Cuvinte-cheie "exceptia inadmisibilitatii recursului"

 • Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâţilor la plata drepturilor salariale restante şi eliberarea unui document din care să reiasă salariile pentru toată perioada lucrată efectiv, precum şi acordarea de daune materiale și morale

 • Contestaţie în anulare formulată împotriva deciziei civile pronunţată de aceeaşi instanţă în soluţionarea unui recurs. Recurs respins ca fiind inadmisibil

 • Urmărirea stabilirii despăgubirilor aferente imobilului preluat în mod abuziv. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Inadmisibilitate. Cale extraordinară de atac formulată împotriva unei hotărâri definitive pronunţate de instanţa de recurs

 • Invocarea interzicerii accesului reclamantei la justiţie, neadministrarea unui probatoriu adecvat și nesesizarea Curţii Constituţionale, în mod eronat, de către instanțele anterioare, cu excepţiile de neconstituţionalitate pe care le-a invocat. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Solicitare privind anularea deciziilor emise de pârât prin care au fost respinse cererile de rambursare a taxelor antidumping pentru importurile de materiale de origine necomunitară

 • Solicitare privind dispunerea anulării dispoziţiilor din Regulamentul intern al pârâtei enumerate în conţinutul cererii de chemare în judecată. Inadmisibilitatea recursului

 • Cerere privind obligarea pârâtei la emiterea unei noi hotărâri prin care să valorifice orele de gardă. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

 • Inadmisibilitate. Recurs exercitat împotriva unei decizii definitive pronunţate în soluţionarea unui alt recurs

 • Obligaţia părților de a îndeplini actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător. Recurs respins ca inadmisibil

 • Jurisprudență

  Vezi tot

  PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice