Cuvinte-cheie "Cerere de revizuire"

 • Scopul impunerii condiţiilor cu privire la termenul de declarare, la cuprinsul cererii de revizuire şi la titularii căii de atac. Asigurarea rigorii şi disciplinei procesuale şi evitarea promovării, în mod abuziv, a unor solicitări de revizuire care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege

 • Stabilirea obiectului căii extraordinare de atac a recursului, care poate fi exercitată împotriva hotărârilor date în apel, a celor date, potrivit legii, fără drept de apel, precum şi a altor hotărâri, în cazurile expres prevăzute de lege

 • Solicitare privind constatarea incidenţei cazului de revizuire întrucât au apărut elemente noi care nu au fost cunoscute de instanţă cu ocazia judecării fondului. Respingerea apelului ca nefondat

 • Neinvocarea elementelor care să privească contradictorialitatea hotărârilor ce formează obiectul revizuirii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Admiterea excepţiei de necompetenţă materială și declinarea competenţei de soluţionare a cererii de revizuire. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Apel exercitat împotriva unei hotărâri penale definitive. Respingerea căii de atac ca fiind inadmisibilă

 • Condiţii cu privire la termenul de declarare a revizuirii. Asigurarea unei rigori şi discipline procesuale şi evitarea promovării, în mod abuziv, a unor solicitări de revizuire care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege

 • Imposibilitatea folosirii altor mijloace procedurale în scopul de a se obţine reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Termenul de revizuire. Cauzele în care încălcarea autorităţii de lucru judecat rezultă doar din considerentele, nu şi din dispozitivul deciziei supuse revizuirii

 • Cerere în vederea anulării oricărui demers efectuat ca urmare a încheierii actelor adiţionale la contractul individual de muncă şi modificarea statelor de plată întocmite în baza actelor adiţionale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice