Cuvinte-cheie "Titlu executoriu"

 • Stabilirea cuantumului daunelor morale. Dreptul părţii civile de a primi o compensaţie materială faţă de prejudiciul moral suferit și care să nu ducă la o îmbogăţire fără justă cauză

 • Cerere de încuviinţare a executării silite a titlului executoriu. Criteriile de determinare a instanţei de executare în ipoteza în care domiciliul sau sediul debitorului ori al creditorului nu se află în ţară

 • Cerere de chemare în judecată prin care reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata unei penalităţi pe zi de întârziere pentru refuzul de punere în executare a unei sentinţe civile. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitarea executorului judecătoresc de încuviințare a executării silite. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Examinarea conflictului negativ de competenţă. Stabilirea competenţei de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite

 • Cererea de încuviinţare a executării silite împotriva debitorilor, în baza titlului executoriu, formulată de petent la cererea creditorului. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Stabilirea competenţei de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite

 • Solicitarea creditoarei, prin executorul judecătoresc, privind încuviinţarea executării silite a titlului executoriu constând într-un contract de credit, împotriva debitoarei. Stabilirea instanţei competente teritorial să soluţioneze cererea de încuviinţare a executării silite dedusă judecăţii

 • Solicitarea creditoarei, prin executorul judecătoresc, privind încuviinţarea executării silite a titlului executoriu rezultat din contractul de credit, împotriva debitoarei. Stabilirea competenței teritoriale de soluționare a cererii de încuviinţare a executării silite

 • Cererea de suspendare provizorie a executării silite. Instanţa de executare competentă teritorial să soluţioneze contestaţia la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice