Cuvinte-cheie "Contestatie"

 • Termenul de exercitare a contestației la executare împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă în materia executării

 • Competența instanţei de executare. Soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite

 • Infracţiuni de terorism. Îndeplinirea condiţiei dublei incriminări. Contestație la executare respinsă ca nefondată

 • Măsurile asigurătorii. Indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile prin instituirea unui sechestru asupra acestora. Garantarea executării pedepsei amenzii

 • Perimarea de drept. Cerere rămasă în nelucrare din motive neimputabile părţii timp de 6 luni

 • Consecinţele pe care le atrage calitatea reclamantului instituţie publică, de persoană vătămată prin actul administrativ contestat, asupra instanţei competente să judece cauza

 • Arestarea în vederea predării. Măsură obligatorie în situaţia în care s-a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare

 • Extrădarea în vederea urmăririi penale sau a judecăţii pentru fapte a căror săvârşire atrage potrivit legislaţiei statului solicitant şi legii române o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin un an

 • Admisibilitatea căilor de atac și condiţionarea exercitării acestora potrivit dispoziţiilor legii procesual penale. Încălcarea coerenţei sistemului căilor de atac reglementate de lege

 • Solicitare privind admiterea creanţei salariale și admiterea probei cu o expertiză în dreptul muncii, în sensul înscrierii în tabelul definitiv al creanţelor societăţii a reţinerilor nelegale şi abuzive din drepturile salariale. Recurs respins ca inadmisibil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice