Cuvinte-cheie "Recurs"

 • Solicitare în vederea obligării pârâtei la plata sumei reprezentând remuneraţie datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual

 • Cerere privind recunoaşterea drepturilor salariale referitoare la sporuri în cuantumul solicitat de către reclamantă, ceea ce se reflectă în obligaţia angajatorului de a achita acesteia diferenţele dintre drepturile salariale stabilite prin ordinul iniţial şi cele stabilite prin ordinul ulterior, precum şi de a acoperi orice prejudiciu suferit de reclamantă prin acordarea cu întârziere a drepturilor salariale complete

 • Termenul de declarare a recursului împotriva deciziei prin care s-a constatat perimarea. Recurs respins ca fiind tardiv formulat

 • Rezilierea unilaterală a contractului de concesiune. Constatarea nulităţii absolute a declaraţiei unilaterale de reziliere a contractului, şi nu ca urmare a nerespectării unei clauze contractuale, pentru a atrage răspunderea civilă contractuală

 • Tardivitate. Nerespectarea termenului privind depunerea cererii de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru

 • Cale de atac exercitată după expirarea termenului legal. Recurs respins ca tardiv formulat

 • Impunerea administrării probelor necesare pentru stabilirea situaţiei concrete a încasării creanţei şi stabilirea impozitului pe profit şi a accesoriilor aferente. Admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă

 • Perimarea de drept. Cerere rămasă în nelucrare din motive neimputabile părţii timp de 6 luni

 • Critici privind greşita nereţinere, de către instanţa de apel, a dispoziţiilor pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în condiţiile în care obligaţia principală, constând în valoarea prejudiciului produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, a fost achitată. Recurs în casație respins ca nefondat

 • Partaj judiciar. Stabilirea unei suprafeţe mai mici a bunului în condiţiile în care nu au existat acte de înstrăinare. Recurs respins ca nefondat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice