[CUM A FOST] Conferința Națională „INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. LEGITIMITATEA ȘI MORALITATEA EI” 

136       0

[CUM A FOST] Conferința Națională „INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. LEGITIMITATEA ȘI MORALITATEA EI”  📅 25 aprilie 2024 [CUM A FOST] Conferința Națională „INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. LEGITIMITATEA ȘI MORALITATEA EI” 

Data 25 aprilie 2024
Locația

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființare, Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale – ASDPI, în colaborare cu Grupul ALAI România, Academia de Științe Juridice din România, Asociația ARCON România, ORDA și OSIM, în parteneriat cu Grupul editorial Universul Juridic, a organizat pe 25 aprilie 2024 Conferința Națională „INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. LEGITIMITATEA ȘI MORALITATEA EI”. 

Evenimentul s-a desfășurat în Aula Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” din București, fiind urmărit de peste 100 de participanți. Lucrările conferinței, cu o durată de circa 8 ore, au fost transmise LIVE, la standarde profesionale, pe portalul www.universuljuridic.ro. 

Conferința a format, de altfel, obiectul procedurii de aprobare de către INPPA, fiind inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională sunt acordate în baza prevederilor metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul UNBR. 

 

 

Reuniunea a fost organizată cu sprijinul unor parteneri importanți – SCA „Roș și Asociații” și SCA „Mușat și Asociații”. 

La succesul acestei manifestări, unanim apreciat de public, au avut o contribuție hotărâtoare membrii Consiliului științific și de organizare: 

 • Dr. Alexandru Mihai Ghigiu – Prorector, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Șef al Cancelariei Prim-ministrului, Coordonator național în domeniul Proprietății Intelectuale  
 • Prof. univ. dr. Narcisa Băbeanu – Decan, Facultatea de Biotehnologie, CTT-USAMV-AgroBioLife, Universitatea de Științe 
 • Lect. Univ. dr. Paul George Buta – Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București 
 • Prof. univ. dr.  Sorin Mihai Cîmpeanu – Rector, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară 
 • Prof. univ. dr. Bogdan Ciucă – Președinte, Academia de Științe Juridice, Conducător de doctorat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
 • Andrei Simion Ijac – Director general ORDA 
 • Prof. univ. dr. Călina Jugastru – Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 • Asist. univ. dr. Andreea Livădariu – Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București 
 • Prof. univ. dr. Evelina Oprina – Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, Cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română 
 • Marian Octavian Șerbănescu – Director general OSIM 
 • Prof. univ. dr. Valeriu Tabără – Președinte, Academia de Științe Agricole și Silvice 
 • Prof. univ. dr. Viorel Roș – Președinte, Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale, Președinte, Grupul ALAI România, Director, Consiliului studiilor universitare de doctorat al IOSUD, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București. 

  

Inteligența artificială are ca naș de botez pe Alan Turing și ca an al nașterii 1950. Chiar dacă i-au trebuit vreo 60 de ani ca să se maturizeze, ultimii 10-15 dintre ei prezintă o evoluție spectaculoasă, care, pe drept cuvânt, prezintă potențialul de a fi prea puțin înțeleasă, incontrolabilă și chiar periculoasă. 

Există cu adevărat o „inteligență artificială”? Este ceea ce numim convențional (și greșit) „inteligență artificială”, inteligentă? A fost înțeleasă prea târziu periculozitatea inteligenței artificiale? Este ea cu adevărat periculoasă? Este creatoare (în sensul clasic al termenului „creator”) această inteligență artificială, ori este doar un compilator de date și informații, pe care, prin prisma inteligenței naturale, am califica-o – cu dispreț și fără să clipim – ca fiind plagiatoare? Are sentimente, empatie și simpatie inteligența artificială față de părinții ei dotați cu inteligență naturală sau îi va supune și conduce după reguli neomenești?  

Poate vom conviețui cu ea, cu mașinile care, undeva, la adăpost de soare, de frig, de ploaie, vor avea un calculator performant și un program în stare să învețe singur, creându-și ceea ce numim „creier”. Poate o să devină nu doar obiect, ci și subiect de drepturi. Dar atunci ar trebui să aibă și obligații! Poate că ne va ajuta în treburile de fiecare zi și va face (cu siguranță) și lucruri pe care oamenii nu le-ar putea face. Poate că ne vom plimba împreună. Este cert însă că nu vom mânca împreună. Nu va putea râde și plânge cu noi. Nu va putea iubi! Dar dacă va învăța să mimeze ceea ce numim „ură”? 

Pentru aceste tulburătoare întrebări și-au propus să găsească răspunsuri, rând pe rând, invitații conferinței, în cele patru secțiuni structurate de organizatori. 

Manifestarea a fost deschisă de inițiatorul și mentorul întregii construcții, prof. univ. dr. Viorel Roș, Directorul Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI) și fondatorul SCA Roș & Asociații, o bine-cunoscută personalitate în domeniu. 

