Excluderea căii de atac a contestaţiei împotriva încheierii pronunţate de instanţa de apel prin care se dispune asupra măsurilor preventive. Respingerea contestației ca fiind inadmisibilă

28 feb. 2024
Vizualizari: 213
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPP: art. 206 alin. (1)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 425^1 alin. (1)

Prin încheierea din data de 28 februarie 2023 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarul nr. x/2021, în baza art. 362 raportat la art. 208 alin. (4) C. proc. pen.., s-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive luate față de apelantul-inculpat A. prin încheierea de ședință din 04.05.2021 a judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sector 3 București, secția Penală, definitivă prin încheierea nr. 377/UP/11.06.2021 a judecătorilor de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, secția I Penală (dosar nr. x/2021).

În baza art. 208 alin. (3) raportat la art. 207 alin. (4) C. proc. pen.., a fost menținută măsura arestării preventive față de inculpatul A..

A fost respinsă, ca nefondată, cererea apelantului-inculpat A. de înlocuirea a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu.

S-a făcut mențiunea că încheierea este definitivă.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 246 din 22 martie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În conformitate cu dispozițiile art. 129 din Constituția României: Împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii.

Potrivit dispozițiilor din Partea specială, Titlul III, Capitolul III C. proc. pen., admisibilitatea căilor de atac este condiționată de exercitarea acestora potrivit dispozițiilor legii procesual penale, prin care au fost reglementate hotărârile susceptibile a fi supuse examinării, căile de atac și ierarhia acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârii atacate.

Potrivit art. 425^1 alin. (1) C. proc. pen.: Calea de atac a contestației se poate exercita numai atunci când legea o prevede expres, prevederile prezentului articol fiind aplicabile când legea nu prevede altfel.

De asemenea, conform art. 206 alin. (1) C. proc. pen.: Împotriva încheierilor prin care instanța dispune, în primă instanță, asupra măsurilor preventive inculpatul și procurorul pot formula contestație, în termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, de la comunicare. Contestația se depune la instanța care a pronunțat încheierea atacată și se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanței ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

Din interpretarea dispozițiilor art. 206 alin. (1) C. proc. pen., rezultă că împotriva încheierilor prin care instanța dispune, în primă instanță, asupra măsurilor preventive poate fi declarată contestație.

Or, interpretând per a contrario aceste dispoziții, se observă că art. 206 alin. (1) C. proc. pen. exclude calea de atac a contestației împotriva încheierii pronunțate de instanța de apel prin care se dispune asupra măsurilor preventive.

Astfel, prin încheierea din data de 28 februarie 2023 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarul nr. x/2021, s-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive luate față de apelantul-inculpat A., a fost menținută măsura arestării preventive și a fost respinsă, ca nefondată, cererea acestuia de înlocuirea a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, această hotărâre fiind definitivă.

Prin urmare, apelantul-inculpat a exercitat calea de atac a contestației împotriva unei hotărâri definitive, pentru care legea nu mai prevede posibilitatea de reformare prin căile de atac.

Or, hotărârea judecătorească nu este susceptibilă de a fi atacată pe alte căi decât cele expres prevăzute de lege sau, cu alte cuvinte, căile de atac ale hotărârilor judecătorești nu pot exista în afara legii. Regula are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție fiind explicite în sensul că mijloacele procesuale de atac a hotărârii judecătorești sunt cele prevăzute de lege, iar exercitarea acestora se realizează în condițiile legii.

În aceste condiții, recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală penală constituie o încălcare a principiului legalității acesteia, precum și a principiului constituțional al egalității în fața legii și autorităților și, din acest motiv, apare ca o situație inadmisibilă în ordinea de drept. Prin urmare, inadmisibilitatea reprezintă o sancțiune procedurală care intervine atunci când părțile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude, precum și în situația când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual.

Pentru considerentele ce preced, constatând că în cauză apelantul-inculpat a declarat contestație împotriva unei hotărâri nesusceptibile de reformare prin promovarea unei căi de atac, Înalta Curte, în temeiul art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. a) teza a II-a C. proc. pen., va respinge, ca inadmisibilă, contestația formulată de inculpatul A. împotriva încheierii din data de 28 februarie 2023 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarul nr. x/2021.

În conformitate cu dispozițiile art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga contestatorul-inculpat la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul-inculpat A., în cuantum de 340 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Excluderea căii de atac a contestației împotriva încheierii pronunțate de instanța de apel prin care se dispune asupra măsurilor preventive. Respingerea contestației ca fiind inadmisibilă was last modified: februarie 28th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.