Solicitarea încuviinţării executării silite împotriva debitoarei, la cererea creditoarei, în baza titlului executoriu constând într-un contract de credit. Stabilirea competenței de soluționare a cererii

25 apr. 2024
Vizualizari: 166
  • NCPC: art. 133 alin. (2) teza I
  • NCPC: art. 135 alin. (4)
  • NCPC: art. 651 alin. (1) teza I
  • NCPC: art. 666 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Timișoara la data de 22 august 2023, sub nr. x/2023, petentul Biroul Executorului Judecătoresc A. a solicitat instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună încuviințarea executării silite pornite în dosarul execuțional nr. x/2023, ca urmare a cererii formulate de creditoarea B. S.A., în baza titlului executoriu, constând în contract de credit nr. RBx/26.07.2017, împotriva debitoarei C., prin toate formele de executare silită.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 666 alin. (1) din C. proc. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1983 din 2 noiembrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând conflictul negativ de competență, Înalta Curte reține că Judecătoriei Timișoara îi revine competența de soluționare a cauzei, în considerarea următoarelor dispoziții legale și argumente:

Înalta Curte reține că este sesizată cu un conflict negativ de competență teritorială, în ipoteza prevăzută de art. 133 alin. (2) teza I din C. proc. civ., anume a declinărilor reciproce între Judecătoria Timișoara și Judecătoria Sectorului 1 București.

Obiectul demersului judiciar îl constituie cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Timișoara, prin care petentul Biroul Executorului Judecătoresc A. a solicitat încuviințarea executării silite împotriva debitoarei C., la cererea creditoarei B. S.A., în baza titlului executoriu constând în contractul de credit nr. RBx/26.07.2017.

Înalta Curte reține că, potrivit dispozițiilor art. 666 alin. (1) din C. proc. civ., în maxim 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita instanței de executare încuviințarea executării silite.

În conformitate cu art. 651 alin. (1) teza I din C. proc. civ.: „Instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel”.

Alin. (3) al acestui articol a atribuit instanței de executare competența de soluționare a cererilor de încuviințare a executării silite, a contestațiilor la executare, precum și a oricăror alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe sau organe.

Examinând înscrisurile aflate la dosarul cauzei, Înalta Curte constată că, potrivit răspunsului primit de la Inspectoratul General pentru Imigrări din data de 9 octombrie 2023, debitoarea C. figurează cu domiciliul declarat în mun. Timișoara, din data de 5 aprilie 2017.

Având în vedere că cererea de executare silită formulată de creditoarea B. S.A. a fost formulată, la data de 18 august 2023, iar debitoarea are domiciliul declarat din luna aprilie 2017 în mun. Timișoara, se constată că instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite este Judecătoria Timișoara.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (4) din C. proc. civ., va stabili competența de soluționare a cererii de încuviințare executare silită formulate de petentul Biroul Executorului Judecătoresc A., pentru creditoarea B. S.A., în contradictoriu cu debitoarea C., în favoarea Judecătoriei Timișoara.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea încuviințării executării silite împotriva debitoarei, la cererea creditoarei, în baza titlului executoriu constând într-un contract de credit. Stabilirea competenței de soluționare a cererii was last modified: aprilie 25th, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.