular „Cerere privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată” va fi însoțit de documentele necesare justificării erorilor.

Notificări de conformare was last modified: aprilie 24th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: