Protecția datelor personale

20 mai 2018
Vizualizari: 15513

Prezentul document reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienților cu ocazia vizitei acestora și a efectuării unei comenzi pe site-ul www.universuljuridic.ro („Site-ul”, „Website-ul”) și identifică serviciile care necesită datele personale ale Utilizatorilor. În plus, în acest Regulament, Operatorul declară scopul procesării datelor și modul în care acesta utilizează datele, precum și modul în care asigură siguranța și protecția datelor personale.

Prezentul document se completează cu Termeni și condiții și cu Condiții generale de vânzare, care fac parte integrantă din acesta și pe care vă rugam să le consultați.

1. IDENTITATEA OPERATORULUI

2. OBIECT

3. CE DATE COLECTĂM DE LA TINE

4. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

5. CARACTERUL FACULTATIV AL FURNIZĂRII DATELOR Și CONSECINȚELE REFUZULUI DE A LE FURNIZA

6. MODALITATEA PRELUCRĂRII

7. CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

8. CUM PROTEJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ȘI EXERCITAREA ACESTORA

10. STOCAREA DATELOR

11. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR

12. LEGEA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL

13. MODIFICĂRI

 

1. IDENTITATEA OPERATORULUI

Operatorul se identifică prin Universul Juridic S.R.L., cu sediul social în București, str. Sergent Mihai Stan nr. 16, București, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3486/2001, CUI RO 13811527, denumit în cele ce urmează „Portal”, „Universuljuridic.ro”, „Universul Juridic”, „Site”.

 

2. OBIECT

Prezentul document reflectă preocuparea constantă pe care Universuljuridic.ro o are fața de interesele dumneavoastră personale, fiind unul dintre modurile prin care înțelegem să vă arătăm că apreciem încrederea acordată, astfel încât vizita dumneavoastră pe Site să fie cât mai plăcută și lipsită de consecințe pe care nu le puteți prevedea.

Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare sau neclaritate referitoare la termenii și conținutul prezentului document și vă rugam să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: gdpr@universuljuridic.ro.

Vă informăm că acest document a fost întocmit cu respectarea normelor legale în vigoare privitoare la protecția datelor cu caracter personal și se completează cu acestea.

 

3. CE DATE COLECTĂM DE LA DUMNEAVOASTRĂ

Universuljuridic.ro folosește următoarele modalități de colectare a datelor cu caracter personal (denumite, în continuare, „date”): rapoarte de trafic înregistrate de serverul care găzduiește Site-ul (date de navigare), furnizarea voluntară de către utilizator, cookie-uri.

3.1. Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software pe care se bazează funcționarea Site-ului achiziționează, în cursul normalei lor funcționări, câteva informații a căror colectare și transmitere este necesară pentru buna funcționare a protocoalelor de comunicare Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecți identificabili, dar, prin natura lor, ar putea ca, în cazuri speciale prevăzute de lege, să conducă la identificarea utilizatorilor.

În aceasta categorie de date intră adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URI ale resurselor accesate, orarul vizitei utilizatorului, metoda utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fișierului accesat, codul numeric care indică stadiul interogării serverului (accesat, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.

Vă informăm că atunci când vizitați Site-ul, serverul înregistrează automat toate aceste date, așa cum se întâmplă în cazul tuturor operatorilor.

Datele indicate vor fi utilizate doar cu scopul de a colecta informații statistice anonime în legătură cu folosirea Site-ului, și pentru a-i putea controla corecta funcționare. Datele ar putea să fie utilizate de Universul Juridic și în vederea stabilirii răspunderii în cazul săvârșirii unor infracțiuni informatice, cu scopul principal de a vă garanta securitatea și siguranța în timpul navigării.

3.2. Date furnizate voluntar de dumneavoastră

Dumneavoastră veți putea să ne furnizați voluntar propriile date personale, ori de câte ori veți dori să efectuați comenzi online sau în cazul în care doriți doar să vă înscrieți la serviciul „newsletter”. Tipul de informații colectate de la dumneavoastră prin intermediul Site-ului se va face în conformitate cu finalitățile indicate la punctul 4, intitulat „Scopul colectării datelor”. Unele din datele colectate în acest mod pot să aibă caracter obligatoriu, fiind indispensabile pentru a putea răspunde solicitării făcute de dumneavoastră. Datele cu caracter obligatoriu sunt evidențiate cu un asterisc [*] față de cele cu caracter facultativ, nemarcate.

Furnizarea voluntară a datelor dumneavoastră implică și acordarea consimțământului în vederea utilizării acestora pentru scopurile pentru care au fost colectate, în lipsa acestuia, noi neputând onora comanda pe care o faceți.

3.3. Cookie-uri

Universuljuridic.ro nu folosește pentru colectarea datelor dumneavoastră așa-numitele „cookie-uri persistente”, de niciun tip, pentru a urmări utilizatorii. Vă informăm că Universuljuridic.ro ar putea folosi cookie-uri și alte informații tehnice pentru a personaliza accesul dumneavoastră la Site.

Universuljuridic.ro se folosește și de așa-numitele „cookie-uri de sesiune”, ce nu sunt memorate de calculatorul dumneavoastră în mod persistent și care sunt eliminate odată cu închiderea browser-ului, cu scopul de a vă pune la dispoziție cu toate funcționalitățile Site-ului și pentru a vă face navigarea mai ușoară.

Folosirea acestor cookie-uri este strict limitată la transmiterea identificatorilor de sesiune (numere cauzale generate de server), necesari în vederea atingerii scopului prevăzut în paragraful precedent.

 

4. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

Scopul colectării datelor este exclusiv acela de a putea răspunde solicitării dumneavoastră, eficient și prompt, în toate etapele procedurii de achiziție: verificarea corectitudinii datelor introduse de dumneavoastră în formularul de comandă, verificarea comenzii dumneavoastră, emiterea facturii pentru produse comandate de dumneavoastră, precum și pentru a vă putea contacta în situația în care apar neclarități în legătură cu ducerea la bun sfârșit a comenzii.

De asemenea, furnizarea voluntară a datelor dumneavoastră implică și acordarea consimțământului asupra prelucrării acestora de către Universuljuridic.ro.

Operatorul gestionează și procesează datele pentru a-i servi în următoarele scopuri:

4.1. Scopurile gestionării datelor:

a) efectuarea comenzilor (nume, adresă de livrare);

b) controlul executării serviciului (nume, număr de telefon, adresă de e-mail);

c) prevenirea abuzurilor (nume, număr de telefon, adresă de e-mail);

d) identificarea Utilizatorilor și diferențierea între aceștia (numele, numărul de telefon, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numele de utilizator);

e) contact (nume, număr de telefon, adresă de e-mail);

f) prezentarea statisticilor (pseudonimie);

g) marketing direct (nume, e-mail);

h) exercitarea drepturilor privind relația juridică cu utilizatorii (clienții) (numele, adresa de facturare, numărul de telefon, adresa de e-mail);

i) îndeplinirea obligațiilor (nume, adresă de facturare, adresă de livrare, adresă poștală);

j) emiterea facturilor (numele, adresa de facturare).

4.2. Utilizatorii își pot da consimțământul personal sau electronic prin utilizarea Website-ului și prin înscrierea la buletinul informativ/verificarea căsuței în timpul procesului de înregistrare/efectuare a comenzilor/solicitarea de informații ale Utilizatorului pentru a-i contacta în scopul marketingului direct sau al publicității electronice (newsletter, e-mail, SMS, etc.) utilizând contactele furnizate. Consimțământul poate fi retras oricând, fără vreo taxă, limitare sau justificare; în plus, consimțământul poate fi retras într-un mod care este stabilit în fiecare newsletter. De asemenea, consimțământul poate fi retras printr-o declarație trimisă la sediul Operatorului. În cazul unei comenzi în așteptare, retragerea consimțământului prevăzut în acest Punct (cu privire la newsletter) nu afectează executarea comenzii. În conformitate cu Art. 7 Punctul (3) și Art. 13 Punctul (2) lit. (c) din RGPD, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea gestionării și prelucrării anterioare a  datelor pe baza consimțământului dat în trecut.

4.3. În toate cazurile în care Operatorul intenționează să utilizeze datele personale furnizate în alte scopuri decât scopul original al înregistrării, acesta trebuie să îl informeze pe utilizator și să primească consimțământul direct prealabil al acestuia, oferind în plus utilizatorului posibilitatea de a interzice utilizarea datelor sale personale.

4.4. Plasarea comenzilor pe Website nu necesită implicit o înregistrare. În funcție de nevoile utilizatorilor, există două niveluri de utilizare a site-ului:

11.4.1. Pentru utilizatori neînregistrați:

Numele

Prenumele

E-mail-ul

Numărul de telefon

Parola

Profesia

Județul

 

Domeniul de aplicare al datelor gestionate și prelucrate este determinat de executarea ordinului (nume, adresă de livrare), contact (nume, număr de telefon, e-mail) și emiterea facturii (numele, adresa de facturare).

 

11.4.2. Pentru utilizatori înregistrați:

Numele

Prenumele

E-mail-ul

Numărul de telefon

Parola

Profesia

Județul

Adresa de facturare

 

Domeniul de aplicare al datelor gestionate și prelucrate este determinat de executarea ordinului (nume, adresă de livrare), contact (nume, număr de telefon, e-mail) și emiterea facturii (numele, adresa de facturare).

 

5. CARACTERUL FACULTATIV AL FURNIZĂRII DATELOR ȘI CONSECINȚELE REFUZULUI DE A LE FURNIZA

Universuljuridic.ro vă informează ca sunteți liber să ne furnizați sau nu datele dumneavoastră în formularul de comandă de pe Site sau oricum indicate în solicitările pe care ni le adresați în mod direct.

De asemenea, vă informăm că nefurnizarea datelor dumneavoastră în mod voluntar și liber, atrage imposibilitatea de a obține ceea ce ați solicitat sau de a putea efectua comanda dorită.

Universul Juridic va colecta de la dumneavoastră doar datele strict necesare finalizării comenzii sau transmiterii unui răspuns la solicitări făcută de dumneavoastră.

 

6. MODALITATEA PRELUCRĂRII

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate prin intermediul instrumentelor automatizate și pentru timpul strict necesar atingerii scopului pentru care au fost colectate.

Măsuri specifice de siguranță sunt adoptate pentru prevenirea folosirii nelegale și abuzive a datelor dumneavoastră, precum și împotriva accesului neautorizat și pierderii acestora. În acest sens, sesiunile securizate vor fi ușor identificate prin:

– apariția simbolului unui lacăt închis de culoare galbenă și

– prin colorarea într-o nuanță de galben-închis a câmpului specific adresei URL.

 

7. CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele colectate de la dumneavoastră vor fi prelucrate numai în scopul prevăzut în acest document și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Universul Juridic nu va dezvălui niciun fel de dată personală a dumneavoastră, care să permită unor terțe persoane să vă identifice și nu va permite accesul terților la aceste date fără consimțământul dumneavoastră prealabil și expres exprimat în scris.

Universul Juridic poate dezvălui, însă, datele dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care dezvăluirea este impusă de lege.

Va informăm că la datele dumneavoastră vor putea avea acces angajații Universul Juridic, cu unicul scop de a executa în mod corect toate operațiunile necesare gestionării comenzii și solicitărilor dumneavoastră. Lista acestor persoane vă poate fi pusă la dispoziție numai în urma unei solicitări exprese exprimată în scris de dumneavoastră, datată și semnată, în atenția „Universul Juridic” S.R.L., București, str. Sergent Mihai Stan nr. 16, Sector 5. De asemenea, la anumite date furnizate de dumneavoastră pot avea acces societățile comerciale împuternicite ale Universul Juridic, precum și angajați ai acestora în vederea și ca urmare a procesului de manipulare a comenzilor efectuate de dumneavoastră, pentru îndeplinirea scopului descris la art. 4.

 

8. CUM PROTEJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Universul Juridic se angajează să mențină un standard ridicat de siguranță în ceea ce privește protecția și confidențialitatea datelor dumneavoastră, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cu ajutorul noile dezvoltări tehnologice.

Protocoale criptografice

1. Prin utilizarea protocolului de securitate SSL asigurăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal prin criptarea informațiilor pe care le furnizați.

2. Asigurăm protejarea informațiilor despre carduri bancare, parole și orice date cu caracter personal pe care dvs. le furnizați împotriva interceptării ori a folosirii de către o terță parte prin intermediul certificatului SSL.

Deoarece siguranța absolută în cadrul transmisiilor de date prin intermediul internetului nu este absolută și nici nu poate fi garantată de nimeni, Universul Juridic vă sfătuiește să păstrați în loc sigur parolele și datele de acces la Site-ul nostru, să nu le dezvălui altor persoane și să ieși din orice sesiune de lucru folosind opțiunea „Deconectare”, „Log Out”, „Ieșire”, atunci când vă aflați întra-un punct public de acces la Internet.

9. EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE

9.1. În cazul în care un Utilizator îi solicită Operatorului să șteargă datele sale personale din registru, Operatorul efectuează fără întârziere această ștergere a datelor furnizate de către Utilizator în trecut.

9.2. Cererea de ștergere a datelor/de a fi uitat poate fi depusă în format electronic prin intermediul adresei de e-mail gdpr@universuljuridic.ro sau în format tipărit la punctul de lucru al operatorului printr-o cerere scrisa, datată și semnată, în atenția „Universul Juridic” S.R.L., București, str. Sergent Mihai Stan nr. 16, Sector 5.

9.2.1. În cazul cererii de ștergere a informațiilor (retragerea consimțământului pentru gestionarea datelor), datele stocate de Operator nu mai pot fi gestionate și prelucrate începând cu ziua în care a fost primită cererea.

9.2.2. În cazul cererii de a fi uitat, Operatorul va șterge din registru toate legăturile către datele prelucrate legal, care au fost furnizate înainte de primirea cererii, profilul Utilizatorului și deciziile sale automate.

9.3. Dacă au existat modificări ale datelor furnizate în trecut, Utilizatorul are dreptul să solicite modificarea datelor sale în baza de date. Cererea de modificare poate fi depusă în mod electronic prin intermediul adresei de e-mail  gdpr@universuljuridic.ro sau în format tipărit la sediul operatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția „Universul Juridic” S.R.L., București, str. Sergent Mihai Stan nr. 16, Sector 5.

9.4. Datele personale vor fi blocate în loc de ștergere de către Operator, dacă acest lucru este cerut de Utilizator sau dacă există motive întemeiate să se creadă că ștergerea ar putea afecta interesele legitime ale Utilizatorului. Datele blocate vor fi prelucrate numai în scopul care a împiedicat ștergerea acestora. Datele restricționate pot fi tratate numai cu consimțământul Utilizatorului sau pentru prezentarea, validarea sau protejarea revendicărilor legale sau protejarea altor drepturi ale unei persoane fizice sau juridice sau în interes public (Dreptul la restricționarea gestionării datelor).

9.5. În cazul în care Operatorul refuză să se conformeze cererii de rectificare, blocare sau ștergere a Utilizatorului, motivele factuale sau legale pe care se bazează decizia de respingere a cererii de rectificare, blocare sau ștergere vor fi comunicate în scris în termen de 30 de zile de la data cererii. În cazul în care rectificarea, blocarea sau ștergerea sunt refuzate, operatorul de date informează persoana vizată cu privire la posibilitățile de a promova o cale de atac sau de a depune o plângere la autoritate.

9.6. Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării și gestionării datelor sale:

a. dacă prelucrarea sau divulgarea se efectuează numai în scopul îndeplinirii obligației legale a Operatorilor sau al exercitării drepturilor și intereselor legitime ale operatorului, ale destinatarului sau ale unui terț, cu excepția cazului în care prelucrarea este obligatorie;

b. dacă datele cu caracter personal sunt utilizate sau divulgate în scopuri de marketing direct, sondaje de opinie publică sau cercetare științifică; și

c. în toate celelalte cazuri prevăzute de lege.

9.6.1. În cazul unei obiecții a Utilizatorului, Operatorul nu va avea dreptul la o gestionare ulterioară a datelor decât dacă demonstrează că gestionarea datelor este justificată de motive legitime, care prevalează asupra intereselor și drepturilor Utilizatorului sau care au legătură cu transmiterea, validarea sau protecția dreptului în justiție.

9.6.2. În ceea ce privește datele gestionate pe temeiul juridic (interes legal) în loc de solicitarea de ștergere a datelor/de a fi uitat Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării și gestionării datelor sale.

9.6.3. În cazul unei obiecții, Operatorul trebuie să investigheze cauza obiecției în cel mai scurt timp posibil într-un interval de 15 zile, să decidă dacă dă curs obiecției și să îl notifice pe Utilizator în scris despre decizia sa.

9.7. Utilizatorii au dreptul să solicite informații privind gestionarea datelor lor personale.

9.7.1. Cererea de informații poate fi depusă în format electronic prin intermediul adresei de e-mail  gdpr@universuljuridic.ro sau în format tipărit la punctul de lucru al operatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția „Universul Juridic” S.R.L., București, str. Sergent Mihai Stan nr. 16, Sector 5.

9.7.2. La cererea Utilizatorului, Operatorul îi va furniza acestuia informații despre datele prelucrate, sursele de unde au fost obținute, scopul, motivele și durata administrării, numele și adresa destinatarilor și toate activitățile legate de gestionarea datelor.

9.7.3. Operatorul răspunde fără întârziere solicitărilor de informații și furnizează informațiile solicitate într-o formă inteligibilă, într-un format adecvat pentru Utilizator cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile.

9.7.4. Informațiile privind persoana în cauză sunt furnizate gratuit, pentru orice categorie de date, o dată pe an. Informații suplimentare privind aceeași categorie de date pot fi supuse unei taxe. Valoarea acestei taxe poate fi stabilită printr-un acord între părți. În cazul în care se efectuează o plată în legătură cu datele prelucrate în mod ilegal de către Operator sau dacă cererea a condus la rectificare, plata este rambursată.

9.7.5. Operatorul poate refuza furnizarea de informații persoanei vizate. În cazul refuzului de a furniza informații, Operatorul îi va comunica Utilizatorului în scris motivele legale de refuz precum și despre posibilitățile de a promova o cale de atac sau de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

9.8. Portabilitatea datelor

9.8.1. În conformitate cu Art. 20 din RGPD, Utilizatorul are dreptul de a primi datele furnizate cu privire la el într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de sisteme informatice și are dreptul de a transmite aceste date unui alt procesator de date.

9.8.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu alineatul (1), Utilizatorul are dreptul de a transmite datele sale personale unui alt procesator de date, în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

9.8.3. Solicitarea privind portabilitatea datelor poate fi depusă în format electronic prin poștă electronică, la adresa gdpr@universuljuridic.ro sau în format tipărit la punctul de lucru al operatorului printr-o cerere scrisa, datata și semnata, în atenția „Universul Juridic” S.R.L., București, str. Sergent Mihai Stan nr.16, Sector 5.

9.8.4. În cazul în care Operatorul refuză să se conformeze solicitării Utilizatorului privind portabilitatea datelor, motivele de fapt sau de drept pe care se întemeiază decizia de respingere a cererii vor fi comunicate în scris în termen de 30 de zile de la primirea cererii. În cazul în care este refuzată portabilitatea, operatorul de date informează persoana vizată cu privire la posibilitățile de a promova o cale de atac sau de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

9.9. Pentru exercitarea oricărora dintre drepturile dvs, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția „Universul Juridic” S.R.L., București, str. Sergent Mihai Stan nr. 16, Sector 5. sau la adresa de e-mail: gdpr@universuljuridic.ro.

10. STOCAREA DATELOR

10.1 Siguranța datelor de pe server

10.1.1. Operatorul stochează datele gestionate pe un spațiu de stocare bazat pe un server fizic. Serverul se află într-un datacenter de pe teritoriul României, unde este monitorizat 24/7 din punct de vedere al securității.

10.1.3. Pentru protejarea informațiilor pe care le furnizați se efectuează zilnic scanare anti-malware ori anti-virus, pe lângă protecția prin firewall, și sunt instalate de urgență actualizările critice de securitate.

10.1.4. Furnizorul de server: HOSTERION SRL, Cod fiscal: RO16104008, Număr Registrul Comerțului: J12/396/2004, str. Eugen Ionesco nr. 49F, Cluj-Napoca, România, e-mail: support@hosterion.ro, tel: +0364 221 062.

10.2. E-mail marketing – Newsletter.

10.2.1. Adresa dvs. de contact este protejată printr-un sistem de securitate în doi pași ce împiedică vizualizarea, editarea ori descărcarea datelor de către persoanele neautorizate.

10.2.2. Fiecare comunicare transmisă către dvs. conține toate datele noastre de contact și este făcută în urmă exprimării consimțământului dvs.

10.2.3. Retragerea consimțământul de a mai primi comunicări se poate face cu un click, cu ajutorul link-ului unic de dezabonare.

10.2.4. Furnizorul platformei de e-mail marketing: Dazoot Software SRL, Cod fiscal: RO16341900, Număr Registrul Comerțului: J40/6234/2004, Splaiul Unirii 160, Corp C3, et. 2, Coworking Bucharest, Sector 4, București, e-mail: info@newsman.ro, tel: +40 31 0050870.

 

11. BAZA JURIDICĂ A PRELUCRĂRII DATELOR

11.1. Furnizarea datelor cu caracter personal se bazează pe dispoziții legale și obligații contractuale; aceasta este o condiție prealabilă pentru încheierea acordului cu privire la comandă. Utilizatorul va furniza datele sale personale dacă intenționează să cumpere online. Lipsa datelor face imposibilă comanda online.

11.2. Temeiul juridic al gestionării datelor: Art. 6 Punctul (1) lit. (c) din RGPD (nume, adresă de livrare, adresă de facturare).

11.2.1. Consimțământul voluntar al persoanei interesate (Art. 6 Punctul (1) lit. a) din RGPD), interesul legal al utilizatorului și operatorului (Art. 6 Punctul 1) lit. d) și f) din RGPD), gestionarea contractuală a datelor (Art. 6 Punctul (1) lit. (b) din RGPD; numele, adresa de livrare, adresa de facturare), paragraful 6. § 5 din Grt. (Art. 6 Punctul (1) lit. c) din RGPD, numele, adresa de e-mail), în cazul solicitării de informații de către Utilizator prin e-mail – Art. 6. Punctul (1) lit. b) și f) din RGPD (nume, adresă de e-mail).

Operatorul atenționează că în cazul neîndeplinirii de către utilizator a obligațiilor ce îi revin în legătură cu o comandă lansată și executată, baza legală pentru prelucrarea datelor conform Art. 6 Punctul (1) lit. (b) din RGPD (contractual) este convertită în temeiul juridic prevăzut la Art. 6 Punctul (1) lit. (b) și (f) din RGPD (interes legal).

11.2.2. Operatorul gestionează datele Utilizatorului și pe baza consimțământului voluntar al persoanei interesate (Articolul 6 Punctul (1) lit. a) din RGPD) și obligația contractuală (Art. 6 Punctul (1) lit. b) din RGPD; nume, adresa de livrare, adresa de facturare).

11.2.3. Utilizatorul își dă consimțământul personal sau electronic prin utilizarea Website-ului  și prin semnarea Declarației de Gestionare a datelor/verificarea casetei în timpul procesului de înregistrare/efectuare a comenzilor/solicitarea de informații ale Utilizatorilor. Utilizatorul are dreptul să își retragă consimțământul oricând și, în același timp, să solicite ștergerea datelor sale sau să modifice datele furnizate. În cazul comenzii în așteptare, retragerea consimțământului este considerată ca fiind o anulare a comenzii, care trebuie comunicată Utilizatorilor de către Operator împreună cu răspunsul la cererea sa de ștergere a datelor întrucât Art. 6. Punctul (1) lit. f) din RGPD prevede că Operatorul este îndreptățit să gestioneze datele Utilizatorului până când părțile nu își achită obligația contractuală. Conform Art. 7 Punctul (3) și Art. 13 Punctul (2) litera (c) din RGPD, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea gestionării datelor în trecut.

 

12. LEGEA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL

Acordul încheiat între Universul Juridic și Operator este guvernat de legea română. Astfel, orice conflict apărut între cele două părți va fi soluționat conform legislației române aflate în vigoare.

Litigiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mediere sau prin recurgerea la instanțele judecătorești competente.

 

13. MODIFICĂRI

Universul Juridic își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, fără nicio formalitate și fără preaviz. Modificările vor fi afișate în această pagină și vor avea efect imediat.

Accesul în Site și folosirea Serviciilor, implică faptul că ați luat la cunoștință și v-ați dat acordul asupra noilor termeni.

Acest document a fost modificat ultima dată la 20 mai 2018.

 

Informare

Ai dreptul să te adresezi Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) asupra modului în care noi prelucrăm datele tale personale. Totuși, sperăm că vei decide să discuți mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor tale este foarte importantă pentru noi și vom lua toate măsurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor tale. Ne poți contacta oricând pe adresa gdpr@universuljuridic.ro.

Protecția datelor personale was last modified: iulie 20th, 2018 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: