Cuvinte-cheie "critici de nelegalitate"

 • Exercitarea controlului judecătoresc în privinţa modului în care instanţa de recurs a examinat motivele de casare deduse judecăţii. Respingerea contestației în anulare

 • Exercitarea de către proprietarul terenului a dreptului de opţiune în legătură cu dobândirea proprietăţii asupra lucrărilor edificate pe terenul său

 • Invocarea aspectelor legate de pretinse nereguli privind repartizarea aleatorie şi de faptul că nu s-ar fi comunicat termenul în care trebuia să se achite taxa judiciară de timbru datorată pentru soluţionarea cererii de recuzare. Nulitatea recursului

 • Neinvocarea elementelor care să privească contradictorialitatea hotărârilor ce formează obiectul revizuirii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Neconformarea reclamanților la exigenţele cerute de lege şi neformularea criticilor care să poată fi analizate în calea de atac a recursului. Nulitatea recursului

 • Efectuarea demersurilor în vederea introducerii în cauză a moştenitorilor reclamantului. Anularea recursului declarat

 • Verificarea întrunirii cerinţelor legale pentru angajarea răspunderii civile delictuale. Verificarea limitelor libertăţii de exprimare

 • Critici privind deciziile recurate din perspectiva nerespectării dreptului la apărare. Anularea căii de atac

 • Critici privind materia citării şi comunicării actelor procedurale în materie penală. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Constatatarea nulității absolute a donaţiei pentru lipsa avizului serviciului juridic. Respingerea recursului ca nefondat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice