Cuvinte-cheie "Contestatie la executare"

 • Contestaţie la executare privind repunerea în discuţie a legalității şi temeiniciei hotărârii de condamnare pronunţată în statul străin. Contestație respinsă ca fiind nefondată

 • Instanţa competentă să se pronunţe asupra modificării pedepsei. Instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere

 • Solicitare privind reducerea pedepsei prin deducerea perioadei de arest preventiv din pedeapsa închisorii. Respingerea contestației la executare ca fiind nefondată

 • Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a judecăţilor în cazuri penale impunând sentinţe de custodie sau măsuri implicând privarea de libertate în scopul aplicării lor în Uniunea Europeană

 • Cale de atac împotriva unei soluţii nesusceptibile de reformare. Soluţie inadmisibilă în ordinea de drept

 • Impediment în executarea sentinţei definitive de predare ca urmare a lipsei unui mandat de arestare în baza căruia persoana solicitată să poată fi reţinută în vederea predării către autorităţile judiciare străine

 • Rezolvarea situaţiilor juridice care afectează executarea unei hotărâri penale. Contestație la executare respinsă ca inadmisibilă

 • Respingerea contestaţiei împotriva executării hotărârii penale. Motive invocate ce nu pot fi subsumate unei cauze de micşorare a pedepsei

 • Rezolvarea situaţiilor juridice care afectează executarea unei hotărâri penale. Contestație la executare respinsă ca nefondată

 • Scopul reparării pagubei produse prin infracţiune şi garantarea executării cheltuielilor judiciare. Înfiinţarea popririi asiguratorii asupra conturilor aparţinând părţilor responsabile civilmente

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice