Cuvinte-cheie "Titlu executoriu"

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 15/2016 (M. Of. nr. 741/23.09.2016): Modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 371^7 din Codul de procedură civilă de la 1865 coroborat cu art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000

 • Stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016 reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului MFE (OMFE nr. 1124/2016)

 • Suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii – acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016 (H.G. nr. 676/2015)

 • Suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii – acordarea de drepturi salariale (H.G. nr. 619/2015)

 • Procedura de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la 31 decembrie 2015 având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii (Ordinul ministrului muncii nr. 1602/2015)

 • Efectul suspendării executării silite în cazul introducerii unei cereri de reexaminare a acţiunii de contestaţie la executare

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 7/2015: Plățile voluntare eșalonate în temeiul O.U.G. nr. 71/2009. Întreruperea termenului de prescripţie pentru acordarea dobânzii penalizatoare (M. Of. nr. 461/26.06.2015)

 • Procedura de predare-primire a titlurilor executorii privind creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă (Ordinul ministrului muncii și al ministrului finanțelor publice nr. 830/542/2015)

 • Suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale (H.G. nr. 426/2015)

 • Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii (OMS nr. 527/2015)

 • Vă recomandăm:

  Abonează-te la newsletter