Revista Universul Juridic

 • Transnistria cere sprijin Rusiei

 • Consiliul Legislativ. Avize emise – 28-29 februarie 2024

 • NN a plătit aproape 1 miliard de lei clienților de asigurări și pensii private din România în 2023

 • Decrete prezidențiale. Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 40/2023 pentru modificarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și alte decrete semnate

 • DIICOT. Concurs de promovare în funcţii de conducere a grefierilor (18 martie 2024)

 • O echipă de peste 10 avocați lansează un concept unic pe piața avocaturii de drept penal al afacerilor din România: Lexure Legal Hub

 • Guvernul României. Proiect de lege pentru completarea tabelelor-anexă nr. I şi II la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri și alte acte adoptate în ședința din 28 februarie 2024

 • Cerere privind anularea în tot a procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, obligarea intervenientei la plata către pârâtă a sumelor stabilite prin actele atacate și constatarea faptului că reclamanta nu datorează sumele reprezentând creanţe bugetare pentru neregularitatea reţinută

 • Luarea măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune asupra bunurilor inculpatului. Contestație respinsă ca fiind tardiv formulată

 • Prescripţia dreptului la acţiune în repararea unei pagube care a fost cauzată printr-o faptă ilicită. Data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice