Stabilirea competenţei de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite

2 apr. 2024
Vizualizari: 137
  • NCC: art. 91
  • NCPC: art. 135 alin. (1)
  • NCPC: art. 651 alin. (1) şi (3)
  • NCPC: art. 666 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj sub nr. x/2023, la data de 05.05.2023, petentul B.E.J. A., la cererea creditoarei B. S.A., a solicitat încuviințarea executării silite în dosarul execuțional nr. x/2023 împotriva debitorului C., în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. x/12.10.2021, pentru recuperarea sumei de 61.611,62 RON, reprezentând împrumut la care se adaugă dobânzi și costuri conform titlului de creanță, prin toate modalitățile admise de lege.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1341 din 21 septembrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Cu privire la conflictul negativ de competență, cu a cărui judecată a fost legal sesizată în baza art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Obiectul cererii deduse judecății de Biroul executorului judecătoresc A., la solicitarea creditoarei B. S.A., este reprezentat de încuviințarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. x/12.10.2021, pentru recuperarea sumei de 61.611,62 RON.

Sub aspectul determinării competenței teritoriale în funcție de obiectul cererii de chemare în judecată sunt aplicabile dispozițiile art. 666 alin. (1) din C. proc. civ. raportate la cele ale art. 651 alin. (1) și (3) din același cod.

Dispozițiile art. 666 alin. (1) din C. proc. civ. prevăd că „în termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviințarea executării de către instanța de executare”, iar potrivit dispozițiilor art. 651 alin. (1) teza 1 din C. proc. civ., „instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în țară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în țară, judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor”.

Cererea de încuviințare a executării silite este de competența exclusivă a instanței de executare, așa cum rezultă din dispozițiile anterior menționate, coroborate cu cele ale art. 651 alin. (3) din C. proc. civ. care prevăd că „instanța de executare soluționează cererile de încuviințare a executării silite, contestațiile la executare, precum și orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe sau organe”.

În cauză, din analiza actelor din dosar, se constată că prin cererea de executare silită, formulată de creditorul B. S.A., și prin cererea de încuviințare a executării silite, formulată de Biroul executorului judecătoresc A., a fost solicitată executarea silită a debitorului C., cu domiciliul în Județul Timiș.

Din verificările efectuate în sistemul electronic de evidență a populației se constată că debitorul C. are domiciliul activ, începând cu data de 2 octombrie 1979 și până în prezent, în Municipiul Lugoj, strada x, numărul 5, apartament 4, Municipiul Lugoj, Județul Timiș. Debitorul a avut stabilită reședința în Județul Hunedoara în perioadele 1 iunie 2016 – 31 mai 2017 și 2 martie 2020 – 1 martie 2021.

Judecătoria Lugoj s-a raportat, în soluționarea excepției necompetenței teritoriale, la reședința debitorului din Județul Hunedoara, arătând că aceasta este adresa de domiciliu a debitorului începând cu data de 02.03.2020. Însă, așa cum rezultă din înscrisul aflat la fila x, reședința a fost stabilită în Județul Hunedoara doar până la data de 1 martie 2021.

Cererea de executare silită a fost formulată la data de 2 mai 2023, dată la care singurul domiciliu activ al debitorului era cel din Strada x, numărul 5, apartament 4, Municipiul Lugoj, Județul Timiș.

Înalta Curte reține incidența în cauză a dispozițiilor art. 91 C. civ., conform cărora „(1) dovada domiciliului și a reședinței se face cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate.(2) În lipsa acestor mențiuni, sau când acestea nu corespund realității, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori reședinței nu va putea fi opusă altor persoane”.

Cu toate acestea, alin. (3) al aceluiași articol stabilește că „dispozițiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care domiciliul sau reședința a fost cunoscută prin alte mijloace de cel căruia i se opune”.

Din înscrisurile aflate la dosar nu rezultă că debitorul ar fi avut stabilită, la data sesizării organului de executare, reședința în Județul Hunedoara, însă rezultă că debitorul avea stabilit domiciliul în Municipiul Lugoj, Județul Timiș.

Față de toate cele de mai sus, în cauză operează o competență teritorială exclusivă în favoarea judecătoriei în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, astfel încât competența de soluționare a cererii de încuviințare a executării aparține Judecătoriei Lugoj.

În consecință, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (1) raportat la art. 651 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cererii de încuviințare a executării silite în favoarea Judecătoriei Lugoj.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației: www.scj.ro.

Stabilirea competenței de soluționare a cererii de încuviințare a executării silite was last modified: aprilie 1st, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.