Cerere în vederea anulării oricărui demers efectuat ca urmare a încheierii actelor adiţionale la contractul individual de muncă şi modificarea statelor de plată întocmite în baza actelor adiţionale

20 apr. 2023
Vizualizari: 228
  • NCPC: art. 322 alin. (1) pct. 7
  • NCPC: art. 326 alin. (3)
  • NCPC: art. 327 alin. (1)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la 17.09.2020 sub nr. x/2009/a1.39, reclamantul B., în calitate de administrator judiciar al A. S.A. a chemat în judecată pe pârâtul C. solicitând instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună anularea actului adițional la contractul individual de muncă nr. x din 29.07.1976, înregistrat sub nr. x din 19.07.2018, încheiat între A. S.A., în calitate de angajator și C., în calitate de angajat, anularea actului adițional la contractul individual de muncă nr. x din 29.07.1976, înregistrat sub nr. x din 25.03.2019, încheiat între A. S.A., în calitate de angajator și C., în calitate de angajat, anularea oricărui demers efectuat ca urmare a încheierii actelor adiționale la contractul individual de muncă, obligarea pârâtului la plata sumei de 53.100 RON, precum și modificarea statelor de plată întocmite în baza actelor adiționale.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 428 din 1 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cererea de revizuire dedusă judecății, prin raportare la dispozițiile art. 322 alin. (1) pct. 7 și art. 326 alin. (3) C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Cu titlu prealabil, Înalta Curte reține că, în ceea ce privește revizuirea, cale extraordinară de atac, dispozițiile legale care o reglementează sunt de strictă interpretare, astfel că exercitarea ei nu poate avea loc decât în cazurile și în condițiile prevăzute în mod expres de lege.

De asemenea, conform art. 326 alin. (3) C. proc. civ., constată că dezbaterile în cadrul unei cereri de revizuire sunt limitate la admisibilitatea revizuirii și la faptele pe care se întemeiază. Prin urmare, în cadrul acestei căi de retractare se analizează prioritar condițiile de admisibilitate, cadru în care nu se repun în discuție și nu se cercetează chestiuni ce țin de fondul cauzei, ci se verifică aspecte procedurale vizând îndeplinirea condițiilor de admisibilitate.

Conform prevederilor art. 322 alin. (1) C. proc. civ., „Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanța de apel sau prin neapelare, precum și a unei hotărâri dată de o instanță de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: dacă există hotărâri definitive potrivnice date de instanțe de același grad sau de grade deosebite, în una sau aceeași pricină, între aceleași persoane, având aceeași calitate” (pct. 7).

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 327 alin. (1) din C. proc. civ., dacă instanța încuviințează cererea de revizuire, în cazul hotărârilor definitive potrivnice, ea va anula cea din urmă hotărâre.

Rezultă că revizuirea pentru contrarietate de hotărâri este admisibilă când hotărârea a cărei anulare se solicită a nesocotit puterea de lucru judecat a unei alte hotărâri, ceea ce presupune ca hotărârea care se solicită a fi anulată, să fie ulterioară celei a cărei putere de lucru judecat se pretinde că o încalcă.

Rațiunea reglementării acestui motiv de revizuire o constituie necesitatea înlăturării încălcării principiului autorității de lucru judecat și vizează anularea ultimei hotărâri pronunțate cu încălcarea acestui principiu.

Se impune precizarea faptului că instanța competentă să se pronunțe asupra cererii de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 alin. (1) pct. 7 C. proc. civ. nu exercită un control judiciar asupra legalității și temeiniciei hotărârilor contradictorii, ci verifică numai dacă ultima hotărâre a fost pronunțată cu încălcarea principiului puterii de lucru judecat, și, în caz afirmativ, procedează la anularea ultimei hotărâri pronunțate.

În cauză, revizuentul a solicitat, în temeiul dispozițiilor art. 322 alin. (1) pct. 7 C. proc. civ., anularea deciziei civile nr. 437/2021 din 05 iulie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția Civilă, în dosarul nr. x/2020 în raport cu decizia civilă nr. 893/2021 din 10 noiembrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. x/2020, nefiind astfel îndeplinită condiția încălcării principiului puterii de lucru judecat prin hotărârile atacate, deoarece hotărârea potrivnică acesteia, respectiv decizia nr. 893/10 noiembrie 2021, nu exista la data pronunțării hotărârii a cărei revizuire se solicită.

Altfel spus, revizuentul solicită revizuirea primei hotărâri, respectiv a deciziei nr. 437/2021 din 05 iulie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Iași, susținând că aceasta încalcă principiul puterii de lucru judecat a unei alte hotărâri, decizia nr. 898 din 10 noiembrie 2021, care nu exista la data pronunțării celei dintâi.

Pentru rațiunile înfățișate, constatând că nu sunt întrunite condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 322 alin. (1) pct. 7 C. proc. civ., ținând cont și de prevederile art. 326 alin. (3) C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție va respinge cererea de revizuire formulată de revizuenții revizuentul C. împotriva deciziei nr. 437/2021 din 05 iulie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția Civilă, în dosarul nr. x/2020, ca inadmisibilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere în vederea anulării oricărui demers efectuat ca urmare a încheierii actelor adiționale la contractul individual de muncă și modificarea statelor de plată întocmite în baza actelor adiționale was last modified: aprilie 19th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.