Cotele contribuţiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor (Norma ASF nr. 3/2024)

28 feb. 2024
Vizualizari: 235
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Norma ASF nr. 3/2024 privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților


(M. Of. nr. 160 din 27 februarie 2024)

În conformitate cu:

– art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) și art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea ASF, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013;

În temeiul:

– art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților;

În baza:

– art. 3, art. 5 alin. (1) lit. a) și h) și art. 6 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților;

În urma:

– Hotărârii Consiliului ASF din data de 19 februarie 2024.

Se reglementează cotele procentuale aferente contribuțiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, datorate Fondului de garantare a asiguraților de către asigurătorii prevăzuți la art. 3 din aceeași lege.

 

În M. Of. nr. 160 din data de 27 februarie 2024 s-a publicat Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 3/2024 privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale normei:

Art. 1

Prezenta normă reglementează cotele procentuale aferente contribuțiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 213/2015, datorate Fondului de garantare a asiguraților de către asigurătorii prevăzuți la art. 3 din aceeași lege.

Art. 2

(1) Cotele procentuale aferente contribuției prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) din Legea nr. 213/2015, denumită în continuare contribuție permanentă, datorate Fondului de garantare a asiguraților de către asigurătorii prevăzuți la art. 3 din aceeași lege sunt următoarele:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

a) 2% pentru asigurări generale;

b) 0,4% pentru asigurări de viață.

(2) Cota procentuală aferentă contribuției speciale prevăzute la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 213/2015 datorate Fondului de garantare a asiguraților de către asigurătorii prevăzuți la art. 3 din aceeași lege este 5% pentru asigurări generale.

(3) Cotele stabilite potrivit alin. (1) și (2) pentru contribuția permanentă și pentru contribuția specială se aplică asupra volumului de prime brute încasate începând din luna martie 2024 și până la data de 31 decembrie 2024 din activitatea de asigurări directe, pe baza evidențelor contabile lunare, separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață.

Art. 3

(1) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2023 privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 16 iunie 2023.

(2) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 martie 2024.

 

Cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților (Norma ASF nr. 3/2024) was last modified: februarie 28th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.