Cuvinte-cheie "Contestatie la executare"

  • Contestaţie la executare împotriva tuturor actelor de executare. Competența de soluționare a cauzei

  • Contestaţie la executare. Invocarea cauzei de micşorare a pedepsei, ulterioară rămânerii definitive a hotărârii de condamnare

  • Infracțiuni de fraudă informatică și complicitate la fraudă informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice

  • Cererea condamnatului cu privire la deducerea suplimentară a perioadei de graţiere ce trebuia avută în vedere de autorităţile judiciare străine la stabilirea duratei pedepsei de executat

  • Verificarea legalităţii administrării probelor. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru a se dispune sancţiunea excluderii declaraţiei martorilor

  • Contestație privind suspendarea executării silite, constatarea dreptului intimatei-creditoare de a obţine executarea silită, anularea somaţiei și a încheierii de încuviinţare a executării silite și întoarcerea executării prin restabilirea situaţiei anterioare

  • Contestaţie la executare formulată împotriva actelor emise în dosarul de executare. Declinări reciproce de competenţă

  • Solicitare privind anularea somaţiei de executare silită, a executării silite înseşi, întoarcerea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare. Stabilirea instanței competente să soluționeze cauza

  • Transferarea condamnatului pentru continuarea executării pedepsei rezultante dată spre executare de autoritățile judiciare competente ale statului solicitant

  • Infracțiunea de înșelăciune și tentativă la înșelăciune. Contopirea pedepselor aplicate condamnatului