Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar

Vizualizari: 2280

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 363 din 12 aprilie 2022 a fost publicată Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar („Legea 81/2022”). Aceasta transpune Directiva (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar („Directiva UTP”), aplicabilă de la data de 30 aprilie 2019.

Legea 81/2022 intră în vigoare la 15 aprilie 2022 (în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial).

 

1. Domeniul de aplicare al Legii 81/2022

Legea 81/2022 reglementează relațiile comerciale dintre profesioniști (furnizori și cumpărători) în cadrul lanțului de aprovizionare (indiferent de nivelul de piață pe care acționează producător–distribuție angro–vânzare cu amănuntul), cu privire la practicile comerciale neloiale săvârșite în legătură cu vânzarea de produse agricole și/sau alimentare[1], după cum urmează:

 • Vânzări realizate pe teritoriul României sau care produc efecte pe teritoriul României.
 • Servicii prestate de cumpărător furnizorului, dacă vizează practicile comerciale neloiale prevăzute de Legea 81/2022.
 • Legea 81/2022 nu se aplică în relațiile cu consumatorii.

Legea 81/2022 stabilește praguri cantitative de cifră de afaceri anuală privind sfera sa de aplicare[2] în ceea ce privește cumpărătorii și furnizorii ce intră sub incidența sa, astfel:

Cifra de afaceri a furnizorului (EUR)Cifra de afaceri a cumpărătorului (EUR)
până la 2 milioanepeste 2 milioane
peste 2 milioane, max. 10 milioanepeste 10 milioane
peste 10 milioane, max. 50 milioanepeste 50 milioane
peste 50 milioane, max. 150 milioanepeste 150 milioane
peste 150 milioane, max. 350 milioanepeste 350 milioane

 

2. Principalele practici comerciale neloiale

Practicile comerciale neloiale în concepția Legii 81/2022 reprezintă practicile care contravin bunei conduite comerciale, bunei-credințe și corectitudinii, care sunt impuse unilateral de un partener comercial altuia, chiar și atunci când acestea rezultă în urma înțelegerii între părți.

Legea 81/2022 prevede o listă de practici comerciale neloiale. Observăm în Legea 81/2022 o abordare mai severă, în sensul includerii unei liste de astfel de practici substanțial mai extinse față de Directiva UTP (cel puțin în cazul practicilor comerciale ce nu sunt permise cumpărătorului în nicio situație).

Practicile comerciale neloiale sunt detaliate în art. 3 și art. 4 din Legea 81/2022 și pot fi structurate astfel:

A. Douăzeci și cinci de practici comerciale nepermise cumpărătorului în nicio situație („Lista neagră”), între care se numără:

 • Situații de întârzieri la plată peste termenul contractual de scadență (14 zile pentru produse perisabile, 30 de zile pentru restul produselor);
 • Termene minime de preaviz pentru anularea comenzilor sau delistarea de produse;
 • Modificarea unilaterală a clauzelor care se referă, inter alia, la frecvența, metoda, locul, calendarul sau volumul furnizării sau livrării produselor, condiții de plată, prețuri sau la furnizarea de servicii;
 • Facturarea de costuri, altele decât cele prevăzute prin contract, dar în orice caz, nefiind posibilă facturarea de costuri precum cele ocazionate de extinderea rețelei de distribuție, amenajarea spațiilor de vânzare, evenimente de promovare a imaginii cumpărătorului;
 • Autofacturarea (cu anumite excepții prevăzute de Codul Fiscal);
 • Aplicarea de reduceri financiare și comerciale sub formă de rabaturi ale căror reduceri cumulate să nu depășească 20%, aplicate în funcție de valoarea facturată între cumpărător și furnizor (cu excepția remizelor și risturnelor);
 • Returnarea produselor agricole și/sau alimentare nevândute ori solicitarea de plăți pentru deteriorarea sau pierderea de produse agricole și/sau alimentare după recepție (cu excepția viciilor ascunse);
 • Impunerea unei plăți furnizorului pentru listarea și/sau expunerea spre vânzare a produselor;
 • Solicitarea furnizorului de taxe care îl obligă pe furnizor să mărească artificial prețul de facturare;
 • Delistarea/Amenințarea cu delistarea/Retragerea de la expunere a produselor, în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale împotriva furnizorului, pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile acestuia;
 • Aplicarea de condiții comerciale diferite pentru produsele marcă privată ale producătorilor față de produsele marcă proprie ale comerciantului privind listarea/afișarea la raft;
 • Dobândirea, utilizarea, divulgarea de secrete comerciale.

B. Șase practici comerciale nepermise cumpărătorului, cu excepția cazului în care, la solicitarea furnizorului, acestea au fost convenite anterior prin clauze clare și lipsite de ambiguitate(„Lista gri”), între care se numără:

 • Solicitarea către furnizor de plăți pentru publicitatea produselor ori pentru serviciile de marketing prestate de către cumpărător cu privire la produsele agricole și/sa alimentare;
 • Refuzul renegocierii de preț într-un termen mai mare de 10 zile de la data solicitării;
 • Impunerea de plăți pentru plasarea secundară a produselor furnizorului spre vânzare ori solicitarea de plăți pentru personalul ce se ocupă de amenajarea spațiilor de vânzare;
 • Solicitarea suportării de către furnizor a costurilor oricăror reduceri pentru produse vândute de cumpărător cu titlu promoțional.

C. Se instituie în sarcina atât a furnizorului, cât și a cumpărătorului obligația de a negocia cu bună-credință, obligație oricum aplicabilă conform normelor generale de drept civil.

3. Aspecte procedurale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are sarcina de a implementa Legea 81/2022, de a monitoriza și de a raporta Comisiei Europene, prin intermediul unor rapoarte anuale, practicile comerciale neloiale identificate pe piață.

Consiliul Concurenței este autoritatea desemnată pentru aplicarea legii, însărcinată cu cercetarea, constatarea și sancționarea practicilor comerciale neloiale.

Autoritatea de concurență are competența de a declanșa investigații (cercetări aprofundate), din oficiu sau la sesizare, și de a efectua inspecții inopinate în scopul soluționării acestora.

Legea oferă posibilitatea contravenientului de a recunoaște fapta și de a propune măsuri de înlăturare a cauzelor încălcării, fiind aplicate în consecință reduceri de amendă cuprinse între 1% și 25% din cuantumul final.

 

4. Sancțiuni

Printre sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor legale se numără:

 • Amenzi cuprinse între 000 lei și 600.000 lei, în funcție de practicile neloiale săvârșite și pentru nerespectarea dispozițiilor legale privind inspecțiile inopinate, măsurile interimare și solicitările de informații transmise de autoritățile competente;
 • Amendă de 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior emiterii deciziei de sancționare, pentru săvârșirea în mod repetat a practicilor neloiale (i.e., săvârșirea unei noi fapte, indiferent de natura sa, într-un interval de 2 ani de la data emiterii unei decizii de către Consiliul Concurenței);
 • De 3 ori valoarea prejudiciului în cazul în care cumpărătorul i-a cauzat furnizorului un prejudiciu în urma săvârșirii practicilor comerciale neloiale.

Aplicarea sancțiunilor se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptelor.

Legea 81/2022 se aplică contractelor încheiate după data în vigoare a legii (i.e., 15 aprilie 2022). Părțile au obligația de a modifica până la data de 31 decembrie 2022, în conformitate cu dispozițiile legale, contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii 81/2022.


[1] Produsele agricole și/sau alimentare ce intră sub incidența Legii 81/2002 includ produsele enumerate în Anexa nr. I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și produsele care nu sunt enumerate în Anexa nr. I, dar care sunt procesate în scopul utilizării ca alimente prin folosirea produselor enumerate în această anexă.

[2] Echivalentul în RON se va calcula conform ratei de schimb oficiale a Băncii Naționale a României din ultima zi a exercițiului financiar anterior constatării săvârșirii practicilor comerciale neloiale.

Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar was last modified: aprilie 19th, 2022 by Raluca Vasilache

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice