Aprobarea O.U.G. nr. 94/2022 pentru modificarea Codului administrativ (Legea nr. 275/2023)

18 oct. 2023
Vizualizari: 909

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Legea nr. 275/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 938 din 17 octombrie 2023)

Se aprobă O.U.G. nr. 32/2022 94/2022 pentru modificarea și completarea Codului administrativ.

 

În M. Of. nr. 938 din data de 17 octombrie 2023 s-a publicat Legea nr. 275/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Redăm, în cele ce urmează, conținutul acestei Legi.

Articol unic

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94 din 29 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 29 iunie 2022, cu următoarea completare:

– La articolul unic, după punctul 1 se introduc două noi puncte, pct. 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:

„1^1. La articolul 292, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(10) Hotărârea menționată la alin. (9) conține prevederi referitoare la:

a) regimul juridic al obiectivului investițional nerealizat sau realizat parțial, precum și eventualele despăgubiri, potrivit dreptului comun în materie, pentru situația prevăzută la alin. (7) lit. c);

b) după caz, cererea privind retransmiterea bunului în proprietatea unității administrativ-teritoriale, în vederea realizării sau finalizării obiectivului investițional, în situația expirării termenului prevăzut în actul prin care bunul a fost trecut din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale.»

1^2. La articolul 292, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:

«(1^2) În situația prevăzută la alin. (10) lit. b), autoritățile prevăzute la art. 287 lit. a) inițiază demersurile pentru transmiterea bunului din proprietatea statului în proprietatea autorității administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor alin. (1)-(5)»”.

 

Aprobarea O.U.G. nr. 94/2022 pentru modificarea Codului administrativ (Legea nr. 275/2023) was last modified: octombrie 18th, 2023 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.