Conferință Conferința Națională „INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. LEGITIMITATEA ȘI MORALITATEA EI”

1139       0

Conferința Națională „INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. LEGITIMITATEA ȘI MORALITATEA EI” 📅 25 aprilie 2024 Conferința Națională „INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. LEGITIMITATEA ȘI MORALITATEA EI”

Data 25 aprilie 2024
Locația Aula Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” din București, Bld. Mărăști, nr.61, sectorul 1

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare, în principiu, de către INPPA.

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul UNBR.

Inteligența artificială are ca naș de botez pe Alan Turing și ca an al nașterii 1950. Și dacă i-au trebuit vreo 60 de ani ca să se maturizeze, ultimii 10-15 sunt ai unei evoluții spectaculoase și care pe drept cuvânt este considerată incontrolabilă și periculoasă.

Există cu adevărat o „inteligență artificială”? Este ceea ce numim convențional (și greșit) „inteligență artificială”, inteligentă? A fost înțeleasă prea târziu periculozitatea inteligenței artificiale? Este ea cu adevărat periculoasă? Este creatoare în sensul clasic al termenului „creator” această inteligență artificială, ori este doar un complilator de date și informații și pe care, în cazul inteligenței naturale, am califica-o dispreț și fără să clipim ca fiind o plagiatoare? Are sentimente, empatie și simpatie inteligența artificială față de părinții ei dotați cu inteligență naturală sau îi va supune și conduce după reguli neomenești? Poate vom conviețui cu ea, cu mașinile care, undeva la adăpost de soare, de frig, de ploaie, vor avea un calculator performant și un program în stare să învețe singur pe post de ceea ce numim creier. Poate o să devină nu doar obiect ci și subiect de drepturi. Dar atunci ar trebui să aibă și obligații! Poate că ne va ajuta în treburile de fiecare zi și va face (cu siguranță va face asta) și lucruri pe care oamenii nu le-ar putea face. Poate că ne vom plimba împreună. Dar cu siguranță nu vom mânca împreună. Nu va putea râde și plânge cu noi. Nu va putea iubi! Dar dacă va învăța să urască?

Facem ceva ce noi n-am mai făcut până acum. Și vă propunem o discuție pe tema inteligenței artificiale. A legitimității și moralității ei. Este prima și vom continua, conștienți că subiectul este inepuizabil și că secolul XXI va fi al inteligenței artificiale. Dar înainte de toate el trebuie să fie al inteligenței naturale.

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființare, Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale – ASDPI, în colaborare cu Grupul ALAI România, Academia de științe juridice, Asociația ARCON România, ORDA și OSIM, în parteneriat cu Grupul editorial Universul Juridic, cu sprijinul SCA „Roș și asociații” și SCA „Mușat și asociații”, organizează în ziua de joi, 25 aprilie 2024, între orele 09.00 – 18.00, în Aula Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” din București, Bld. Mărăști, nr.61, sectorul 1 , Conferința Națională „INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. LEGITIMITATEA ȘI MORALITATEA EI”.

 

Consiliul științific și de organizare: 

 • Dr. Alexandru Mihai Ghigiu – Prorector la Școala Națională de Studii Politice și Ad­mi­ni­strative, Șef al Cancelariei Prim-Ministrului, coordonator național în domeniul proprietății intelectuale 
 • Prof. univ. dr. Narcisa Băbeanu – Decan al Facultății de Biotehnologie, CTT-USAMV-AgroBioLife din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară
 • Lect. univ. dr. Paul George Buta – Universitatea „Nicolae Titulescu” din București
 • Prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu – Rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară
 • Prof. univ. dr. Bogdan Ciucă – Președinte al Academiei de Științe Juridice, conducator de doctorat la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați  
 • Andrei Simion Ijac – Director general ORDA
 • Prof. univ. dr. Călina Jugastru – Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 • Asist. univ. dr. Andreea Livădariu – Universitatea „Nicolae Titulescu” din București
 • Prof. univ. dr. Evelina OprinaUniversitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, Cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române
 • Conf. univ. dr. Ciprian Raul Romițan – Universitatea „Româno-Americană”, Director al departamentului de știinte juridice, Cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române
 • Marian Octavian Șerbănescu – Director general OSIM
 • Prof. univ. dr. Valeriu Tabără– Președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice
 • Prof. univ. dr. Viorel Roș – Președinte al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale și al Grupului ALAI România, Director al consiliului studiilor universitare de doctorat al IOSUD de la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București. 

  

PROGRAM 

 09:30-10:00 – Deschiderea conferinței   

10:00-11:30 – SECȚIUNEA I Moderator: Prof. univ. dr. Viorel Roș  

10:00-10:40Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei – Curtea de Justiție a Uniunii Europene   

 • Strategia CJUE în utilizarea inteligenței artificiale   

10:40-11:00 – Prof. univ. dr. Evelina Oprina – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București   

 • Judecătorul și algoritmii sau cui îi este frică de inteligența artificială   

11:00-11:20  – Asist. univ. dr.Adrian Dinescu – Universitatea „Nicolae Titulescu” din București   

 • Împotriva mașinii inteligente artificiale ca autor de opere   

11:20-11:40 – Daniela Cristudor – examinator în cadrul OSIM  

 • Inteligența artificială în brevetare   

11:40-12:00 – Pauză   

 

12:00-13:15 – SECȚIUNEA A II-AModerator: Prof. univ. dr. Evelina Oprina   

12:00-12:15 – Prof. univ. dr. Călina Jugastru – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu   

 • Internetul obiectelor – implicațiile juridice   

12:15-12:30 – Prof. univ. dr. Bogdan Ciucă – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 • Impactul utilizării inteligenței artificiale în procesul de formare a culturii juridice   

12:30-12:45 – Conf. univ. dr. Carmen Oana Mihăilă – Universitatea din Oradea   

 • Relația tumultoasă dintre proprietatea intelectuală și inteligența artificială. Ce câștigăm din aceasta?   

12:45-13:00 – Conf. univ. dr. Cristian Miheș – Universitatea din Oradea   

 • Considerații privind implicațiile utilizării inteligenței artificiale generative din perspectiva legii penale   

13:00-13:15 – Conf. univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași   

 • Valoarea de adevăr a dreptului de suită în ecuația autor-inteligență artificială(online)          

13:15-14:15 – Pauză de masă 

 

14:15-15:45 – SECȚIUNEA a III-aModeratori: Prof. univ. dr. Călina Jugastru, prof. univ. dr. Bogdan Ciucă

 14:15-14:30 – Conf. univ. dr. Ciprian Pungilă  – Universitatea de Vest din Timișoara   

 • Securitatea și reziliența în era inteligenței artificiale     

14:30-14:45 – Drd. av. Cristiana Budileanu – Baroul București   

 • Inteligența artificială și cadrul legislativ actual al dreptului de autor. Studiu de caz ChatGPT   

14:45-15:00 – Conf. univ. dr. Ciprian Raul Romițan – Universitatea „Româno-Americană”   

 • Operele generate sau asistate de inteligența artificială pot să constituie obiect al dreptului de autor? 

15:00-15:15 – Conf. univ. dr. Simona Catrinel Avarvarei – Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași   

 • Inteligența artificială, noul Golem al unui viitor care a început deja? (online)   

15:15-15:30 – Av. Magda Irimia (Popescu) – consilier în proprietate industrială 

 • Structura inteligenței artificiale – reglementare și răspundere 

15:30-15:45 – Prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheș – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București   

 • Inteligența artificială și investigația criminalistică   

15:45-16:00 – Pauză   

 

16:00-18:00 – SECȚIUNEA a IV-a – Moderatori: Conf. univ. dr. Cristian Miheș, Conf. univ. dr. Carmen Oana Mihăilă  

16:00-16:15 –  Conf. univ. dr., av. Gheorghe Gheorghiu – Președinte al Asociației „Societatea autorilor și editorilor români  de opere științifice” – PERGAM 

 • Este inteligența artificială un adevărat autor de opere protejate prin drept de autor?   

16:15-16:30 – Conf. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad – Universitatea de Vest din Timișoara   

 • Identificarea drepturilor de autor: intersecția între creațiile generate de inteligența artificială și norma juridică   

16:30-16:45 – Dr. George Mihai Irimescu – Consilier în proprietate industrială    

 • Intersecția dintre inteligența artificială și protecția drepturilor asupra mărcilor   

16:45-17:00 –  Av. Adina Rotaru – membru al Asociației Române de Dreptul Concurenței (ARCON)   

 • Probleme privind drepturile personale nepatrimoniale, dreptul la portret, utilizarea datelor personale în procesarea imaginilor
  faciale de către un model de inteligență artificială   

17:00-17:15 – Prof. univ. dr. Viorel Roș, Asist. univ. dr. Andreea Livădariu – Universitatea „Nicolae Titulescu” din București   

 • Legitimitatea, amoralitatea, imoralitatea și/sau moralitatea inteligenței artificiale   

17:15-17:30 – Prof. univ. dr. Constantin Anechitoae – Universitatea „Ovidius” din Constanța   

 • Autostrada inteligenței artificiale   

17.30-17.45 Lect. univ. dr. Paul George Buta – Universitatea ,,Nicolae Titulescudin București

 • Creație, creativitate și originalitate în realizarea și realizările inteligenței artificiale   

17:45-18:00 – Discuții   

             18:00– Închiderea conferinței 

Parteneri

 • Roș & Asociații
 • MUȘAT & ASOCIAȚII

TAXA DE PARTICIPARE:

Accesul online la conferință se face după achitarea unei taxe de participare de 300 lei + TVA .

 

Vreau să particip online


BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE ONLINE:

 • speakeri profesioniști din ariile legislativă, teoretică și practică ale domeniului 
 • acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online 
 • acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)  
 • 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium pentru utilizatorii noi ce nu au avut abonament Premium. Abonamentul include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată baza de date organizata in funcție de anumite cuvinte-cheie.

Acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care conferă suplimentar beneficiile: 

 • minimum 20% reducere la cărțile Editurii Universul Juridic 
 • 10% reducere la cărțile altor edituri 

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRĂRII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

 • fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate 
 • accesul la vizionarea video live și a înregistrării video a ediției individuale/seriei se realizează prin autentificare cu user și parolă în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare 
 • din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficientă

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555conferintele@universuljuridic.ro

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.

Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

Conferința Națională „INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ. LEGITIMITATEA ȘI MORALITATEA EI” was last modified: aprilie 16th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: