Cuvinte-cheie "Recurs"

 • Rezilierea unilaterală a contractului de concesiune. Constatarea nulităţii absolute a declaraţiei unilaterale de reziliere a contractului, şi nu ca urmare a nerespectării unei clauze contractuale, pentru a atrage răspunderea civilă contractuală

 • Tardivitate. Nerespectarea termenului privind depunerea cererii de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru

 • Cale de atac exercitată după expirarea termenului legal. Recurs respins ca tardiv formulat

 • Impunerea administrării probelor necesare pentru stabilirea situaţiei concrete a încasării creanţei şi stabilirea impozitului pe profit şi a accesoriilor aferente. Admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă

 • Perimarea de drept. Cerere rămasă în nelucrare din motive neimputabile părţii timp de 6 luni

 • Critici privind greşita nereţinere, de către instanţa de apel, a dispoziţiilor pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în condiţiile în care obligaţia principală, constând în valoarea prejudiciului produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, a fost achitată. Recurs în casație respins ca nefondat

 • Partaj judiciar. Stabilirea unei suprafeţe mai mici a bunului în condiţiile în care nu au existat acte de înstrăinare. Recurs respins ca nefondat

 • Critici privind deciziile recurate din perspectiva nerespectării dreptului la apărare. Anularea căii de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Comunicarea hotărârii judecătoreşti prin poştă electronică. Lipsa menţiunilor cu privire la adresa de e-mail la care s-a făcut comunicarea. Lipsa confirmării de primire. Nulitate. Consecințe. 2) Procedura de instituire a sechestrului asigurător. Particularități. Limitele verificărilor permise instanței. Inexistența autorității de lucru judecat a dezlegărilor asupra fondului raportului juridic dintre părți

 • Imposibilitatea reaprecierii probelor şi a situaţiei de fapt ce a fost stabilită în etapele procesuale anterioare. Critici incompatibile cu exerciţiul dreptului la recurs

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice