Dispunerea măsurii arestării provizorii în vederea asigurării predării persoanei solicitate autorităţilor judiciare străine. Contestație respinsă ca fiind nefondată

17 mai 2024
Vizualizari: 84
  • Legea nr. 302/2004: art. 102 alin. (5)
  • Legea nr. 302/2004: art. 58 alin. (2) lit. a)
  • NCP: art. 263
  • NCP: art. 367
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b)

Prin încheierea nr. 15 din 19 mai 2023, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, s-a admis propunerea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

În temeiul art. 102 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 302/2004, s-a dispus arestarea provizorie a persoanei solicitate A., cu privire la care s-a emis mandatul european de arestare de Tribunalul Regional din Szekszard la data de 20.04.2023 în dosarul nr. x. B.122/2023, și cu privire la care s-a înaintat semnalare prin Biroul Național SIRENE, pe o durată de 15 zile, începând cu data de 19.05.2023 și până la data de 02.06.2023, inclusiv.

S-a dispus emiterea de îndată a mandatului de arestare pe numele persoanei solicitate A..

Persoana solicitată arestată a fost plasată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Suceava.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 415 din 30 mai 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată de persoana solicitată A., Înalta Curte constată că este nefondată pentru considerentele care se vor arăta în cele ce urmează:

Conform dispozițiilor art. 102 alin. (5) din Legea nr. 302/2004, în cadrul procedurii de executare a mandatului european de arestare, judecătorul sesizat potrivit alin. (4):

a) admite, prin încheiere motivată, propunerea procurorului și dispune arestarea provizorie în vederea predării, pe o durată de cel mult 15 zile; sau

b) respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului și, dacă este cazul, dispune punerea în libertate a persoanei reținute. În scopul asigurării bunei desfășurări a procedurii de executare a mandatului european de arestare sau al împiedicării sustragerii persoanei solicitate de la procedura de executare a mandatului european de arestare, instanța dispune, prin încheiere motivată, aplicarea, pe o durată de cel mult 30 de zile, a uneia din măsurile preventive neprivative de libertate prevăzute de C. proc. pen.

În cauză, se constată că persoana solicitată A. a fost prezentată Curții de apel Suceava cu propunerea de arestare în vederea predării autorităților judiciare din Ungaria, fiind emis mandatul european de arestare de Tribunalul Regional din Leoben la data de 21.03.2023, în dosarul nr. x St 233/22g-1, fiind cercetată în Ungaria pentru săvârșirea infracțiunilor de participarea la o organizație infracțională (0001.01) și facilitarea intrării și șederii ilegale (0013.01), prev. de secțiunea 353 din C. pen. Ungar 2012/C. Situația de fapt, descrisă în semnalarea introdusă în Sistemul de Informații Schengen, a fost expusă pe larg în încheierea atacată.

Înalta Curte apreciază că instanța de fond a evaluat corect particularitățile cauzei și a constatat că sunt îndeplinite cumulativ, în această fază prealabilă punerii în executare a mandatului european de arestare, condițiile pentru arestarea provizorie a persoanei solicitate A. pe o durată de 15 zile, începând cu data de 19.05.2023 și până la data de 02.06.2023, inclusiv.

Înalta Curte notează că la evaluarea măsurii preventive optime și utile s-au avut în vedere atât aspecte ce țin de infracțiunile pentru care este cercetată persoana solicitată în statul străin (respectiv, infracțiunile de participarea la o organizație infracțională (0001.01) și facilitarea intrării și șederii ilegale (0013.01), prev. de secțiunea 353 din C. pen. Ungar 2012/C, care, potrivit situației de fapt, au corespondent în C. pen. român în infracțiunile prevăzute de art. 367 C. pen. și art. 263 C. pen.), cât și de scopul procedurii speciale reglementată de Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. Astfel, în condițiile existenței unei semnalări cu privire la persoana solicitată A. și în raport de natura și gravitatea acuzațiilor, precum și de pedeapsa maximă prevăzută de legislația din Ungaria în cazul infracțiunilor cercetate, instanța de control judiciar constată că arestarea provizorie este oportună și necesară.

Înalta Curte mai constată că măsura arestării provizorii a fost dispusă în vederea asigurării predării persoanei solicitate autorităților judiciare din Ungaria și corespunde tuturor exigențelor impuse de dispozițiile legale (respectiv, există o semnalare SIS cu privire la aceasta, faptele sunt descrise în semnalare, fiind indicate data și locul comiterii infracțiunii, autoritățile judiciare străine au condamnat la o pedeapsă privativă de libertate persoana solicitată pentru fapta prevăzută și de legea română și nu există neclarități cu privire la identitatea acesteia). Așadar, reținându-se că persoana solicitată A. se află în procedura de executarea mandatului de arestare emis de autoritățile din Ungaria, judecătorul fondului, în mod judicios, a dispus arestarea pe o perioadă de 15 de zile, procedându-se conform dispozițiilor legale incidente în materie, anterior menționate.

De asemenea, Înalta Curte apreciază că măsura arestării provizorii în vederea predării este justificată și de celeritatea acestei proceduri prealabile a punerii în executare a mandatului de arestare și, pentru asigurarea bunei desfășurări a acesteia, o altă măsură neprivativă de libertate (arest la domiciliu sau control judiciar, astfel cum a solicitat contestatoarea A.) nu este suficientă pentru atingerea scopului menționat. Totodată, circumstanțele personale invocate de persoana solicitată (respectiv, că are trei minori în întreținere cu vârste foarte mici) pot fi valorificate în cursul judecării pe fond a procedurii, când instanța de judecată va aprecia dacă se poate amâna predarea, conform art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 302/2004, republicată.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte în temeiul art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C. proc. pen., va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva încheierii nr. 15 din 19 mai 2023, pronunțate de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. x/2023.

În baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga contestatoarea persoană solicitată la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 1098 RON, se plătește din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Dispunerea măsurii arestării provizorii în vederea asigurării predării persoanei solicitate autorităților judiciare străine. Contestație respinsă ca fiind nefondată was last modified: mai 16th, 2024 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.