Nerepectarea obligaţiei pusă în vederea recurentei-pârâte de a face dovada achitării taxei judiciare de timbru. Anularea recursului declarat ca fiind netimbrat

24 apr. 2024
Vizualizari: 74
  • NCPC: art. 174 alin. (1)
  • NCPC: art. 197
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 1-7
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 1 alin. (1)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 24
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 3 alin. (1) lit. f)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 33 alin. (1)

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, la data de 28 august 2015, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Instituția Prefectului Municipiului București, prin Prefect, obligarea pârâtei la plata sumei de 358.345,57 RON, reprezentând prejudiciul, evaluat provizoriu, cauzat de pârâtă reclamantului, respectiv contravaloarea imobilului teren în suprafață de 73,5 mp, situat în Bd. 1 Mai nr. 266 bis, în prezent str. x, imposibil de restituit în natură, precum și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Pârâta a formulat cerere de chemare în garanție a Subcomisiei Sectorului 1 al Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și a Municipiului București, prin Primar, solicitând ca, în cazul în care ar cădea în pretenții față de reclamant, să fie obligați chemații în garanție la plata sumelor dispuse de instanță.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1904 din 1 noiembrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul, din perspectiva excepției netimbrării, invocate din oficiu, a cărei analiză este prioritară în raport de prevederile art. 248 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Accesul la justiție presupune respectarea cerințelor formale în legătură cu promovarea unei acțiuni sau căi de atac, dar și a dispozițiilor imperative ce vizează plata taxelor judiciare de timbru, fără de care nu se poate trece la analiza cererilor formulate în fața instanței.

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, „acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanță de urgență”.

Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în prima instanță, cât și pentru exercitarea căilor de atac, în condițiile prevăzute de lege, aspect reglementat expres art. 32 din același act normativ.

Potrivit dispozițiilor art. 24 din O.U.G. nr. 80/2013 „(1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 100 RON dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din C. proc. civ.. (2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 100 RON; în aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 RON.”

Art. 33 alin. (1) din același act normativ prevede că „taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat”, iar pentru situația în care cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, „reclamantului i se pune în vedere, în condițiile art. 200 alin. (2) teza I din C. proc. civ., obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanței”.

În cauza pendinte, prin rezoluția din data de 10 aprilie 2023, s-a stabilit, în sarcina recurentei – pârâte, obligația de plată a unei taxe judiciare de timbru în cuantum 4.224 RON, pentru motivul de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ.. Taxa a fost calculată conform dispozițiilor art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, cu referire la modul de calcul prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. f) din același act normativ.

Prin adresa comunicată la data de 26 aprilie 2023 (dovada de comunicare fiind la dosar ICCJ) s-a pus în vedere recurentei – pârâte că are obligația de a face dovada achitării taxei judiciare de timbru, în cuantum de 4.224 RON, sub sancțiunea anulării recursului, ca netimbrat. Însă, până la data ședinței de judecată, obligația nu a fost îndeplinită.

Neplata taxei judiciare de timbru a fost apreciată, de către legiuitor, ca reprezentând o cauză de nulitate extrinsecă actului de procedură, astfel cum reiese din conținutul art. 174 alin. (1) din C. proc. civ., potrivit căruia „Nulitatea este sancțiunea care lipsește total sau parțial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerințelor legale, de fond sau de formă”.

În aceste condiții, Înalta Curte, reținând că neîndeplinirea obligației de plată a taxei judiciare de timbru, până la termenul de judecată stabilit, se sancționează cu anularea cererii, dând eficiență dispozițiilor art. 33 din O.U.G. nr. 80/2013 și art. 197 din C. proc. civ., va anula recursul, ca netimbrat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Nerepectarea obligației pusă în vederea recurentei-pârâte de a face dovada achitării taxei judiciare de timbru. Anularea recursului declarat ca fiind netimbrat was last modified: aprilie 23rd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.