Cuvinte-cheie "Conditii de admisibilitate"

 • Încercarea modificării condiţiilor de exercitare a căilor de atac împotriva actelor procurorului apreciind că se impune instituirea unei noi căi de atac împotriva ordonanţei procurorului prin care a fost respinsă o cerere de continuare a urmăririi penale. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale ca fiind inadmisibilă

 • Contestaţie în anulare formulată împotriva deciziei civile pronunţată de aceeaşi instanţă în soluţionarea unui recurs. Recurs respins ca fiind inadmisibil

 • Absenţa unei soluţii de condamnare şi pronunţarea unei soluţii de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Neîndeplinirea condiţiilor de previzibilitate şi claritate necesare aplicării măsurilor de siguranță

 • Solicitare privind obligarea unităţii de învăţământ la calculul şi plata, în favoarea membrului de sindicat, personal didactic auxiliar, a sporului de 15% din salariul de bază pentru desfăşurarea activităţii în condiţii periculoase sau vătămătoare

 • Solicitare privind anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă şi repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii acesteia. Anularea recursului declarat

 • Invocarea neconstituţionalității dispoziţiilor privind desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Constatarea motivelor de recurs ca fiind nefondate

 • Invocarea excepției de neconstituționalitate având ca obiect punerea în executare a mandatului european de arestare şi predarea persoanei solicitate către autorităţile străine. Recurs respins ca nefondat

 • Invocarea motivelor străine de natura cauzei reţinute în motivarea hotărârii și reguli de procedură civilă ce au fost încălcate de instanţa de recurs. Respingerea recursului ca nefondat

 • Motiv de revizuire privind nesocotirea de către instanţă a principiului disponibilităţii. Respingerea cererii de revizuire ca inadmisibiliă

 • Cerere în vederea anulării oricărui demers efectuat ca urmare a încheierii actelor adiţionale la contractul individual de muncă şi modificarea statelor de plată întocmite în baza actelor adiţionale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice