Modificarea şi completarea unor acte normative privind conţinutul permisului de şedere pentru beneficiarii protecţiei temporare (H.G. nr. 505/2024)

20 mai 2024
Vizualizari: 109

 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
H.G. nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor

(M. Of. nr. 268 din 18 martie 2022; cu modif. și compl. ult.)

H.G. nr. 505/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind conținutul permisului de ședere pentru beneficiarii protecției temporare

(M. Of. nr. 460 din 17 mai 2024)

– modifică: art. 5 alin. (1) lit. h),

– introduce: art. 5 alin. (1^1)-(1^3).

În M. Of. nr. 460 din 17 mai 2024 s-a publicat H.G. nr. 505/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind conținutul permisului de ședere pentru beneficiarii protecției temporare

În continuare, vă prezentăm modificările și completările aduse acestor acte normative.

 

H.G. nr. 367/2022
Art. 5 alin. (1) lit. h)

Vechea reglementare

„h) adresa în România, în măsura în care aceasta este cunoscută.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) lit. h) se modifică și va avea următorul conținut:

h) reședința în România.

 

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 5 alin. (1^1)-(1^3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:

(1^1) În vederea atestării reședinței în România prevăzute la alin. (1) lit. h), beneficiarul protecției temporare trebuie să depună la structura competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări unul dintre documentele prevăzute la art. 50 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(1^2) În lipsa documentelor prevăzute la alin. (11), în permisul de ședere pentru beneficiarii protecției temporare se indică localitatea și județul, respectiv sectorul în cazul municipiului București, astfel cum acestea sunt declarate de către beneficiarul protecției temporare.

(1^3) În cazul beneficiarilor protecției temporare internați sau primiți spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire, în centre de servicii sociale sau în centre educative care se află în administrarea autorităților administrației publice locale, în permisul de ședere pentru beneficiarii protecției temporare se înscrie adresa instituției ori a centrului respectiv. Dovada reședinței se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției de ocrotire, al centrului de servicii sociale sau al centrului educativ ori a persoanei abilitate de acesta.

 

 

H.G. nr. 898/2011

Actul modificat

Actul modificatorSumar
H.G. nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor

(M. Of. nr. 690 din 29 septembrie 2011; cu modif. și compl. ult.)

H.G. nr. 505/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind conținutul permisului de ședere pentru beneficiarii protecției temporare

(M. Of. nr. 460 din 17 mai 2024)

– introduce: pct. 1 lit. i^1) din Anexa nr. 10

 

Pct. 1 lit. i^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 1, după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. i^1), cu următorul cuprins:

i^1) reședința în România.

Modificarea și completarea unor acte normative privind conținutul permisului de ședere pentru beneficiarii protecției temporare (H.G. nr. 505/2024) was last modified: mai 20th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.