Condiții

Atenționare

Universuljuridic.ro are ca obiect informarea publicului prin intermediul unor articole, știri și spețe din domeniul juridic.

Universuljuridic.ro furnizează un volum vast de conținut (articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept) clar, concis, abordând eficient problematica actuală, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează. Putem afirma faptul că suntem singura organizație care pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. La baza afirmației noastre stau următoarele: semnalele obiective din piață, feedback-ul trimis de utilizatori, dar mai ales faptul că alături de noi se află o echipă impresionantă de seniori editori, autori și editorialiști.

Însă, toate informatiile care se regăsesc pe acest site nu reprezintă activitate de consultantă juridică. De aceea, vă recomandăm ca, inainte de a aplica aceste sfaturi la situatia dvs. particulară, să cereți părerea unui specialist.

Condiții generale

Prezentul document reglementează utilizarea acestui site, aflat la adresa URL: http://www.universuljuridic.ro, (numit, în continuare, „Portal”) și toate serviciile și produsele oferite (numite, în continuare, „Servicii”) de către Portalul Universul Juridic utilizatorului care accesează Site-ul.

Utilizatorii sunt rugați să își însușească prezentul document, precum și toate eventualele atenționări legale cuprinse în alte pagini ale acestui Site.

Accesul, navigarea și, în general, folosirea site-ului implică acceptarea, în totalitate, de către utilizator, a condițiilor generale de folosire ale site-ului. În cazul în care nu sunt acceptate sau sunt acceptate parțial termenii și condițiile prezentului document, nu sunt consimțite accesul, navigarea și, în general, utilizarea site-ului.

Accesul, navigarea și, în general, folosirea acestui site presupune că utilizatorul este de acord cu condițiile generale de folosire ale site-ului.

Protecția proprietății intelectuale

Conținutul și designul Portalului, precum și toate materialele care au legătură cu Portalul aparțin Universului Juridic și intră sub incidența Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor.

Materialele publicate pe site pot fi copiate si printate doar pentru uzul personal, și nu pentru acțiunile cu scop comercial.

Abonamente

Universuljuridic.ro oferă utilizatorilor știri cu conținut juridic, spețe, dar și articole premium.

Accesul la conținutul premium se face doar în baza achitării unui abonament anual în valoare de 450 de lei (fără TVA). Plata se efectuează în avans în Lei.

Suma achitată pentru achiziționarea abonamentului nu este returnabilă.

Protecția datelor personale

Prezentul document reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal ale UTILIZATORILOR cu ocazia vizitei acestora pe site-ul www.universuljuridic.ro („Site-ul”), precum și în vederea integrării de servicii ce măresc funcționalitatea Site-ului.

1. IDENTITATEA OPERATORULUI

Operatorul se identifică prin Portalul Universul Juridic, denumit în cele ce urmează „Portal”, „universuljuridic.ro”, „Site”.

2. OBIECT

Prezentul document reflectă preocuparea constantă pe care Portalul Universul Juridic o are față de interesele tale personale, fiind unul dintre modurile prin care înțelegem să îți răsplătim încrederea acordată, astfel încât vizita ta pe Site să fie cât mai plăcută și lipsită de consecințe pe care nu le poți prevedea.

Îți stăm la dispoziție pentru orice întrebare sau neclaritate referitoare la termenii și conținutul prezentului document și te rugăm să te simți liber să ne contactezi la următoarea adresa de e-mail: portal@universuljuridic.ro.

Te informăm că acest document a fost întocmit cu respectarea normelor legale în vigoare privitoare la protecția datelor cu caracter personal și se completează cu acestea.

3. CE DATE COLECTĂM DE LA TINE

Universuljuridic.ro folosește următoarele modalități de colectare a datelor cu caracter personal ale tale (denumite, în continuare, „date”): rapoarte de trafic, cookie-uri , date furnizate voluntar de către utilizator.

3.1. Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software pe care se bazează funcționarea Site-ului colectează, în cursul normalei lor funcționări, câteva informații a căror colectare și transmitere este necesară pentru buna funcționare a protocoalelor de comunicare Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecți identificabili, dar, prin natură lor, ar putea, în cazuri speciale prevăzute de lege, să conducă la identificarea utilizatorilor.

În această categorie de date intră adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URL ale resurselor accesate, orarul vizitei tale, metoda utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fișierului accesat și alți parametri referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.

Te informăm că atunci când vizitezi Site-ul, serverul înregistrează automat toate aceste date, așa cum se întâmplă în cazul majorității operatorilor.

Datele indicate vor fi utilizate doar cu scopul de a colecta informații statistice anonime în legătură cu folosirea Site-ului, și pentru a-i putea controla corecta funcționarea. Datele ar putea să fie utilizate de Portalul Universul Juridic și în vederea stabilirii răspunderii în cazul săvârșirii unor ipotetice infracțiuni informatice, cu scopul principal de a vă garanta securitatea și siguranță în timpul navigării.

3.2. Date furnizate voluntar

Pot fi furnizate voluntar date personale, prin crearea unui cont în Site sau prin înscrierea la serviciul „newsletter”. Tipul de informații colectate prin intermediul Site-ului se va face în conformitate cu finalitățile indicate la punctul 4, intitulat „Scopul colectării datelor”. O parte dintre datele colectate în acest mod, pot să aibă caracter obligatoriu. Veți putea distinge întotdeauna datele cu caracter obligatoriu față de cele cu caracter facultativ.

Furnizarea voluntară a datelor implică și acordarea consimțământului în vederea utilizării acestora pentru scopurile pentru care au fost colectate.

3.3. Cookie-uri

Universuljuridic.ro nu folosește, pentru colectarea datelor, așa-zisele „cookie-uri permanente” de niciun tip, pentru a urmări utilizatorii. Vă informăm că universuljuridic.ro ar putea folosi cookie-uri și alte informații tehnice pentru a personaliza accesul utilizatorilor la Site.

Universuljuridic.ro se folosește și de așa-zișii „cookie-uri de sesiune”, ce nu sunt memorați de calculatorul sursă în mod persistent și care sunt eliminați odată cu închiderea browser-ului, cu scopul de a pune la dispoziție toate funcționalitățile Site-ului și pentru a face navigarea mai ușoară.

Folosirea acestor cookie-uri este strict limitată la transmiterea identificatorilor de sesiune (numere cauzale generate de server), în vederea atingerii scopului prevăzut în paragraful precedent.

4. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

Scopul colectării datelor este exclusiv acela de a putea răspunde solicitărilor utilizatorilor și pentru o experiență de utilizare cât mai plăcută.

De asemenea, furnizarea voluntară a datelor implică și acordarea consimțământului asupra prelucrării acestora de către Universuljuridic.ro.

5. FACULTATIVITATEA FURNIZĂRII DATELOR ȘI CONSECINȚELE REFUZULUI DE A LE FURNIZA

Universuljuridic.ro vă informează că utilizatorii sunt liberi să furnizeze, sau nu, datele în formularul de creare cont de pe Site.

6. MODALITATEA PRELUCRĂRII

Datele personale sunt prelucrate prin intermediul instrumentelor automatizate și pentru timpul strict necesar atingerii scopului pentru care au fost colectate.

Măsuri specifice de siguranță sunt adoptate pentru prevenirea folosirii nelegale și abuzive a datelor utilizatorilor, precum și împotrivă accesului neautorizat și pierderii acestora.

7. CINE ARE ACCES LA DATELE TALE

Datele colectate vor fi prelucrate numai cu scopul prevăzut în acest document și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Universul Juridic nu va dezvălui nici un fel de informație identificabilă personală către terțe persoane și nu va permite accesul acestora la datele furnizate, fără a primi, în prealabil, consimțământul expres al utilizatorului.

Universul Juridic poate dezvălui, însă, informații identificabile personal doar în cazul în care legea prevede expres acest lucru.

8. CUM PROTEJĂM DATELE TALE

Deoarece Portalul Universul Juridic este în permanență preocupat de siguranța și corecta folosire a datelor utilizatorilor, efortul pe care noi îl depunem pentru a asigura protecția și confidențialitatea datelor utilizatorilor este substanțial.

Portalul Universul Juridic se angajează să mențină un standard ridicat de siguranță în ceea ce privește protecția și confidențialitatea datelor, în conformitate cu noile dezvoltări tehnologice în materie.

Universuljuridic.ro garantează că datele furnizate vor fi prelucrate în condiții în care se asigură securitatea și confidențialitatea acestora, conform standardelor impuse de legislația română în vigoare.

Deoarece siguranța absolută în cadrul transmisiilor de date prin intermediul internetului nu este absolută și nici nu poate fi garantată de nimeni, universuljuridic.ro te sfătuiește să păstrezi în loc sigur parolele și datele de acces la Site-ul nostru, să nu le dezvălui altor persoane și să ieși din orice sesiune de lucru folosind opțiunea „Sign Out”, „Log Out”, „Iesire”, atunci când te afli într-un punct public de acces la internet.

9. DREPTURILE DVS.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, utilizatorii au tot dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, poate fi adresată o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția S.C. „Universul Juridic” S.R.L., București, bd. I. Maniu, nr. 7, corp C, clădirea Apaca, sector 5 sau la adresa de e-mail: portal@universuljuridic.ro.

10. MODIFICĂRI

Universul Juridic își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, fără nicio formalitate și fără preaviz. Modificările vor fi afișate în această pagină și vor avea efect imediat.

Accesul în Site și folosirea Serviciilor implică faptul că utilizatorii au luat la cunoștință și și-au dat acordul asupra noilor termeni.

Acest document a fost modificat ultima dată la 22 mai 2018.

11. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

În niciun caz Portalul universuljuridic.ro și furnizorii săi nu pot fi trași la răspundere pentru niciun fel de daune, indiferent de natura acestora, derivate din utilizarea site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau ca urmare a imposibilității utilizării acestora.

Deși facem toate eforturile în acest sens, nu garantăm că funcționarea site-ului și a serverelor va fi neîntreruptă și lipsită de erori, că utilizarea site-ului este lipsită de riscuri (viruși, alte elemente sau acțiuni care pot provoca daune, specifice internetului și tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securității informațiilor) că informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte și la zi. Prin urmare, Portalul universuljuridic.ro nu își asumă costurile referitoare la asistență tehnică și repararea eventualelor daune. În niciun caz Portalul nu poate fi făcut răspunzător pentru daune, directe sau indirecte, derivate din utilizarea sau limitarea accesului la site.

Părți ale conținutului site-ului pot fi furnizate de terțe persoane cu care Portalul are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Portalul nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta prezintă caracter publicitar sau nu. De asemenea, Portalul nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din site sau care fac trimitere spre site.

În legătură cu disponibilitatea, exactitatea, gradul de încredere și conținutul site-ului, nu se acordă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără limitare la garanții de proprietate sau de neîncălcare a drepturilor sau garanții implicite de vandabilitate sau de oportunitate în raport cu un anumit scop.

Portalul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune directe, indirecte, ocazionale, speciale sau conexe, pentru niciun fel de profituri pierdute sau întreruperi ale unor afaceri, care rezultă din folosirea sau din incapacitatea de a folosi site-ul, chiar dacă Portalul universuljuridic.ro a fost avertizat în legătură cu posibilitatea apariției unor astfel de daune.

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați Portalul universuljuridic.ro de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru consultanță juridică, făcute de dvs. sau de o terță persoană ori organizație, datorită sau reieșind din conținutul folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la acesta, violării termenilor și condițiilor sau violării oricăror drepturi ale acelui terț din motive neimputabile Portalului.

Portalul universuljuridic.ro nu garantează continuitatea, neîntreruperea sau securitatea accesului la site-ul universuljuridic.ro sau la alte servicii.

Portalul universuljuridic.ro nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar nelimitându-se la evenimente de forță majoră sau activitatea unei terțe persoane.

12. LEGEA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL

Acordul încheiat între Universul Juridic și utilizator este guvernat de legea română. Astfel, orice conflict apărut între cele două părți va fi soluționat conform acesteia.

Litigiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mediere sau prin recurgerea la instanțele judecătorești competente

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice