Cuvinte-cheie "Incuviintarea executarii silite"

 • Cerere de chemare în judecată prin care reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata unei penalităţi pe zi de întârziere pentru refuzul de punere în executare a unei sentinţe civile. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitarea executorului judecătoresc de încuviințare a executării silite. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitarea încuviinţării executării silite împotriva debitoarei, la cererea creditoarei, în baza titlului executoriu constând într-un contract de credit. Stabilirea competenței de soluționare a cererii

 • Stabilirea competenţei de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite

 • Cererea de încuviinţare a executării silite. Determinarea competenţei teritoriale în funcţie de obiectul cererii de chemare în judecată

 • Solicitarea creditoarei, prin executorul judecătoresc, privind încuviinţarea executării silite a titlului executoriu constând într-un contract de credit, împotriva debitoarei. Stabilirea instanţei competente teritorial să soluţioneze cererea de încuviinţare a executării silite dedusă judecăţii

 • Solicitarea creditoarei, prin executorul judecătoresc, privind încuviinţarea executării silite a titlului executoriu rezultat din contractul de credit, împotriva debitoarei. Stabilirea competenței teritoriale de soluționare a cererii de încuviinţare a executării silite

 • Acţiune prin care s-a solicitat de către executorul judecătoresc, la cererea creditoarei, încuviinţarea executării silite împotriva debitorilor pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit

 • Actele de executare efectuate în ziua soluţionării cererii având ca obiect suspendarea, fie şi provizorie, a executării silite. Desfiinţarea de drept prin efectul admiterii cererii de suspendare şi a contestaţiei la executare

 • Solicitare privind anularea somaţiei de executare silită, a executării silite înseşi, întoarcerea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare. Stabilirea instanței competente să soluționeze cauza

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice