Scutiri pentru activitatea de creare de programe pe calculator

3 mai 2023
Vizualizari: 570

Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării, al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (Monitorul Oficial nr. 370/2 mai 2023)

Intrare în vigoare: 1 iunie 2023

Acest ordin abrogă Ordinul comun al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022.

Prin acest ordin se stabilesc condițiile în baza cărora angajații operatorilor economici beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, conform art. 60 pct. 2 C. fisc.

Față de reglementarea anterioară (Ordinul comun 21.813/6.421/2.246/ 4.433/2022), au fost introduse următoarele modificări:

1. Condiții de acordare a facilității – pentru a se acorda scutirea de la impozitul pe venit, postul trebuie să facă parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puțin unul dintre următoarele domenii, evidențiat în organigrama angajatorului: tehnologia informației și a comunicațiilor, inteligență artificială și tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e guvernare și transformare digitală.

2. Categorii de beneficiari – De aceste facilități beneficiază și angajații din instituțiile publice locale, definite conform art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 (anterior, numai instituții publice, definite conform Legii nr. 500/2002). În cazul instituțiilor publice:

– postul alocat desfășurării activității de creare de programe pentru calculator poate face parte și din categoria celor înființate în afara organigramei.

– scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se aplică pe întreaga perioadă în care salariații desfășoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator. Dacă activitatea de creare de programe pentru calculator se desfășoară efectiv pentru o fracție din lună, scutirea se aplică pentru întregul venit din salarii și asimilat salariilor realizat în luna respectivă.

3. Documente justificative pentru încadrarea în scutire – se poate lua în considerare orice act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu ale angajatului, nu numai fișa postului.

 

Scutiri pentru activitatea de creare de programe pe calculator was last modified: mai 3rd, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: