Finanțări primite de persoane juridice fără scop patrimonial

22 mart. 2024
Vizualizari: 456

Ordinul ministrului finanțelor nr. 470/2024 cu privire la raportarea informațiilor referitoare la finanțările primite de persoanele juridice fără scop patrimonial (M. Of. nr. 239/20 martie 2024)

Intrare în vigoare: 20 martie 2024

În urma modificărilor aduse Legii contabilității nr. 82/1991, prin O.U.G. nr. 115/2023, se stabilește obligația persoanelor juridice fără scop patrimonial care au primit sume de natura celor prevăzute la art. 34 alin. (31) din Legea contabilității de a întocmi o declarație privind situația de trezorerie, denumită în continuare Declarația.

Conform art. 34 alin. (31) din Legea nr. 82/1991, „Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în exercițiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenții, sponsorizări, sume redirecționate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum
și alte forme similare de finanțare, indiferent de valoarea cumulată a acestora, întocmesc o declarație care însoțește situațiile financiare anuale și evidențiază sumele astfel primite, respectiv utilizate.”

Declarația însoțește situațiile financiare anuale și evidențiază sumele astfel primite/utilizate, modelul și conținutul acesteia fiind aprobate prin OMF nr. 470/2024 (anexa nr. 1 la OMF nr. 470/2024). În situația în care sumele nu au depășit, în cursul exercițiului financiar al anului 2023, valoarea cumulată de maximum 100.000 lei, se poate depune Declarația privind situația de trezorerie în format simplificat (anexa nr. 2 la OMF nr. 470/2024).

Declarația se depune odată cu situațiile financiare anuale, iar, în cazul în care, la data de 20 martie 2024, situațiile au fost depuse fără Declarație, aceasta se poate depune în termen de 60 zile de la încheierea termenului de depunere a situațiilor financiare anuale.

Pentru completarea Declarației, persoanele juridice fără scop patrimonial pot utiliza programul de asistență pus la dispoziția contribuabililor pe website-ul ANAF.

Finanțări primite de persoane juridice fără scop patrimonial was last modified: martie 22nd, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: