Cuvinte-cheie "Recurs"

 • Partaj judiciar. Stabilirea unei suprafeţe mai mici a bunului în condiţiile în care nu au existat acte de înstrăinare. Recurs respins ca nefondat

 • Critici privind deciziile recurate din perspectiva nerespectării dreptului la apărare. Anularea căii de atac

 • Imposibilitatea reaprecierii probelor şi a situaţiei de fapt ce a fost stabilită în etapele procesuale anterioare. Critici incompatibile cu exerciţiul dreptului la recurs

 • Contestaţia în anulare. Cale de atac extraordinară, de retractare, ce poate fi exercitată doar pentru motivele expres şi limitativ prevăzute de normele procedurale ce o reglementează

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la acordarea grupei I de muncă şi la emiterea unei adeverinţe referitoare la raporturile de muncă ale reclamantului

 • Întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Depunerea punctelor de vedere ale părților conform dispoziţiilor legii

 • Motive de refuz al recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie de divorţ și în materia răspunderii părinteşti

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la restituirea sumei reprezentând taxă încasată necuvenit pentru eliberarea unei adeverinţe care să ateste veniturile brute

 • Determinarea greşelilor anume imputate instanţei şi încadrarea lor în motivele de nelegalitate. Sancţiunea nulităţii cererii de recurs

 • Invocarea excepţiei rămânerii fără obiect a cererii de recurs, raportat la soluţia de admitere a recursului şi casare a încheierii. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice