Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Rubrica este realizată de redacţia Colecţiei PRO LEGE, coordonată de consilier juridic Oliviu Crâznic.

PRO LEGE – O colecție necesară oricărui jurist:
● reuneşte între copertele fiecărei culegeri informaţii esenţiale şi extinse din domeniul abordat;
● prezintă pachete de acte normative consolidate, atent selectate în vederea acoperirii domeniului vizat, îmbogăţite cu note şi referinţe utile, structurate şi evidenţiate profesionist şi menite a facilita înţelegerea voinţei şi a intenţiilor legiuitorului (prin semnalarea şi/sau prin prezentarea unor corelaţii ori a unor speţe relevante, în unele cazuri prin oferirea unor lămuriri punctuale etc.);
● seria PREMIUM din cadrul colecţiei PRO LEGE este tipărită pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică şi practică, beneficiază de grafică şi de cromatică speciale (în vederea unui plus de evidenţiere a informaţiilor-cheie), incluzând totodată un vast material informativ suplimentar;
● fiecare culegere în parte constituie, practic, un instrument juridic complex, indispensabil activităţii de zi cu zi în cadrul domeniului căruia îi este dedicată şi pe care îl reprezintă, organizând unitar informaţiile necesare unei bune cunoaşteri a domeniului respectiv.

Postări - Redacția ProLege