Evelina Oprina

Evelina Oprina

Este membru în Consiliul Superior al Magistraturii și prof. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din București.• Experiență profesională:

- 7 ianuarie 2017: membru în Consiliul Superior al Magistraturii;
- 2014-prezent: profesor universitar la Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, la disciplina Drept procesual civil și la Masteratul „Carieră Judiciară” din cadrul aceleiași universități, la disciplina Drept execuțional civil;
- 2013-6 ianuarie 2017: judecător, Președinte Tribunalul Ilfov;
- 2011-2013: judecător, Președinte Secția civilă, Tribunalul Ilfov;
- 2010-2011: judecător, Tribunalul București, Secția a V-a civilă;
- 2004-2010: judecător, Judecătoria Sectorului 6 București;
- 1998-2014: preparator universitar, asistent universitar, lector universitar dr., conferențiar universitar dr. la Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, la disciplina Drept procesual civil.

Educație:

- 2007: absolvent al modulului de psihopedagogie şi metodică, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
- 2004: doctor în drept, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti;
- 1997: licenţă în drept, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.

Activități

- coordonator al Colecției „Noul Cod de procedură civilă”, editată de Editura Universul Juridic;
- membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă;
- membru în comisii de doctorat și în comisii de ocupare a posturilor didactice din învățământul superior.

Publicații:

- Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, vol. 1(în coautorat), coordonatori E. Oprina, V. Bozeșan, Ed. Universul Juridic, București, 2016;
- Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat. Vol. II – art. 527-1.134 (în coautorat), coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Ed. Universul Juridic, București, 2016;
- Minispețe – Drept procesual civil (coordonator), Ed. Solomon, București, 2016;
- Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă. Modificările aduse executării silite. Comentarii pe articole. Modele orientative de acte (în coautorat), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
- Tratat teoretic şi practic de executare silită, vol. I şi II (în coautorat), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
- Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă. Vol. III. Art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii şi garanţii. Prescripţia extinctivă. Drept internaţional privat (în coautorat), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;
- Executarea silită în procesul civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, 2008, 2009, 2011;
- Instituţii de drept procesual civil, vol. I şi II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Participanţii la procesul civil, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005;
- Drept procesual civil – Culegere de speţe pentru seminarii şi examene (în coautorat), Grupul Editorial Naţional – Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2003; - îngrijire şi adnotare Codul de procedură civilă, Ed. Rosetti Internațional, Bucureşti, 2011, 2013, 2015;
- alte articole, studii, note, comentarii, în diverse reviste de specialitate juridică.

Premii:

- premiul „Istrate Micescu” pentru lucrarea „Participanţii la procesul civil”, acordat de Uniunea Juriştilor din România, 2005;
- premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun studiu publicat în Revista Română de Executare Silită, 2011;
- premiul „I. L. Georgescu” pentru lucrarea „Tratat teoretic şi practic de executare silită”, acordat de Uniunea Juriştilor din România, 2013;
- premiul „Mihail Eliescu” pentru lucrarea „Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat. Vol. II – art. 527-1.134”, 2016.  

Postări - Evelina Oprina