Executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept

19 apr. 2024
Vizualizari: 139
  • Legea nr. 254/2013: art. 3 alin. (1) şi (2)
  • NCP: art. 336 alin. (1)
  • NCP: art. 74
  • NCP: art. 83
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 374 alin. (4)
  • NCPP: art. 375
  • NCPP: art. 377
  • NCPP: art. 396 alin. (10)
  • NCPP: art. 417

Prin sentința penală 50/F din data de 17 octombrie 2022, Curtea de Apel Brașov, secția penală, a stabilit o pedeapsă de 10 luni închisoare în sarcina inculpatului A. pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) din C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. (10) din C. proc. pen. și a amânat aplicarea pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condițiile art. 84 din C. pen., pe durata căruia inculpatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere prev. de art. 85 alin. (1) lit. a)-e) din C. pen. și să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul uneia dintre următoarele două instituții: Primăria Municipiului Sf. Gheorghe sau Primăria Comunei Arcuș, pe o perioadă de 40 de zile.

În baza art. 83 alin. (4) din C. pen. a atras atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 274 alin. (1) din C. proc. pen. a obligat pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 12/A din 12 ianuarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând sentința penală atacată, prin prisma motivelor invocate, cât și din oficiu, sub toate aspectele de fapt și de drept, în limitele art. 417 din C. proc. pen., Înalta Curte reține următoarele:

Inculpatul A. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. x/2021 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) din C. pen., constând în aceea că, la data 19.06.2021, în jurul orelor 00:50, a condus autoturismul marca x, cu număr de înmatriculare x, pe Str. x din Sf. Gheorghe, jud. Covasna, fiind oprit de către organele de poliție pentru control. Cu această ocazie, inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest marca x seria x, însă fără rezultat, pe motiv că inculpatul nu a putut expira un volum suficient de aer pentru înregistrarea valorilor.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică nr. x din data de 01.07.2021 emis de către Serviciul Județean de Medicină Legală Harghita, inculpatul avea la ora 01:30 o îmbibație a alcoolului în sânge de 1,88‰, iar la ora 02:30 o o îmbibație a alcoolului în sânge de 1,65‰.

Judecata a avut loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în condițiile art. 374 alin. (4), art. 375 și art. 377 din C. proc. pen., inculpatul declarând personal că recunoaște în totalitate săvârșirea faptelor reținute în actul de sesizare a instanței și că solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaște și le însușește.

În mod temeinic, instanța de fond a constatat că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta a fost săvârșită de inculpat și întrunește elementele constitutive ale infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată, declarațiile inculpatului de recunoaștere coroborându-se cu: procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante din data de 19.06.2021, planșele foto depuse în faza judecății în fața primei instanțe, buletinul de examinare clinică, buletinul de analiză toxicologică nr. x și procesul-verbal de vizionare înregistrare video realizată în data de 19.06.2021 cu sistemul tip Body Worn Camera seria x și înaintată prin adresa nr. x/13.10.2021 a I.P.J. Covasna – Serviciul Rutier.

În ceea ce privește individualizarea judiciară a pedepsei, cât și a modalității de executare, prima instanță a avut în vedere toate criteriile legale incidente în speță, pedeapsa fiind just și corect individualizată și reflectă toate criteriile prev. de art. 74 din C. pen., relevante în cauză, instanța de fond stabilind o pedeapsă în limitele legale reduse cu 1/3, urmare a reținerii dispozițiilor prevăzute de art. 396 alin. (10) din C. proc. pen.

Se observă că prin stabilirea unei pedepse de 10 luni închisoare, instanța de fond s-a orientat în mod just la o pedeapsă spre limita minimă, dat fiind circumstanțele reale de săvârșire a infracțiunii (nivelul alcoolemiei, locul unde a fost condus autoturismul, momentul, faptul că nu s-a produs niciun accident de circulație, distanța parcursă, faptul că aptitudinile inculpatului de a conduce pe drumurile publice nu erau grav afectate astfel cum rezultă din buletinul de examinare clinică), dar și cele personale (vârsta, pregătirea profesională, lipsa antecedentelor penale).

Astfel, în ceea ce privește apelul formulat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, Înalta Curte constată că acesta este nefondat urmând a fi menținută modalitatea de executare a pedepsei, respectiv amânarea aplicării pedepsei.

Referitor la modalitatea de executare a pedepsei, Înalta Curte subliniază că aceasta se dispune raportat la scopul executării pedepsei, așa cum este acesta stabilit prin dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept, față de regulile de conviețuire socială și față de muncă, în vederea reintegrării în societate a deținuților sau persoanelor internate.

Având în vedere dispozițiile legale și împrejurările concrete ale cauzei, Înalta Curte, în acord cu prima instanță, constată că, în raport de persoana intimatului, de conduita avută anterior și ulterior săvârșirii infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, instituția amânării aplicării pedepsei prev. de art. 83 din C. pen. realizând o corectă individualizare judiciară a executării pedepsei.

Sub acest aspect, se reține în concret că inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, are o pregătire educațională superioară, a avut o conduită ireproșabilă anterioară săvârșirii faptei, dar și o atitudine procesuală constantă de recunoaștere și regret a faptei. Or, aceste împrejurări constituie garanții ferme ale posibilităților reale de îndreptare ale acestuia, Înalta Curte apreciind, similar primei instanțe, că aplicarea imediată a pedepsei nu este necesară în cauză.

Este real că nivelul alcoolemiei era unul ridicat, însă trebuie avute în vedere circumstanțele concrete ale comiterii faptei. Astfel, inculpatul a condus autoturismul pe o distanță mică (aproximativ 50 – 100 m) și la o oră la care circulația era aproape inexistentă (în jurul orelor 00:50), neconstituind un pericol excesiv pentru participanții la trafic și nefiind implicat în niciun incident auto.

În plus, potrivit fișei de examen clinic nr. x din 19 iunie 2021, întocmită cu ocazia conducerii inculpatului la Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf Kórház – U.P.U. SMURD din Mun. Sf. Gheorghe, din jud. Covasna, acesta a avut o atitudine adecvată și cooperantă, a fost orientat din punct de vedere temporal și spațial, comunicarea verbală a fost coerentă, nu prezenta tulburări de echilibru sau incoordonare motorie.

Așadar, Înalta Curte constată că nu se impune modificarea modalității de individualizare a executării pedepsei și nici interzicerea exercitării dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule având în vedere vârsta inculpatului, profesia de avocat care poate presupune deplasări în alte localități, faptul că inculpatul nu mai conduce în concret autovehicule de aproximativ un an și jumătate, lipsa antecedentelor penale, fapta săvârșită de inculpatul A. fiind un episod singular.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Față de cele expuse, Înalta Curte va respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov împotriva sentinței penale nr. 50/F din data de 17 octombrie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția penală, iar cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina acestuia în conformitate cu art. 275 alin. (3) din C. proc. pen.

Sursa informației: www.scj.ro.

Executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept was last modified: aprilie 19th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.