Cuvinte-cheie "Recurs"

 • SENIOR-EDITOR | | 7 sept. 2015

  Motivele de recurs în reglementarea noului Cod de procedură civilă (II)

 • SENIOR-EDITOR | | 24 aug. 2015

  Motivele de recurs în reglementarea noului Cod de procedură civilă (I)

 • Neconstituţionalitate: Art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 84 alin. (2), art. 486 alin. (3) Cod procedură civilă. Obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic (M. Of. nr. 539/20.07.2015)

 • Neconstituţionalitate: Art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 84 alin. (2), art. 486 alin. (3) Cod procedură civilă. Obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic

 • Tratamentul discriminatoriu al părții civile și părții responsabile civilmente în reglementarea actuală a recursului în casație

 • Câteva observaţii asupra recursului în materia hotărârilor arbitrale

 • Calitatea de a contesta hotărârea adunării creditorilor. Valabilitatea formală a votului exprimat prin corespondenţă. Obligativitatea motivării hotărârii. Neprimirea votului şi încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului

 • Plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc de a realiza un act de executare. Condiţii

 • Executare creanţă fiscală. intervenirea desfiinţării titlului de creanţă în cursul soluţionării recursului declarat împotriva sentinţei prin care s-a soluţionat contestaţia la executare. Consecinţe

 • Abonează-te la newsletter