Revista Universul Juridic

 • Troienii (in)justiției sau despre zădărnicirea controlată a unei puteri

 • Susţineri privind încălcarea principiului contradictorialităţii prin necomunicarea întâmpinărilor formulate de pârâţii. Admiterea recursului, casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe

 • Intervenirea împăcării părţilor la o dată ulterioară citirii actului de sesizare. Apel respins ca inadmisibil

 • Contestaţie împotriva executării silite demarate și solicitare privind anularea raportului de expertiză, a încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silită, precum şi a actelor subsecvente efectuate în cadrul dosarului de executare

 • Despre pierderea unei șanse, în contenciosul administrativ

 • Dinamica dreptului internațional în societatea contemporană și transdisciplinaritatea sa

 • Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale în lumina Deciziei Curții Constituționale a României nr. 297/26.04.2018

 • Cerere privind obligarea pârâtei la recalcularea indemnizației de bază și acordarea în integralitate a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă. Stabilirea competenței de soluționare a cererii

 • Critici ce vizează lipsa de tipicitate a infracţiunilor de cumpărare de influenţă, dare de mită și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Recurs nefondat

 • Neîndeplinirea obligaţiei de plată, până la termenul stabilit, a taxelor judiciare de timbru. Anularea recursului ca fiind netimbrat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice