Cuvinte-cheie "Recurs"

  • Motive contradictorii în privinţa modalităţii de evaluare a cuantumului despăgubirii civile. Admiterea recursurilor declarate și trimiterea cauzei spre rejudecare în ceea ce priveşte cuantumul despăgubirii civile

  • Recurs declarat cu depăşirea termenului prevăzut de lege. Respingerea recursului ca tardiv formulat

  • Infracțiunea de omor. Recurs în casație respins ca nefondat

  • Analiza excepţiei de perimare a căii de atac invocată din oficiu

  • Cerere privind obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate cu celelalte drepturi de care reclamantul ar fi beneficiat, repunerea părţilor în situaţia anterioară şi reintegrarea în muncă a reclamantului și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată

  • Inadmisibilitate. Recurs împotriva deciziei prin care a fost respinsă contestaţia în anulare formulată împotriva unei decizii prin care s-a respins, ca inadmisibil, recursul declarat

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiţia legală a dezvoltării motivelor de recurs. Nulitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs formulat împotriva deciziei prin care a fost anulată sentința instanței de fond și reținută cauza spre rejudecarea fondului. Hotărâre premergătoare. Inadmisibilitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea contractelor de achiziţii publice. Calea de atac prevăzută de lege – recurs. Apel inadmisibil

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încuviinţarea executării silite a unei hotărâri judecătoreşti străine. Recurs. Cerere de suspendare a executării. Lipsa caracterului executoriu al hotărârii recurate