SECȚIUNEA I, moderată de prof. univ. dr. Viorel Roș, a reunit intervențiile unor speakeri de marcă, ce au ales teme de maxim interes:   

 

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei – Curtea de Justiție a Uniunii Europene    

 • Strategia CJUE în utilizarea inteligenței artificiale    

Prof. univ. dr. Evelina Oprina – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București    

 • Judecătorul și algoritmii sau cui îi este frică de inteligența artificială    

Asist. univ. dr.Adrian Dinescu – Universitatea „Nicolae Titulescu” din București    

 • Împotriva mașinii inteligente artificiale ca autor de opere    

Daniela Cristudor – Examinator în cadrul OSIM  

 • Inteligența artificială în brevetare   

 

SECȚIUNEA A II-A a fost moderată de prof. univ. dr. Evelina Oprina, Director editorial al Grupului Universul Juridic, Cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română. În cadrul acestui episod, au luat cuvântul următorii vorbitori, cu teme liber alese:  

 

Prof. univ. dr. Călina Jugastru – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu    

 • Internetul obiectelor – implicațiile juridice    

Prof. univ. dr. Bogdan Ciucă – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați   

 • Impactul utilizării inteligenței artificiale în procesul de formare a culturii juridice     

Conf. univ. dr. Carmen Oana Mihăilă – Universitatea din Oradea    

 • Relația tumultoasă dintre proprietatea intelectuală și inteligența artificială. Ce câștigăm din aceasta?    

Conf. univ. dr. Cristian Miheș – Universitatea din Oradea    

 • Considerații privind implicațiile utilizării inteligenței artificiale generative din perspectiva legii penale    

Conf. univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași     

 • Valoarea de adevăr a dreptului de suită în ecuația autor-inteligență artificială (online)           

 

După pauza de masă, s-a derulat SECȚIUNEA a III-a, moderată în tandem de către prof. univ. dr. Călina Jugastru și prof. univ. dr. Bogdan Ciucă, Președintele Academiei de Științe Juridice din România. Discuțiile din acest panel au oferit ocazia unor prezentări cu certă plusvaloare, în ordinea următoare, cu teme liber alese:  

 

Conf. univ. dr. Ciprian Pungilă  – Universitatea de Vest din Timișoara    

 • Securitatea și reziliența în era inteligenței artificiale      

Drd. av. Cristiana Budileanu – Baroul București    

 • Inteligența artificială și cadrul legislativ actual al dreptului de autor. Studiu de caz ChatGPT    

Conf. univ. dr. Ciprian Raul Romițan – Universitatea „Româno-Americană”    

 • Operele generate sau asistate de inteligența artificială pot să constituie obiect al dreptului de autor? 

Conf. univ. dr. Simona Catrinel Avarvarei – Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași    

 • Inteligența artificială, noul Golem al unui viitor care a început deja? (online)    

Av. Magda Irimia (Popescu) – Consilier în Proprietate Industrială 

 • Structura inteligenței artificiale – reglementare și răspundere 

Prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheș – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București    

 • Inteligența artificială și investigația criminalistică    

 

În fine, SECȚIUNEA a IV-a a fost moderată tot în „formulă duo” de către conf. univ. dr. Cristian Miheș, Decan al Facultății de Drept din cadrul Universității Oradea, și de către conf. univ. dr. Carmen Oana Mihăilă, Universitatea Oradea, care au acordat microfonul acestor distinși speakeri: 

Conf. univ. dr., av. Gheorghe Gheorghiu – Președinte al Asociației „Societatea autorilor și editorilor români de opere științifice” – PERGAM   

 • Este inteligența artificială un adevărat autor de opere protejate prin drept de autor?    

Conf. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad – Universitatea de Vest din Timișoara    

 • Identificarea drepturilor de autor: intersecția între creațiile generate de inteligența artificială și norma juridică    

Dr. George Mihai Irimescu – Consilier în Proprietate Industrială     

 • Intersecția dintre inteligența artificială și protecția drepturilor asupra mărcilor    

Av. Adina Rotaru – membru al Asociației Române de Dreptul Concurenței (ARCON)    

 • Probleme privind drepturile personale nepatrimoniale, dreptul la portret, utilizarea datelor personale în procesarea imaginilor
  faciale de către un model de inteligență artificială    

Prof. univ. dr. Viorel Roș & asist. univ. dr. Andreea Livădariu – Universitatea „Nicolae Titulescu” din București    

 • Legitimitatea, amoralitatea, imoralitatea și/sau moralitatea inteligenței artificiale    

Prof. univ. dr. Constantin Anechitoae – Universitatea „Ovidius” din Constanța    

 • Autostrada inteligenței artificiale    

Lect. univ. dr. Paul George Buta – Universitatea ,,Nicolae Titulescu” din București 

 • Creație, creativitate și originalitate în realizarea și realizările inteligenței artificiale    

  * Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

[CUM A FOST] Conferința Națională „INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. LEGITIMITATEA ȘI MORALITATEA EI”  was last modified: aprilie 26th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: