Conferință Conferința Internațională „Spre un drept al inteligenței artificiale”. Premise. Actualități. Perspective

231       0

Conferința Internațională „Spre un drept al inteligenței artificiale”. Premise. Actualități. Perspective 📅 05 aprilie 2024 Conferința Internațională „Spre un drept al inteligenței artificiale”. Premise. Actualități. Perspective

Data 05 aprilie 2024
Locația Casa Ecologiei (sediul Universității Ecologice din București) din B-dul Doina Cornea nr. 1G, Sector 6, București

Universitatea Ecologică din București – Centrul de cercetări transdisciplinare în parteneriat cu Universitatea de Studii Internaționale din Roma (UNINT – GEODI) și Baroul Penal Internațional – Departamentul de Studii și Cercetări organizează, vineri, 5 aprilie 2024, conferința internațională cu tema Spre un drept al inteligenței artificiale. Premise. Actualități. Perspective.  

Cadre didactice și cercetători științifici din România și alte șapte țări vor expune comunicări și dezbate probleme referitoare la noile evoluții legislative, jurisprudențiale și doctrinare ale cadrului actual și de perspectivă privind cristalizarea și afirmarea unui drept al inteligenței artificiale, în plan național, european și internațional. 

Din acest punct de vedere, conferința internațională își propune să analizeze premisele, starea lucrurilor și perspectivele în materie, încercând să răspundă la întrebări precum: IA – abordare etică sau/și demers prescriptiv? Ce eforturi de adaptare a dreptului pozitiv și ce dezvoltări jurisprudențiale creatoare? Care sunt implicațiile actuale și posibile ale IA în diferite ramuri de drept? IA versus drepturile omului? Ce răspunsuri normative, doctrinale și jurisprudențiale? O nouă ramură de drept ori un nou drept? Dreptul inteligenței artificiale: o nouă disciplină științifică? 

Această inițiativă se înscrie în efortul consecvent al organizatorilor de a dezvolta o cercetare științifică adaptată exigențelor tranziției ecologice și digitale și integrată european și internațional. 

Cu această ocazie va fi lansat volumul: O. Predescu, O.-R. Predescu, Inteligența artificială azi. O perspectivă a dreptului, a drepturilor omului, a eticii și nu numai (Editura Universul Juridic, București, 2024). 

Lucrările manifestării se vor desfășura la Casa Ecologiei (sediul Universității Ecologice din București) din B-dul Doina Cornea nr. 1G, Sector 6, București, conform programului de mai jos. 

  

PROGRAM 

 Înscrierea participanților –  9.30-10.00 

 Deschiderea oficială – 10.00-10.30 

Universitatea Ecologică din București (1990–2024) 

 • Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Președinte, Universitatea Ecologică din București (UEB)
 • Jud. dr. Marian Enache, Președinte, Curtea Constituțională a României
 • Robert Cazanciuc, Vicepreședinte, Senatul României
 • Prof. univ. dr. Liviu Bogdan Ciucă, Președinte, Academia de Științe Juridice din România (AȘJR)
 • Prof. univ. dr. Dragoș Chilea, Președinte, Baroul Penal Internațional
 • Prof. univ. dr. Vincenzo Carbone, Università degli Studi Internazionali di Roma
 • Prof. univ. dr. Mihai-Adrian Hotca, Rector, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

 

I. Sesiunea plenară – 10.30-12.30

Deschiderea Sesiunii Plenare – Conf. univ. dr. Gabriel Manu, Rector, Universitatea Ecologică din București 

Comunicări – Sesiune Plenară 

Dreptul și provocările fundamentale ale inteligenței artificiale 

 • Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Președinte, Universitatea Ecologică din București, Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ)

Considerații generale asupra conceptului de inteligență artificială 

 • Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, Prim-vicepreședinte, Uniunea Juriștilor din România, Director, publicațiile „Dreptul”

Digital Ressurection and Digital Afterlife. Gânduri despre sufletele virtuale 

 • Conf. univ. dr. Laura Stănilă, Director, Centrul de Cercetări în Științe Penale, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

The Use of Artificial Intelligence in the Tax Procedure 

 • Prof. univ. dr. Vincenzo Carbone, Universitatea de Studii Internaționale din Roma (Italia)

IA dans le domaine juridique et qu’en pense ChatGPT? 

 • Av. Nabil Kerouaz, Baroul Paris (Franța)

Artificial Intelligence as Human Support – Legal Aspect 

 • Prof. dr. Nataša Tomić-Petrović, Facultatea de Drept, Universitatea din Belgrad (Serbia)

New Legal Horizons from IA Challenges 

 • Prof. dr. Jaume Antich Soler, Facultatea de Drept, Universitatea Autonomă din Barcelona (UAB, Spania), Secretar General, Baroul Penal Internațional

Possible Uses of Artificial Intelligence in Combating Crime and Finding Lost Victims 

 • Prof. Claudio Lamela, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea din Salvador (USAL, Buenos Aires, Argentina), Membru al Consiliului, Baroul Penal Internațional

Regulating the Unknown? The EU’s AI Act and Innovation 

 • Prof. Lila Nora Kiss, PhD, Senior Policy Analyst, Fundația pentru Inovare în IT (Information Technology and Innovation Foundation), profesor invitat la Facultatea de Drept Antonin Scalia, Universitatea George Mason (SUA)

AI in Migration. Challenges, Perspectives and Reality in International Society 

 • Prof. David Querol Sánchez, Facultatea de Drept, Universitatea din Barcelona (Spania)

L’impact de l’intelligence humaine sur l’intelligence artificielle 

 • Prof. Sadia Laid, Facultatea de Drept și Științe Politice, Universitatea Mouloud Maameri de Tizi Ouzou (Algeria)

12.30-13.00:  Lansare de carte 

Ovidiu Predescu, Ovidiu-Roland Predescu,  Inteligența  Artificială  azi. O perspectivă  a  dreptului,  a  drepturilor  omului,  a eticii  și  nu  numai,  ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2024 

 

 II. Comunicări pe secțiuni (13.00-17.00):

 • SECȚIUNEA DE DREPT PUBLIC

Moderatori: Conf. univ. dr. Gabriel Manu și Lector univ. dr. Angelica Cobzaru 

Dezvoltarea Inteligentei Artificiale cu respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului 

 • Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) București

 Avansarea inteligenței artificiale în sala de judecată și independența justiției. Provocări și perspective 

 • Prof. univ. dr. Marieta Safta, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București

 Justiție tradițională versus justiție cu inteligență artificială, o provocare pentru viitor 

 • Prof. univ. dr. Dragoș Chilea, Președinte, Baroul Penal International, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

 Network Science and Its Impact in Fighting Terrorism 

 • Prof. univ. dr. Zsuzsánna-Katalin Szabó, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

 Reconfigurarea sistemelor administrative sub influența noilor tehnologii 

 • Prof. univ. dr., av. Iulian Nedelcu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

 Integrarea inteligenței artificiale în acțiunea administrativă 

 • Conf. univ. dr. Gabriel Manu, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

 Consecințele implementării inteligenței artificiale asupra drepturilor fundamentale 

 • Jud. Luminița Criștiu-Ninu, Înalta Curte de Casație și Justiție

 Despre Bullying dintr-o altă perspectivă: violența în spațiul digital 

 • Conf. univ. dr. Anca-Jeanina Niță, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța

 Integrarea inteligenței artificiale în colectarea și analiza probelor digitale în procesul penal 

 • Conf. univ. dr. Ramona Mihaela Coman, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

 Perspective ale utilizării inteligenței artificiale în domeniul justiției constituționale 

 • Asist. univ. dr. Cristina Teodora Pop, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice, Magistrat-asistent, Curtea Constituțională a României

 Admisibilitatea probelor prin inteligența artificială în procesul penal român 

 • Conf. univ. dr. Bogdan Buneci, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

 Impactul digitalizării asupra dreptului penal 

 • CS II, prof. univ. dr. Ion Ifrim, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română

 Inteligența artificială și administrația publică între provocări și perspective 

 • Lector univ. dr. Ximena Moldovan, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu-Mureș

 Impactul inteligenței artificiale asupra justiției penale 

 • Lector univ. dr. Cleopatra Drimer, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

 Impactul Legii nr. 58/2023 privind securitatea și apărarea cibernetică a României asupra principiului securității juridice și al drepturilor fundamentale 

 • Lector univ. dr. Simona Livia Theodora Mihăilescu-Pene, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

 Digitalizarea în sectorul agricol și evoluția către o agricultură de precizie 

 • Lector univ. dr. Angelica Cobzaru, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

 Implicațiile IA asupra dezvoltării dreptului schimbărilor climatice 

 • Asist. univ. drd. Mircea M. Duțu-Buzura, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

 IA și răspunderea penală 

 • CS III, dr. Verșavia Brutaru, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

 Reglementarea inteligenței artificiale: provocări și oportunități la nivel european și național 

 • drd. Carmen Lorena Vlăduț, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa în procedurile penale 

 • Asist. univ. drd. Ovidiu Ion Tatu, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea „Hyperion” din București

 

 • SECȚIUNEA DE DREPT PRIVAT

Moderatori: Prof. univ. dr. Maria Fodor și Conf. univ. dr. Sorana Popa 

Inteligența artificială și raporturile de muncă 

 • Prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București
 • Lector univ. dr. Adelina Oana Duțu, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

Despre accesul liber la justiție din perspectiva  doctrinei și a jurisprudenței 

 • Prof. univ. dr. Maria Fodor, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

Utilizarea inteligenței artificiale în procedurile judiciare cu minori 

 • Conf. univ. dr. Mădălina Botină, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Domenii de interes și implicații juridice ale utilizării inteligenței artificiale 

 • Conf. univ. dr. Sorana Popa, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

Articularea răspunderii civile în paradigma dreptului inteligenței artificiale 

 • Lect. univ. dr., av. Radu Stancu, Baroul Strasbourg, CS III Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română

Noi dimensiuni ale conceptualizării juridice din perspectiva utilizării noilor tehnologii și a inteligenței artificiale 

 • Conf. univ. dr. Irina Grigore-Rădulescu, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București
 • Conf. univ. dr. Corina Popescu, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

Considerații privind utilizarea sistemelor de inteligență artificială în contextul protecției datelor cu caracter personal (GDPR) 

 • Conf. univ. dr. Aurelian  Gherghe, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București
 • Conf. univ. dr. Luca-Ioan Gherghe, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

Formarea profesională a cadrelor didactice – componentă fundamentală a procesului de redefinire culturală europeană 

 • Conf. univ. dr. Andreea Rîpeanu, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

 Creditele bancare digitale 

 • Lector univ. dr. Adrian Petre Danciu, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

 Drepturile fundamentale ale omului și reglementarea inteligenței artificiale 

 • Asist. univ. drd. Roxana Silvia Truța, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

 Digitalizarea Justiției: provocări, beneficii, oportunități 

 • Lector univ. dr. Aliona Corcenco, Facultatea Drept și Științe Sociale, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova

 Distrugerea unui sit arheologic, studiu de caz 

 • Lector univ. dr. Gabriela Matei, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București

 

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăsească în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste înregistrări/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de către partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe rețele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

Conferința Internațională „Spre un drept al inteligenței artificiale”. Premise. Actualități. Perspective was last modified: martie 29th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: