Solicitare privind anularea somaţiei de executare silită, a executării silite înseşi, întoarcerea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare. Stabilirea instanței competente să soluționeze cauza

26 mai 2022
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 485
  • NCPC: art. 112
  • NCPC: art. 135
  • NCPC: art. 651 alin. (3)
  • NCPC: art. 666
  • NCPC: art. 712
  • NCPC: art. 714

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București la 3 februarie 2020, sub nr. x/2020, contestatorul Ministerul Finanțelor Publice, în contradictoriu cu intimata A., a formulat contestație la executare împotriva somației nr. x/08.01.2020 emise de Societatea de Executori Judecătorești B. în dosarul de executare nr. 343/E/2020, a executării silite înseși, precum și împotriva încheierii nr. 6531/2019 de încuviințare a executării silite pronunțate la 12.11.2019 de Judecătoria Oradea în dosarul nr. x/2019, solicitând anularea somației, a executării silite înseși, precum și a încheierii atacate, întoarcerea executării silite și restabilirea situației anterioare.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2171 din 21 octombrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând conflictul negativ de competență din perspectiva dispozițiilor legale incidente, Înalta Curte constată următoarele:

Obiectul cauzei care a generat ivirea conflictului negativ de competență este reprezentat de cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București la 3 februarie 2020, completată la 6 februarie 2020, prin care contestatorul Ministerul Finanțelor Publice a formulat, în contradictoriu cu intimații A., C., E., F. și D., contestație la executare împotriva somației nr. x/08.01.2020 emise de Societatea de Executori Judecătorești B. în dosarul de executare nr. 343/E/2020, a executării silite înseși, precum și împotriva încheierilor de încuviințare a executării silite nr. 6531 din 12 noiembrie 2019, nr. 13 din 8 ianuarie 2020 și nr. 70 din 13 ianuarie 2020, pronunțate de Judecătoria Oradea în dosarele nr. x/2019, nr. y/2020 și nr. 37/271/2020.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Potrivit art. 714 alin. (1) C. proc. civ., „Contestația se introduce la instanța de executare”.

Instanța de executare este definită de art. 651 alin. (1) C. proc. civ., ca fiind „judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în țară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în țară, judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor”.

Conform art. 651 alin. (3) din același act normativ, „Instanța de executare soluționează cererile de încuviințare a executării silite, contestațiile la executare, precum și orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe sau organe”.

Înalta Curte are în vedere împrejurarea că, prin decizia nr. 20 din 27 septembrie 2021, pronunțată în dosarul nr. x/2021 de Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii (nepublicată), a fost admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție și s-a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 651 alin. (1), art. 666, art. 712, art. 714 și art. 112 din C. proc. civ., instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu, în afara cazurilor în care legea dispune altfel”.

În speță, Judecătoria Oradea, prin încheierile nr. 6531 din 12 noiembrie 2019, nr. 13 din 8 ianuarie 2020 și nr. 70 din 13 ianuarie 2020, pronunțate în dosarele nr. x/2019, nr. y/2020 și nr. 37/271/2020, a admis cererile formulate de Societatea de Executori Judecătorești B., privindu-i pe creditorii A., C., E., F. și D., și pe debitorii Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea și a încuviințat executarea silită în baza titlurilor executorii reprezentate de sentința civilă nr. 37/2008, pronunțată de această instanță în dosarul nr. x/2008, rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 943/2010 a aceleiași instanțe, încheierea din 11.06.2019 pronunțată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. x/2008 și sentința civilă nr. 6520/2014 din 15.12.2014 a Tribunalului Cluj, pronunțată în dosarul nr. x/2014, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 2049/A/2015 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. x/2014.

Câtă vreme nu există o situație de excepție dată de lege în competența altei instanțe decât cea de executare, la care face referire teza finală a alin. (3) al art. 651 C. proc. civ., reținând decizia pronunțată în procedura de unificare a practicii judiciare inițiată de Colegiul de Conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Înalta Curte constată că Judecătoria Oradea este instanța competentă teritorial să soluționeze contestația la executare dedusă judecății, urmând a dispune în acest sens, pe calea regulatorului de competență, conform art. 135 din C. proc. civ.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind anularea somației de executare silită, a executării silite înseși, întoarcerea executării silite și restabilirea situației anterioare. Stabilirea instanței competente să soluționeze cauza was last modified: mai 25th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.