Revista Universul Juridic

 • Cotele contribuţiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor (Norma ASF nr. 3/2024)

 • Solicitare în vederea obținerii de despăgubiri egale cu diferenţa dintre salariul încasat şi salariul pe care ar fi trebuit să îl încaseze reclamanții prin luarea în considerare a coeficienţilor de multiplicare, precum şi plata dobânzii legale aferente, începând cu data săvârşirii faptei prin care au fost discriminaţi din punct de vedere salarial

 • Excluderea căii de atac a contestaţiei împotriva încheierii pronunţate de instanţa de apel prin care se dispune asupra măsurilor preventive. Respingerea contestației ca fiind inadmisibilă

 • [UPDATE: Procurori numiți] DIICOT. Concurs în vederea ocupării a 25 de posturi vacante de procuror (14-15 decembrie 2023)

 • Filip & Company asistă în vânzarea Infobest către AROBS Transilvania Software

 • Greşita înţelegere a obiectului mai amplu al acţiunii în revendicare, în comparaţie cu constatarea uzucapiunii, deja judecate între părţi. Acțiune în vederea realizării efective a dreptului prin obligarea intimatei de a lăsa bunul în posesia recurenților

 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de inspector judiciar – modificări (HCSM nr. 353/2024)

 • Evoluția recentă a reglementării în materia comunicării actelor de procedură

 • Inteligența artificială la încheierea contractelor. Și cum rămâne cu protecția datelor personale?

 • Latura întunecată a lui Ken. Violul în serie din perspectiva cazului Paul Bernardo

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice