Neinvocarea elementelor care să privească contradictorialitatea hotărârilor ce formează obiectul revizuirii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

6 sept. 2023
Vizualizari: 140
  • NCPC: art. 153
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 5
  • NCPC: art. 496

Prin cererea înregistrată, sub nr. x/2020, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, revizuentul A. a solicitat, în temeiul art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., în contradictoriu cu intimații BEJ „B.” și „C.”, revizuirea deciziei civile nr. 7 din 13 februarie 2020 pronunțată de Tribunalul Vrancea, secția I civilă în dosarul nr. x/2018..

(Î.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 407 din 24 februarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este nefondat pentru considerentele ce urmează a fi expuse.

Principala critică expusă de recurentul-revizuent privește încălcarea de către instanța învestită cu cererea de revizuire a normelor de procedură civilă, întrucât a procedat la judecarea cauzei fără să citeze părțile, prin urmare aceasta va fi analizată din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.

Critica este nefondată.

Înalta Curte constată că, prin rezoluția din 20 iulie 2020, Curtea de Apel Galați a fixat termen de judecată la 23 septembrie 2020 pentru soluționarea cererii de revizuire, termen pentru care revizuentul a fost citat la domiciliul său la 22 iulie 2020, conform dovezii de înmânare de la dosarul curții de apel.

Astfel, reiese că instanța a respectat dispozițiile art. 153 C. proc. civ., potrivit cărora „Instanța poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părțile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, în afară de cazurile în care prin lege se dispune altfel”.

În continuare, recurentul-revizuent a susținut că motivarea deciziei recurate este rezultatul unui „carambol”, astfel încât hotărârile Judecătoriei Focșani și Tribunalului Vrancea, față de care se invocă excepția tardivității, nu reprezintă un moment cert de la care începe să curgă termenul prevăzut de lege pentru promovarea cererii de revizuire.

Înalta Curte reține că în legătură cu soluționarea cererii de revizuire nu a fost invocată excepția tardivității, astfel că această critică nu poate fi primită, din moment ce curtea de apel nu a analizat tardivitatea acestei cereri, ci a procedat la soluționarea sa pe fond, apreciind că prin decizia civilă nr. 7/2020 pronunțată de Tribunalul Vrancea nu s-a încălcat autoritatea de lucru judecat a deciziei civile nr. 42/2018 pronunțată de același tribunal.

A mai susținut că, deși Curtea de Apel Galați aprobă ca fiind corectă hotărârea dată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. x/2014, prin care se constată perimarea actelor de executare silită, executorul judecătoresc a schimbat, de la sine putere, creditorul în dosarul execuțional nr. x/2012, ceea ce reprezintă o încălcarea flagrantă a legii.

De asemenea, recurentul-revizuent a expus o serie de afirmații pe care le-a cuprins și în cererea de revizuire, precum: împrejurarea că titlul executoriu nu i-a fost comunicat, documentul nu conține elementele de fond care să îi confere caracterul unui titlul executoriu, nu există dovada actului de cesiune a creanței către alt creditor chirografar, executorul judecătoresc nu poate dispune schimbarea creditorului, față de momentul deschiderii dosarului de executare nr. 530/2012 se poate constata prescripția dreptului la noua executare silită și perimarea actelor de executare silită, executorul judecătoresc eludează legea prin schimbarea naturii juridice a bunurilor urmărite, creditul este achitat, executorul judecătoresc a continuat executarea silită deși prin hotărârea nr. 42 din 25 mai 2018 Tribunalul Vrancea a constatat că a intervenit perimarea actelor de executare silită.

Înalta Curte constată că recurentul-revizuent nu a invocat elemente care să privească contradictorialitatea hotărârilor ce formează obiectul revizuirii, ci a formulat critici asupra fondului cauzei. Aceste susțineri nu constituie critici de nelegalitate cu privire la hotărârea recurată, ci exprimă nemulțumirea părții referitor la modul în care se desfășoară executarea silită, motiv pentru care nu pot face obiectul analizei în recurs.

Cum prin decizia recurată s-a analizat dacă decizia civilă nr. 7 din 13 februarie 2020 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. x/2018 este potrivnică deciziei civile nr. 42 din 24 mai 2018 pronunțată de același tribunal în dosarul nr. x/2014, prin cererea de recurs puteau fi învederate critici care să privească conformitatea acestei hotărâri cu regulile de drept aplicabile.

Recursul este o cale extraordinară de atac, deoarece se poate exercita doar pentru motivele arătate de lege, nedevolutivă, ce conferă părților dreptul de a invoca în fața instanței de recurs critici care să privească doar nelegalitatea hotărârii recurate, din moment ce în recurs nu are loc o rejudecare a fondului pricinii.

Concluzionând, aceste susțineri nu pot fi primite, întrucât nu constituie critici de nelegalitate cu privire la hotărârea recurată, ci exprimă nemulțumirea părții referitor la modul în care se desfășoară executarea silită,

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte, constatând că nu este incident motivul de casare prevăzut de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat, în aplicarea art. 496 C. proc. civ.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației: www.scj.ro.

Neinvocarea elementelor care să privească contradictorialitatea hotărârilor ce formează obiectul revizuirii. Respingerea recursului ca fiind nefondat was last modified: septembrie 6th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.