Amânarea predării personei solicitate în cazul în care este urmărită penal sau judecată de către autorităţile judiciare române până la soluţionarea definitivă a cauzei

20 mai 2024
Vizualizari: 59
  • Legea nr. 302/2004: art. 114 alin. (1) şi (2)
  • Legea nr. 302/2004: art. 58 alin. (2) - (5) şi (7)
  • NCPP: art. 275 alin. (3)

Prin sentința penală nr. 188/F din data de 01 octombrie 2020 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I Penală, s-a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

S-a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare emis la data de 22.09.2020 de către Biroul Procurorului General al Republicii Estonia, față de persoana solicitată A..

În baza art. 114 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 rap. la art. 58 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 a dispus amânarea predării persoanei solicitate A., către autoritățile judiciare din Republica Estonia, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. x/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Structura Centrală, secția de Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a Criminalității Informatice iar, în caz de condamnare cu executarea pedepsei în regim de detenție, până la punerea în libertate, ca urmare a liberării condiționate, sau până la executarea pedepsei la termen.

A luat act că persoana solicitată nu a consimțit la predare.

A constatat că persoana solicitată a înțeles să se prevaleze de regula specialității, prevăzută de art. 117 din Legea nr. 302/2004.

A dispus arestarea persoanei solicitate în vederea predării, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data la care au încetat motivele care au justificat amânarea predării.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 425 din 31 mai 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București împotriva sentinței penale nr. 78/F din data de 04 mai 2023, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarul nr. x/2023, privind pe intimatul persoană solicitată A., Înalta Curte constată că este nefondată, urmând a fi respinsă pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Potrivit art. 114 alin. (1) și (2) din Legea nr. 302/2004;

În situația în care persoana solicitată este urmărită penal sau judecată de către autoritățile judiciare române, predarea acesteia poate fi amânată până la soluționarea definitivă a cauzei. În caz de condamnare cu executarea în regim de detenție a pedepsei, predarea poate fi amânată până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiționate sau până la executarea pedepsei la termen. Dispozițiile art. 58 alin. (2) – (5) și (7) se aplică în mod corespunzător.

(2) Condițiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autoritățile române și străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este curtea de apel care a executat mandatul european de arestare. Preluarea persoanei predate și returnarea acesteia se fac de către autoritățile competente ale statului emitent, pe teritoriul României. Cheltuielile privind preluarea și returnarea persoanei predate sunt suportate de statul emitent.

Art. 58 din Legea nr. 302/2004, stipulează că:

(1) În situația în care persoana extrădată este cercetată penal de către autoritățile judiciare române, predarea acesteia se amână până la soluționarea definitivă a cauzei. În caz de condamnare cu executarea în regim de detenție a pedepsei, predarea se amână până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiționate sau până la executarea pedepsei la termen.

(2) Predarea poate fi amânată atunci când:

a) se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana extrădată suferă de o boală gravă care face imposibilă predarea imediată. În acest caz, predarea se amână până când starea de sănătate a persoanei extrădate se va ameliora;

b) persoana extrădată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În acest caz, predarea se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea, astfel încât predarea să fie posibilă;

c) din cauza unor împrejurări speciale, predarea imediată ar avea consecințe grave pentru persoana extrădată sau familia acesteia. În acest caz, predarea poate fi amânată cel mult 3 luni și numai o singură dată.

(3) În cazul amânării predării persoanei extrădate, instanța emite un mandat de arestare provizorie în vederea extrădării. În cazul în care persoana extrădată se află, la momentul admiterii cererii de extrădare, sub puterea unui mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei închisorii emis de autoritățile judiciare române, mandatul de arestare provizorie în vederea extrădării intră în vigoare la data încetării motivelor care au justificat amânarea.

(4) Prin excepție de la alin. (1), la cererea expresă a statului solicitant, persoana extrădată poate fi predată temporar, pe o durată stabilită de comun acord de autoritățile române și statul solicitant.

(5) Atunci când cererea prevăzută la alin. (4) este transmisă după rămânerea definitivă a hotărârii de predare, predarea temporară este aprobată de președintele secției penale a curții de apel care a soluționat cererea de extrădare, prin încheiere motivată, dată în cameră de consiliu. La cererea președintelui secției penale a curții de apel, organul judiciar pe rolul căruia se află cauza ori instanța de executare transmite informațiile solicitate.

(6) Condițiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autoritățile române și străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este Ministerul Justiției, prin direcția de specialitate. Preluarea persoanei extrădate și returnarea acesteia se fac de către autoritățile competente ale statului solicitant, pe teritoriul României. Cheltuielile privind preluarea și returnarea persoanei extrădate sunt suportate de statul solicitant.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(7) Dacă persoana extrădată potrivit alin. (4) se află în executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate, executarea pedepsei sau a măsurii se consideră suspendată începând cu data la care persoana a fost preluată de statul emitent până la data returnării acesteia.

Înalta Curte constată că A. are calitatea de inculpat fiind încă în faza de urmărire penală, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, secția de Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a Criminalității Informatice.

Așa cum rezultă din adresa nr. x/2019 din data de 02.05.2023, dosarul în care este cercetat inculpatul A., alături de inculpații B., C. și D., se află în curs de soluționare, durata urmăririi penale fiind determinată de preluarea mai multor dosare penale din Lituania, Letonia și Luxembourg, având ca obiect acte materiale ce fac parte din conținutul infracțiunilor cercetate în dosar, apreciindu-se că rechizitoriul urmează a fi întocmit în următoarele 2 luni.

Înalta Curte mai constată că și în privința coinculpaților B. (prin încheierea din data de 8.05.20239) și C. (prin sentința penală nr. 77/F din 4.05.2023 în dosarul x/2023), Curtea de Apel București a respins predarea temporală către autoritățile estoniene, tot în considerarea necesității de a fi prezenți în fața autorităților judiciare din România, pentru a le fi garantat dreptul la apărare.

În acord cu instanța de fond, Înalta Curte apreciază că, la acest moment că în cauză nu se poate da curs cererii autorităților judiciare din Estonia de predare temporară a acestei persoane pe o perioadă de 4 luni, în cauză fiind incidente dispozițiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 rap. la art. 58 alin. (1) din Legea nr. 302/2004.

Pentru considerentele expuse Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București împotriva sentinței penale nr. 78/F din data de 04 mai 2023, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarul nr. x/2023, privind pe intimatul persoană solicitată A..

Potrivit art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile ocazionate de soluționarea contestației formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Amânarea predării personei solicitate în cazul în care este urmărită penal sau judecată de către autoritățile judiciare române până la soluționarea definitivă a cauzei was last modified: mai 19th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.