Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale (OPANAF nr. 779/2024)

23 apr. 2024
Vizualizari: 107
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

(M. Of. nr. 950 din 25 noiembrie 2016; cu modif. și compl. ult.)

OPANAF nr. 310/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, precum și pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

(M. Of. nr. 201 din 10 martie 2023)

OPANAF nr. 592/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”

(M. Of. nr. 94 din 8 februarie 2016)

OPANAF nr. 793/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

(M. Of. nr. 146 din 25 februarie 2016)

OPANAF nr. 188/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

(M. Of. nr. 121 din 8 februarie 2018)

OPANAF nr. 3.604/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

(M. Of. nr. 926 din data de 15 decembrie 2015)

OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(M. Of. nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modif. și compl. ult.)

 

OPANAF nr. 779/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale

(M. Of. nr. 374 din 22 aprilie 2024)

OPANAF nr. 3.386/2016:

– introduce: la anexa nr. 1, căsuța „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”; la anexa nr. 3, cap. 1, un nou paragraf

OPANAF nr. 310/2023:

– introduce: la anexa nr. 1, căsuța „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”; la anexa nr. 2, cap. I pct. 3, un nou paragraf.

OPANAF nr. 592/2016:

– introduce: la anexa nr. 1, căsuța „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”; la anexa nr. 2, cap. III, 3 noi paragrafe.

OPANAF nr. 793/2016:

– introduce: la anexa nr. 1, căsuța „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”; la anexa nr. 2, cap. I, 3 noi paragrafe.

OPANAF nr. 188/2018:

– introduce: la anexa nr. 1, căsuța „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”;

– modifică: la anexa nr. 2, cap. I, al 2-lea paragraf.

OPANAF nr. 3.604/2015:

– introduce: art. 1^1; la anexa nr. 1, pct. 9, alin. (1^1); la anexa nr. 1, pct. 10, alin. (3^1), anexa nr. 1^1.

– modifică: art. 4; la anexa nr. 1, pct. 9, alin. (1). 

OPANAF nr. 587/2016:

– introduce: la anexa nr. 1, căsuța „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”, la anexa nr. 5, cap. 1, un nou paragraf.

 

În M. Of. nr. 374 din data de 22 aprilie 2024 s-a publicat OPANAF nr. 779/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ.

OPANAF nr. 3.386/2016

Noua reglementare

La anexa nr. 1, în formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, după căsuța „Declarație rectificativă” se introduce o nouă căsuță, căsuța „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”.

La anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04”, la capitolul I „Depunerea declarației”, după al zecelea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„Căsuța «Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare» se bifează în situația în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

OPANAF nr. 310/2023

Noua reglementare

La anexa nr. 1, în formularul 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, după căsuța „Declarație rectificativă” se introduce o nouă căsuță, căsuța „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”.

La anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 Grup fiscal «Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal»”, la capitolul I „Depunerea declarației”, la punctul 3, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„Căsuța «Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare» se bifează în situația în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

OPANAF nr. 592/2016

Noua reglementare

La anexa nr. 1, în formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, după căsuța „Declarație rectificativă” se introduce o nouă căsuță, căsuța „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”.

La anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului (301) «Decont special de taxă pe valoarea adăugată», la capitolul III „Completarea decontului special de taxă pe valoarea adăugată”, după paragraful „Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular” se introduc trei noi paragrafe, cu următorul cuprins:

„În declarația rectificativă se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Se completează câte o declarație rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Căsuța «Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare» se bifează în situația în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

OPANAF nr. 793/2016

Noua reglementare

La anexa nr. 1, în formularul (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, după căsuța „Declarație rectificativă” se introduce o nouă căsuță, căsuța „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”.

La anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului (307) «Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată»”, la capitolul I „Felul declarației”, după primul paragraf se introduc trei noi paragrafe, cu următorul cuprins:

„În declarația rectificativă se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Se completează câte o declarație rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Căsuța «Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare» se bifează în situația în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale (OPANAF nr. 779/2024) was last modified: aprilie 23rd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.