Contestaţie în anulare formulată împotriva deciziei civile pronunţată de aceeaşi instanţă în soluţionarea unui recurs. Recurs respins ca fiind inadmisibil

17 apr. 2024
Vizualizari: 117
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 457
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (1)
  • NCPC: art. 494
  • NCPC: art. 508 alin. (4)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 5

Prin sentința civilă nr. 954 din 2 iulie 2021, pronunțată de Judecătoria Caransebeș, în dosarul nr. x/2018, au fost respinse excepțiile invocate de pârâta A., respectiv excepția inadmisibilității acțiunii, excepția tardivității, excepția prescripției, excepția lipsei calității procesual active, excepția lipsei calității procesual pasive; a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta B. în contradictoriu cu pârâta A.; a fost obligată pârâta să încheie cu reclamanta contract autentic de vânzare cumpărare cu privire la imobilele evidențiate în CF nr. x Turnu Ruieni (nr. CF vechi x Zervești), top x în suprafață de 2945 mp, Dealul Cicleniului și în CF nr. x Turnu Ruieni (nr. CF vechi x) top x, în suprafață de 3111 mp, Dealul Cicleniului, iar în caz de refuz prezenta hotărâre ține loc de act autentic de vânzare cumpărare; s-a dispus radierea interdicției de înstrăinare și grevare notată în favoarea numitei C. prin contractul de donație din 09.01.1946, precum și a cotei de uzufruct viager în cotă de 2/4 de la rubrica „Sarcini” din CF nr. x Turnu Ruieni (nr. CF vechi x Zervești), top x, în suprafață de 2945 mp, Dealul Cicleniului și din CF nr. x Turnu Ruieni (nr. CF vechi x) top x în suprafață de 3111 mp, Dealul Cicleniului; a fost autorizată reclamanta ca la data rămânerii definitive a prezentei sentințe să intabuleze în CF dreptul de proprietate dobândit; a fost obligată pârâta la plata sumei de 8455 RON către reclamantă cu titlu de cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1733 din 19 octombrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Învestită cu soluționarea căii de atac, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, a procedat la întocmirea raportului asupra admisibilității în principiu a căii de atac.

Prin raport, s-a reținut că, în opinia raportorului, recursul nu îndeplinește condițiile de admisibilitate, fiind declarat împotriva unei hotărâri definitive care nu are deschisă calea de atac a recursului.

S-a mai reținut că, având în vedere dispozițiile art. 493 alin. (1) C. proc. civ., instanța va aprecia asupra admisibilității în principiu a cererii de recurs, din perspectiva legalității căii de atac.

Completul de filtru C10, constatând că raportul întrunește condițiile art. 493 alin. (3) din C. proc. civ., a dispus comunicarea raportului părților, pentru ca acestea să depună puncte de vedere, așa cum prevăd dispozițiile art. 493 alin. (4) din C. proc. civ.

Potrivit dovezilor aflate la dosarul de recurs, raportul asupra admisibilității în principiu a recursului a fost comunicat părților în 28 și 30 martie 2023.

Părțile nu au depus puncte de vedere la raport.

II. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând recursul, în raport cu excepția inadmisibilității recursului, invocată din oficiu, față de dispozițiile art. 248 alin. (1) raportat la art. 494 C. proc. civ., se constată următoarele:

În cauză, calea de atac are ca obiect decizia civilă nr. 229 din 18 august 2022, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția I civilă, prin care a fost anulată, ca netimbrată, contestația în anulare formulată împotriva deciziei civile nr. 190 din 07 iunie 2022 pronunțată de aceiași instanță în dosarul nr. x/2018, în soluționarea unui recurs.

Potrivit dispozițiilor art. 508 alin. (4) din C. proc. civ., hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată”.

Hotărârea atacată cu contestație în anulare, respectiv decizia civilă nr. 190 din 07 iunie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – secția I civilă, în dosarul nr. x/2018, este o hotărâre definitivă prin care a fost anulat, ca insuficient timbrat, recursul declarat de pârâta A..

Dispozițiile art. 634 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. stipulează că au caracter definitiv hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluționat fondul pricinii.

Prin urmare, cum hotărârea atacată cu contestație în anulare a fost pronunțată în soluționarea unui recurs, fiind definitivă, rezultă că nici decizia recurată, pronunțată în contestație în anulare, nu este susceptibilă de reformare pe calea recursului, pentru neîndeplinirea condiției prevăzută de art. 483 alin. (1) din C. proc. civ.

Potrivit principiului legalității căii de atac consacrat de art. 457 din C. proc. civ., hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

O hotărâre judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele expres prevăzute de lege sau, cu alte cuvinte, căile de atac a hotărârilor judecătorești nu pot exista în afara legii.

Regula are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție prevăzând că mijloacele procesuale de atac a hotărârii judecătorești sunt cele prevăzute de lege, dar și că exercitarea însăși a acestora trebuie să se realizeze în condițiile legii.

Prin urmare, întrucât decizia atacată în prezenta cauză este o decizie definitivă, pronunțată în soluționarea unei contestații în anulare îndreptate împotriva unei hotărâri date în recurs, partea nu mai are deschisă calea de atac a recursului.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de contestatoarea A..

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestație în anulare formulată împotriva deciziei civile pronunțată de aceeași instanță în soluționarea unui recurs. Recurs respins ca fiind inadmisibil was last modified: aprilie 17th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.