Cuvinte-cheie "Cerere de revizuire"

 • Invocarea încălcării, în mod grav, a drepturilor procesuale fundamentale. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil

 • Solicitare privind obligarea unităţii de învăţământ la calculul şi plata, în favoarea membrului de sindicat, personal didactic auxiliar, a sporului de 15% din salariul de bază pentru desfăşurarea activităţii în condiţii periculoase sau vătămătoare

 • Dispunerea condamnării revizuentului după soluţia de achitare pronunţată de prima instanţă. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil

 • Cerere privind anularea, în parte, a mai multor acte administrativ fiscale. Respingerea cererii de revizuire

 • Scopul impunerii condiţiilor cu privire la termenul de declarare, la cuprinsul cererii de revizuire şi la titularii căii de atac. Asigurarea rigorii şi disciplinei procesuale şi evitarea promovării, în mod abuziv, a unor solicitări de revizuire care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege

 • Stabilirea obiectului căii extraordinare de atac a recursului, care poate fi exercitată împotriva hotărârilor date în apel, a celor date, potrivit legii, fără drept de apel, precum şi a altor hotărâri, în cazurile expres prevăzute de lege

 • Solicitare privind constatarea incidenţei cazului de revizuire întrucât au apărut elemente noi care nu au fost cunoscute de instanţă cu ocazia judecării fondului. Respingerea apelului ca nefondat

 • Neinvocarea elementelor care să privească contradictorialitatea hotărârilor ce formează obiectul revizuirii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Admiterea excepţiei de necompetenţă materială și declinarea competenţei de soluţionare a cererii de revizuire. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Apel exercitat împotriva unei hotărâri penale definitive. Respingerea căii de atac ca fiind inadmisibilă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice