Consiliul Concurenței. Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante de consilier – 17 decembrie 2021

23 nov. 2021
Vizualizari: 1919

Consiliul Concurenței organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante de consilier, grad profesional I din cadrul Serviciului de Supraveghere din Domeniul Naval – Direcția Supraveghere Transporturi, în data de 17 decembrie 2021 (proba scrisă).

Calendarul de desfășurare al concursului:

− Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 decembrie 2021, ora 16:00;

− Proba scrisă: 17 decembrie 2021, ora 11:00;

− Proba interviului: cel târziu pe data de 23 decembrie 2021, ora 13:00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

− Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

− Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

− Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

− Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

− Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

− Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

− Curriculum vitae.

Tematica, bibliografia și atribuțiile postului pot fi vizualizate aici.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

 

Sursa informației

(Copyright foto: freepik)

 

🔿VEZI ȘI CONSILIUL CONCURENȚEI. CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE DE CONSILIER – 8 DECEMBRIE 2021

Consiliul Concurenței. Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante de consilier – 17 decembrie 2021 was last modified: noiembrie 23rd, 2021 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: