Termenul de declarare a recursului împotriva deciziei prin care s-a constatat perimarea. Recurs respins ca fiind tardiv formulat

20 dec. 2023
Vizualizari: 154
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 185 alin. (1)
  • NCPC: art. 421 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sibiu la 16 septembrie 2015, reclamanta S.C. A. S.R.L. – societate în faliment, prin lichidator judiciar B.., în contradictoriu cu S.C. Piețe Sibiu S.A., a solicitat instanței să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 134.200 RON, reprezentând contravaloarea prejudiciului suferit de către reclamantă ca urmare a nefolosirii autoutilitarei marca x cu numărul de înmatriculare x în perioada 10 iulie 2013 – 13 mai 2015; cu cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1412 din 16 iunie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul formulat de pârâta S.C. Piețe Sibiu S.A. în raport cu excepția tardivității, invocată din oficiu, ce se impune a fi analizată cu prioritate, Înalta Curte reține că aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente:

Obiectul recursului supus analizei îl reprezintă decizia nr. 127 din 13 aprilie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția I civilă, prin care s-a constatat perimat recursul formulat de pârâta S.C. Piețe Sibiu S.A. împotriva deciziei civile nr. 1158 din 23 decembrie 2019 pronunțată de Tribunalul Sibiu, secția I civilă.

În conformitate cu dispozițiile art. 421 alin. (2) C. proc. civ., împotriva deciziei prin care s-a constatat perimarea se poate declara calea de atac a recursului în termen de 5 zile de la pronunțarea acestei hotărâri.

Potrivit art. 181 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.

Înalta Curte constată că termenul de exercitare a căii de atac a început să curgă de la 13 aprilie 2021 și s-a împlinit la 19 aprilie 2021, potrivit modului de calcul instituit prin prevederile legale menționate.

Calea de atac a fost declarată de pârâtă la 4 mai 2021, cererea fiind expediată prin serviciul poștal, conform plicului aflat la dosar, așadar peste termenul reglementat de dispozițiile art. 421 alin. (2) C. proc. civ.

Față de dispozițiile legale enunțate, se reține că recursul a fost depus cu încălcarea termenului de 5 zile de la pronunțarea deciziei recurate, prevăzut de lege pentru exercitarea căii extraordinare de atac, termenul de recurs împlinindu-se la 19 aprilie 2021 (luni), aceasta fiind ultima zi în care partea putea comunica recursul.

În conformitate cu dispozițiile art. 185 alin. (1) C. proc. civ., nerespectarea termenului în care trebuie exercitat un drept procesual atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel, actul de procedură făcut peste termen fiind lovit de nulitate.

Pentru considerentele expuse, constatând că recursul a fost comunicat după împlinirea termenului legal de declarare a căii de atac, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a anula recursul formulat de pârâta S.C. Piețe Sibiu S.A. ca fiind tardiv formulat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Termenul de declarare a recursului împotriva deciziei prin care s-a constatat perimarea. Recurs respins ca fiind tardiv formulat was last modified: decembrie 20th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.