Raportare contabilă la 30 iunie 2023

31 iul. 2023
Vizualizari: 382

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici (Monitorul Oficial nr. 677/24 iulie 2023)

Intrare în vigoare: 24 iulie 2023

Sistemul de raportare contabilă la data de 30 iunie 2023 se aplică entităților care, în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro și cărora le sunt incidente:

1. Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.

Formulare:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

2. Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

Formulare:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

Cursul de schimb valutar utilizat pentru întocmirea raportărilor contabile este cel comunicat de BNR, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent.

Raportările contabile se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor până cel mai târziu la data de 16 august 2023. Acestea se depun în formă electronică (fișier format .pdf având atașat un fișier .xml), pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Ordinul se aplică și pentru operatorii economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Nu depun raportări contabile:

(i) entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2023,

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(ii) entitățile care în tot semestrul I al anului 2023 s-au aflat în inactivitate temporară,

(iii) entitățile înființate în cursul anului 2023,

(iv) persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Acest ordin abrogă OMFP nr. 1.669/2022.

 

Raportare contabilă la 30 iunie 2023 was last modified: iulie 31st, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: