Cuvinte-cheie "exceptia tardivitatii"

 • Invocarea excepţiei tardivităţii recursului și, în subsidiar, solicitarea respingerii acestuia ca nefondat. Respingerea recursului ca fiind tardiv formulat

 • Solicitare privind obligarea pârâților la plata sumei de 200.000 euro, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat de către aceştia prin încălcarea dreptului la onoare, reputaţie şi demnitate al reclamantei. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Căile de atac şi termenele în care acestea pot fi exercitate. Înlăturarea oricărei împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze. Respingerea recursului ca fiind tardiv formulat

 • Termenul de declarare a recursului împotriva deciziei prin care s-a constatat perimarea. Recurs respins ca fiind tardiv formulat

 • Neinvocarea elementelor care să privească contradictorialitatea hotărârilor ce formează obiectul revizuirii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Cererea de repunere în termenul de declarare a căii de atac înainte de a fi invocată din oficiu excepţia tardivităţii. Admiterea recursului declarat, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Excepţia tardivităţii şi excepţia nulităţii recursului pentru lipsa motivării. Anularea recursului ca tardiv formulat

 • Netimbrarea sau timbrarea insuficientă. Anularea cererii de chemare în judecată

 • Termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea. Depăşirea termenului legal

 • Solicitare privind anularea în tot a deciziei şi a actelor subsecvente, suspendarea aplicării măsurilor dispuse prin decizia atacată şi constatarea tardivităţii dispunerii măsurii cu privire la rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice