Luarea măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune asupra bunurilor inculpatului. Contestație respinsă ca fiind tardiv formulată

29 feb. 2024
Vizualizari: 242
  • Legea nr. 241/2005: art. 11
  • NCPP: art. 249 alin. (1) şi alin. (7)
  • NCPP: art. 250^1 alin. (1)
  • NCPP: art. 268 alin. (1)
  • NCPP: art. 269 alin. (1) şi (2)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. a) teza I

Prin decizia penală nr. 102/2023 din data de 14 februarie 2023, pronunțată în dosarul nr. x/2019, Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, printre altele, a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, Statul Român prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, reprezentat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara și de inculpatul A. împotriva sentinței penale nr. 11/2021 pronunțată de Tribunalul Hunedoara la data de 22.01.2021, a desființat, în parte, hotărârea atacată și, rejudecând, în baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) din C. proc. pen., art. 153 alin. (1) din C. pen., art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen., a încetat, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale, procesul penal pornit împotriva inculpatului A., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituire de la bugetul general consolidat al statului, prev. de art. 32 din C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) și (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din C. pen.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 251 din 23 martie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând cu prioritate excepția tardivității declarării căii de atac a contestației, invocată din oficiu, Înalta Curte constată că aceasta este întemeiată, pentru următoarele considerente:

La data de 14 februarie 2023, Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, a pronunțat decizia penală nr. 102/2023, în dosarul nr. x/2019, prin care, printre altele, în baza art. 249 alin. (1) și alin. (7) din C. proc. pen. și art. 11 din Legea nr. 241/2005, a dispus luarea măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune asupra bunurilor inculpatului A., până la concurența sumei de 171.026 RON, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii, în condițiile Codului de procedură fiscală, până la data plății efective a prejudiciului.

Se constată că decizia penală a fost comunicată contestatorului inculpat A. la data de 17 februarie 2023, ora 13:30, la adresa de domiciliu din Mun. Brad, str. x, jud. Hunedoara. Se reține, în acest sens, că dovada de primire a deciziei penale nr. 102/2023 din data de 14 februarie 2023 a Curții de Apel Alba Iulia, secția penală, pronunțată în dosarul nr. x/2019, se află, în copie, la dosarul nr. x/2019 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv în dosarul de contestație.

La data de 20 februarie 2023, data poștei, inculpatul A. a formulat contestație împotriva dispoziției de luare a măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune asupra bunurilor inculpatului din cuprinsul deciziei penale nr. 102/2023 din data de 14 februarie 2023 a Curții de Apel Alba Iulia, secția penală, pronunțată în dosarul nr. x/2019. Plicul ce conține data poștei se află, în original, la dosarul nr. x/2019 al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Potrivit art. 250^1 alin. (1) din C. proc. pen., „Împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară, de instanța de judecată sau de instanța de apel, inculpatul, procurorul sau orice altă persoană interesată poate face contestație, în termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, de la comunicare”.

Termenul procedural de 48 de ore înăuntrul căruia se poate promova calea de atac împotriva măsurilor asigurătorii dispuse de instanța de apel se calculează conform art. 269 alin. (1) și (2) din C. proc. pen., normă procesual penală cu caracter general.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 269 alin. (1) și (2) din C. proc. pen.:

„(1) La calcularea termenelor procedurale se pornește de la ora, ziua, luna sau anul prevăzut în actul care a provocat curgerea termenului, în afară de cazul când legea dispune altfel. (2) La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socotește ora sau ziua de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua în care acesta se împlinește”.

În raport de aceste dispoziții exprese, Înalta Curte constată că prezenta contestație formulată de inculpatul A. împotriva dispoziției de luare a măsurilor asigurătorii de către instanța de apel este tardivă, calea de atac fiind declarată la data de 20 februarie 2023, după expirarea termenului de 48 de ore de la data comunicării deciziei penale nr. 102/2023 din data de 14 februarie 2023 a Curții de Apel Alba Iulia, secția penală, pronunțată în dosarul nr. x/2019 (17 februarie 2023, ora 13:30).

Împrejurarea că termenul procedural prevăzut de lege pentru declararea contestației s-a împlinit într-o zi nelucrătoare (respectiv, la data de 19 februarie 2023, ora 15:30) este irelevantă sub aspectul tardivității căii de atac, întrucât termenele pe ore nu se prorogă, neexistând o dispoziție legală în acest sens.

Prevederile art. 269 alin. (4) din C. proc. pen., referitoare la împlinirea termenelor a căror ultimă zi cade într-o zi nelucrătoare, reglementează exclusiv ipoteza termenelor pe zile, fiind strict aplicabile acestei categorii de termene și neputând fi extinse, prin analogie, la situația distinctă a termenelor pe ore.

Prin urmare, exercitarea contestației după expirarea celor 48 de ore de la comunicarea hotărârii atacate atrage, în speță, incidența dispozițiilor art. 268 alin. (1) din C. proc. pen., potrivit cărora atunci când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercițiul dreptului și nulitatea actului făcut peste termen.

Așadar, constatând întemeiată excepția tardivității contestației invocată din oficiu, Înalta Curte, în temeiul art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. a) teza I din C. proc. pen. raportat la art. 250^1 din C. proc. pen., va respinge, ca tardivă, contestația formulată de inculpatul A. împotriva dispoziției de luare a măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune asupra bunurilor inculpatului din cuprinsul deciziei penale nr. 102/2023 din data de 14 februarie 2023 a Curții de Apel Alba Iulia, secția penală, pronunțată în dosarul nr. x/2019, dispunând, în consecință, în baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., obligarea contestatorului inculpat la plata la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar în baza art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., suportarea din fondul Ministerului Justiției a onorariului apărătorului desemnat din oficiu pentru acesta, în cuantum de 340 RON.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Luarea măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune asupra bunurilor inculpatului. Contestație respinsă ca fiind tardiv formulată was last modified: februarie 29th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.