Cuvinte-cheie "Recurs"

 • Hotărâri definitive. Hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii

 • Invocarea unor nereguli ale exemplarului încheierii de şedinţă ce a fost comunicat fără a se indica în concret care sunt motivele de nelegalitate ce pot fi imputate încheierii recurate. Nulitatea recursului

 • Răspunderea patrimonială pentru pagubele produse angajatorului. Admiterea excepţiei inadmisibilităţii și respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

 • Obligaţia instanței de a proceda la un examen efectiv, real şi consistent al mijloacelor, argumentelor şi elementelor de probă ale părţilor

 • Transferarea condamnatului pentru continuarea executării pedepsei rezultante dată spre executare de autoritățile judiciare competente ale statului solicitant

 • Imposibilitatea exercitării controlul judiciar de către instanţa de recurs. Nulitatea recursului

 • Cererea de recurs. Încadrarea criticilor formulate în cazurile de nelegalitate limitativ prevăzute de lege

 • Raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Anularea recursului declarat

 • Motive contradictorii în privinţa modalităţii de evaluare a cuantumului despăgubirii civile. Admiterea recursurilor declarate și trimiterea cauzei spre rejudecare în ceea ce priveşte cuantumul despăgubirii civile

 • Recurs declarat cu depăşirea termenului prevăzut de lege. Respingerea recursului ca tardiv formulat

 • Abonează-te la newsletter