BIBLIOLEX

📚 Biblioteca juridică virtuală pentru

Este despre accesul instantaneu la cărți juridice în format digital

Conținut digital accesibil oricând, oriunde, de pe orice dispozitiv

Accesare facilă prin simpla conectare la Internet

Căutare după cuvânt sau sintagmă

Module special create pentru practicieni, pe domenii ale dreptului

Module special create pentru mediul academic

Acces prin introducerea numelui de utilizator și a parolei

Culegeri de legislație consolidată specifică fiecărui modul - cele mai recente ediții

Coduri și legi comentate

Doctrină, jurisprudență și reviste de specialitate

Conținutul Bibliolex

Creează-ți propria bibliotecă!

Module Bibliolex

În platforma BIBLIOLEX găsiți cele mai recente publicații juridice de care aveți nevoie în exercitarea profesiei dumneavoastră, actualizate și grupate în mai multe module aferente profesiilor juridice cu posibilitatea de a alege dintre acestea pe cel care se potrivește cel mai bine interesului dumneavoastră.

Cumpără acum

Pro Lege

Tratate

Coduri comentate

Legi comentate

Noul Cod de procedură civilă

Biblioteca profesioniștilor

Cursuri universitare

Reviste de specialitate

Explorează modulele Bibliolex

Pentru început, vă punem la dispoziție:

✔️ Constituția României și legislație conexă, 2021

✔️ Codul civil, coord. Dan Lupașcu, 2021

✔️ Codul civil și legislație conexă, ediție Premium, coord. Dan Lupașcu, 2020

✔️ Codul de procedură civilă, coord. Dan Lupașcu, 2021

✔️ Codul de procedură civilă și legislație conexă, ediție Premium, coord. Dan Lupașcu, 2020

✔️ Codul civil și Codul de procedură civilă, coord. Dan Lupașcu, noiembrie 2020

✔️ Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență, noiembrie 2020

✔️ Codul insolvenței. Legea insolvenței nr. 85/2014 și Legea insolvenței persoanelor fizice nr. 151/2015, martie 2020

✔️ Insolvență și lichidare. Legislație, modele de acte, adnotări, teste-grilă, coord. Adriana Violeta Nistor, 2020

✔️ Noul Cod de procedură civilă. Vol. I (Art. 1-612). Comentarii pe articole, Ion Deleanu, 2013

✔️ Noul Cod de procedură civilă. Vol. II (Art. 613-1133). Comentarii pe articole, Ion Deleanu, Valentin Mitea, Sergiu Deleanu, 2013

✔️ Noul Cod de procedură civilă adnotat. Include doctrină și jurisprudență, Viorel Terzea, 2016

✔️ Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Comentarii pe articole, Vasile Bozeșan (coord.), Bogdan Dumitrache, Nicolae-Horia Țiț, 2017

✔️ Executarea silită a contractelor de credit încheiate cu consumatorii, Radu-Mihai Necula, 2020

✔️ Instanța de executare, Gabriela Cristina Frențiu, 2019

✔️ Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc, Andreea Tabacu, Lucian Păun, 2018

✔️ Titlurile executorii, George-Alexandru Lazăr, 2018

✔️ Încuviințarea executării silite, Nicolae-Horia Țiț, 2018

✔️ Condițiile esențiale ale executării silite. Conformitatea, efectivitatea, integralitatea și promptitudinea, Vasile Bozeșan, 2018

✔️ Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Modificările aduse executării silite conform Codului de procedură civilă republicat, Evelina Oprina, Ioan Gârbuleț, 2015

✔️ Executarea silită. Dificultăți și soluții practice. Volumul 1, Evelina Oprina, Vasile Bozeșan (coord.), 2016

✔️ Executarea silită. Dificultăți și soluții practice. Volumul 2, Evelina Oprina, Vasile Bozeșan (coord.), 2017

✔️ Tratat teoretic și practic de executare silită. Volumul I. Teoria generală și procedurile execuționale, conform noului Cod de procedură civilă și noului Cod civil, Evelina Oprina, Vasile Bozeșan, 2013

✔️ Tratat teoretic și practic de executare silită. Volumul II. Explicații, cereri, modele, conform noului Cod de procedură civilă și noului Cod civil, Evelina Oprina, Vasile Bozeșan, 2013

✔️ Abaterile disciplinare ale magistraților, Ioan Gârbuleț, 2016

✔️ Actele executorului judecătoresc, Ioan Gârbuleț, 2014

✔️ Executarea silită directă, Ioan Gârbuleț, 2013

✔️ Revista Română de Executare Silită

✔️ Acces gratuit timp de 3 luni la Portalul Universul Juridic

✔️ Constituția României și legislație conexă, 2021

✔️ Codul civil, coord. Dan Lupașcu, 2021

✔️ Codul civil și legislație conexă, ediție Premium, coord. Dan Lupașcu, 2020

✔️ Codul de procedură civilă, coord. Dan Lupașcu, 2021

✔️ Codul de procedură civilă și legislație conexă, ediție Premium, coord. Dan Lupașcu, 2020

✔️ Codul civil și Codul de procedură civilă, coord. Dan Lupașcu, noiembrie 2020

✔️ Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență, noiembrie 2020

✔️ Codul insolvenței. Legea insolvenței nr. 85/2014 și Legea insolvenței persoanelor fizice nr. 151/2015, martie 2020

✔️ Codul insolvenței comentat, Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca, Vasile Nemeș, Septembrie 2017

✔️ Codul insolvenței comentat. Vol. I – art. 1-182. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Nicoleta Țăndăreanu, 2017

✔️ Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice nr. 151/2015. Legislație relevantă și comentarii, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Marcela Comșa, 2018

✔️ Regulamentul privind procedurile de insolvență. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Marcela Comșa, 2017

✔️ Ghidul interamerican cu privire la legea aplicabilă contractelor comerciale internaționale, trad. Radu Bogdan Bobei, 2020

✔️ Acțiunea în anularea actelor frauduloase, Flavius-Iancu Moțu, 2015

✔️ Participanții la procedura insolvenței, Mihaela Sărăcuț, 2015

✔️ Procedurile de prevenire a insolvenței, Csaba Bela Nász, 2015

✔️ Falimentul și lichidarea, Robert Mihăiță Roșu, Cătălina Maria Mihăilescu, George Dorin Petcu, 2015

✔️ Procedura insolvenței persoanelor fizice, Csaba Bela Nász, 2016

✔️ Procedura insolvenței. Jurisprudență comentată, Csaba Bela Nász, 2017

✔️ Procedura insolvenței. Efectele juridice asupra contractelor debitorului, Ediția a II-a, Antoniu Obancia, 2018

✔️ Dreptul insolvenței. Curs universitar, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Csaba Bela Nász, 2018

✔️ Problema de compatibilitate dintre procedura insolvenței și Codul de procedură civilă, Andreea Deli-Diaconescu, 2019

✔️ Tratamentul creditorilor și regimul juridic al creanțelor în procedura insolvenței, Lotus Gherghină, 2019

✔️ Procedura insolvenței. Partea generală. Practică judiciară, Claudia Antoanela Susanu, 2019

✔️ Înscrierea creanțelor în tabelul creditorilor. Considerații teoretice și practice, Marcela Comșa, 2020

✔️ Contestațiile în procedura insolvenței, Florin Ludușan, Mihăiță-Adrian Pui, Raluca Hațegan-Rozsnyai, Robert Ardelean, Simida Bulboacă, 2020

✔️ Tratat de drept comercial român, Ediția a VI-a, actualizată, Stanciu D. Cărpenaru, 2019

✔️ Drept societar. Curs universitar, Csaba Bela Nász, 2019

✔️ Revista Phoenix

✔️ Revista Română de Drept Comercial

✔️ Acces gratuit timp de 3 luni la Portalul Universul Juridic

✔️ Constituția României și legislație conexă, 2021

✔️ Codul civil, coord. Dan Lupașcu, 2021

✔️ Codul civil și legislație conexă, ediție Premium, coord. Dan Lupașcu, 2020

✔️ Codul de procedură civilă, coord. Dan Lupașcu, 2021

✔️ Codul de procedură civilă și legislație conexă, ediție Premium, coord. Dan Lupașcu, 2020

✔️ Codul civil și Codul de procedură civilă, coord. Dan Lupașcu, noiembrie 2020

✔️ Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și legislație conexă. Legislație consolidată, ediție Premium, coord. Alin-Adrian Moise, 2020

✔️ Legislația familiei adnotată, coord. Bogdan Dumitru Moloman, 2018

✔️ Drept notarial. Organizarea activității. Statutul notarului. Proceduri notariale, Ioan Popa, Alin-Adrian Moise, 2013

✔️ Activitatea notarială. De la teorie la practică, Carmen-Nicoleta Bărbieru, Codrin Macovei, 2018

✔️ Contracte civile. De la teorie la practică. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ioan Popa, 2020

✔️ Moștenirea în Codul civil. Studii teoretice și practice, Ediția a III-a, revăzută și completată, Daniela Negrilă, 2018

✔️ Testamentul în noul Cod civil. Studii teoretice și practice, Daniela Negrilă, 2013

✔️ Divorțul prin procedura notarială. Studii teoretice și practice, Daniela Negrilă, 2014

✔️ Dreptul de opțiune succesorală. Studii teoretice și practice. Vol. I, Daniela Negrilă, 2014

✔️ Dreptul de opțiune succesorală. Studii teoretice și practice. Vol. II, Daniela Negrilă, 2016

✔️ Drept civil. Moșteniri și liberalități, Ioan Popa, 2013

✔️ Contractul de ipotecă în noul Cod civil, Radu Rizoiu, 2015

✔️ Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare, Alin-Adrian Moise, 2015

✔️ Transferul dreptului de proprietate prin vânzare. Studiu de drept comparat, Șerban Mircioiu, 2014

✔️ Exercitarea autorității părintești după divorț, Bogdan Ionescu, 2012

✔️ Probleme de moșteniri în vechiul și în noul Cod civil, Mircea Dan Bob, 2012

✔️ Mărturisirea și interogatoriul în procesul civil, Bogdan Ionescu, 2016

✔️ Mic studiu asupra găzduirii egalitare a minorilor după divorț, Bogdan Ionescu, 2018

✔️ Acțiunea pauliană, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Bogdan Ionescu, 2018

✔️ Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534. Comentarii, explicații și jurisprudență, Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, 2016

✔️ Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției. Comentarii pe articole, Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, 2016

✔️ Ghid privind procedura adopției, Lazăr-Ciprian Ureche, Bogdan Dumitru Moloman, 2017

✔️ Divorțul și succesiunile. Instrumente juridice de emancipare a femeii în societatea romană, Cristina Pop, 2018

✔️ Dreptul familiei, ed. a IV-a, emendată și actualizată, Dan Lupașcu, Cristiana Mihaela Crăciunescu, 2020

✔️ Daunele morale și prestația compensatorie la divorț. Jurisprudență relevantă și comentată, Paula-Alina Lupu, 2019

✔️ Desfacerea căsătoriei prin divorț, Păuna Neculae, Daciana Popa, Ramona Cîrlig, 2014

✔️ Revista Română de Drept Privat

✔️ Revista de Dreptul Familiei

✔️ Revista de Drept Public

✔️ Revista Română de Drept Privat

✔️ Revista Română de Jurisprudență

✔️ Revista de Dreptul Familiei

✔️ Revista Phoenix

✔️ Revista Română de Executare Silită

✔️ Caiete de Drept Penal

✔️ Revista Acta Universitatis Lucian Blaga

✔️ Revista de Drept Constituțional

✔️ Revista de Drept Maritim

✔️ Revista de Științe Juridice

✔️ Revista GDPR

✔️ Revista Română de Drept Comercial

✔️ Revista Română de Drept Penal al Afacerilor

✔️ Romanian Journal of Comparative Law

✔️ Revista Consultant Fiscal

✔️ Reflecții și rime din pretoriu adunate, Mihai Adrian Hotca, 2019

✔️ Viața prin ochii unui avocat, Ediția a II-a, Mihai Adrian Hotca, 2019

✔️ Cugetările unui jurist, Ediția a II-a, Mihai Adrian Hotca, 2020

✔️ Azvârlitorul de vină, Mihai Adrian Hotca, 2021

✔️ Adevărul în căutare de Minister, Florentin Țuca, 2021

✔️ Eficiența judiciară: listele de verificare. Cum să conduci orice proces către succes, Mihail Dinu, 2017

✔️ Drepturile omului și ordinea mondială. Cum să trăim, într-o lume a schimbărilor excepționale, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ovidiu Predescu, 2020

✔️ Actori veridici pe marea scenă a justiției – Confesiuni, Ovidiu Predescu, 2019

✔️ Omul între venire și plecare – Însemnări, Vasile Stănescu, 2018

✔️ Elogiul adevărului, Vasile Stănescu, 2017

✔️ Gânduri juridice. Rememorări doctrinare la 70 de ani, Ion Craiovan, 2017

✔️ Elogiul iubirii, Vasile Stănescu, 2016

✔️ Noos juridic. Valorile identitare în fața globalizării. Culegere de studii, Ioan Humă, 2016

✔️ Vorbirea și arta oratorică, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Alexandru Țiclea, 2015

✔️ Elogiul tăcerii, Vasile Stănescu, 2015

✔️ Dreptul: între ipostaze teoretice și avatarurile mondializării, Mircea Duțu, 2014

✔️ Drumul spre libertate. De la cunoașterea senzorială la transcunoaștere, Vasile Stănescu, 2014

Accesul la conținutul Bibliolex

Conținutul fiecărui modul este accesibil în urma achiziționării unui abonament.
După efectuarea plății, veți primi un nume de utilizator și o parolă.
Personalizează modul în care accesezi cărțile digitale

Vă punem la dispoziție posibilitatea de a alege pachete pentru mai mulți utilizatori.

Pașii sunt ușor de urmat:

Identificați modulul de care aveți nevoie

Completați formularul de înregistrare, cu selectarea modulului și a numărului de utilizatori

Abonați-vă acum pentru acces imediat ›

Veți primi un e-mail cu detaliile plății și cu datele de autentificare
Pentru plata cu cardul, accesul se va face instant.
Pentru plata prin OP, accesul se va putea face cel mai târziu a doua zi lucrătoare după ce vom primi de la dumneavoastră confirmarea plății

Despre noi

Având o experiență în piața cărții juridice de 20 de ani, Editura Universul Juridic a acumulat în toți acești ani un portofoliu de peste 2.000 de lucrări de doctrină, de practică judiciară, cursuri, legi și coduri comentate și adnotate, autori fiind unii dintre cei mai reputați specialiști din România.

La acestea se adaugă o colecție vastă de reviste specializate, unde sunt implicați, în calitate de membri ai consiliului de redacție sau ai consiliului științific, peste 300 de autori.

Misiunea noastră

Misiunea noastră a fost încă de la început aceea de a veni în sprijinul tuturor profesioniștilor dreptului și al studenților care vor urma o carieră juridică, atât printr-o politică editorială de extindere continuă a portofoliului, cât și prin înființarea celei mai mari librării online de carte juridică UJMAG.RO, iar acum prin lansarea celui mai mare proiect de digitalizare în zona juridică, ce va reuni peste 500 de lucrări de specialitate: BIBLIOLEX.

Fii la curent cu noutățile

V-ați abonat cu succes la newsletter. Vă mulțumim!

Vă rugăm să introduceți o adresă validă

A apărut o eroare. Vă rugăm să încercați mai târziu