Cuvinte-cheie "Titlu executoriu"

 • Contestaţie la executare formulată împotriva actelor emise în dosarul de executare. Declinări reciproce de competenţă

 • Solicitare privind anularea somaţiei de executare silită, a executării silite înseşi, întoarcerea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare. Stabilirea instanței competente să soluționeze cauza

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încuviinţarea executării silite a unei hotărâri judecătoreşti străine. Recurs. Cerere de suspendare a executării. Lipsa caracterului executoriu al hotărârii recurate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Cerere de suspendare a executării. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instituirea sechestrului asigurător pentru penalităţile de întârziere aferente chiriei. Condiţia referitoare la lipsa titlului executoriu cu privire la suma de bani datorată de către debitor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Modul de stabilire a naturii juridice a acţiunii în validarea popririi. Consecinţe asupra competenţei materiale de soluţionare a acţiunii. Conflict de competenţă între secţiile civile ale Tribunalului Braşov

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Suspendare de drept. Contestarea deciziei de încetare a contractului individual de muncă

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 15/2016 (M. Of. nr. 741/23.09.2016): Modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 371^7 din Codul de procedură civilă de la 1865 coroborat cu art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000

 • Stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016 reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului MFE (OMFE nr. 1124/2016)

 • Vă recomandăm:

  Abonează-te la newsletter