Cuvinte-cheie "Cerere de revizuire"

  • Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul. Hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri

  • Analiza îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate ale cererii de revizuire. Impunerea verificării autorității de lucru judecat din prima hotărâre în raport cu cea de-a doua hotărâre pronunţată

  • Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul. Autoritate de lucru judecat

  • Perimarea cererii de revizuire. Neprezentarea părților la strigarea pricinii și nesolicitarea judecării cauzei în lipsă

  • Exercitarea controlului de legalitate de către instanţa de recurs. Aplicarea sancțiunii nulității recursului

  • Invocarea nelegalității pedepselor aplicate în apel și încălcarea principiului non reformatio in pejus. Respingerea recursului ca nefondat

  • Nesolicitarea judecării cauzei în lipsă. Sancţiunea perimării cererii de revizuire

  • Suspendarea judecării cererii de revizuire. Lipsa nejustificată a părţii şi faptul că nu a solicitat judecata cauzei în lipsa sa de la dezbateri

  • Revizuire. Pronunțare extra petita

  • Obiectul revizuirii în noul Cod de procedură civilă