Cuvinte-cheie "Recurs"

  • Operaţiuni de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială și brevetele de invenţie. Respingerea recursurilor declarate ca fiind nefondate și inadmisibile

  • Cerere privind anularea actului adiţional prin care se modifică locul muncii şi felul muncii, repunerea în funcţia avută anterior, plata daunelor morale şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată

  • Hotărâri definitive. Hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii

  • Invocarea unor nereguli ale exemplarului încheierii de şedinţă ce a fost comunicat fără a se indica în concret care sunt motivele de nelegalitate ce pot fi imputate încheierii recurate. Nulitatea recursului

  • Răspunderea patrimonială pentru pagubele produse angajatorului. Admiterea excepţiei inadmisibilităţii și respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

  • Obligaţia instanței de a proceda la un examen efectiv, real şi consistent al mijloacelor, argumentelor şi elementelor de probă ale părţilor

  • Transferarea condamnatului pentru continuarea executării pedepsei rezultante dată spre executare de autoritățile judiciare competente ale statului solicitant

  • Imposibilitatea exercitării controlul judiciar de către instanţa de recurs. Nulitatea recursului

  • Cererea de recurs. Încadrarea criticilor formulate în cazurile de nelegalitate limitativ prevăzute de lege

  • Raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Anularea recursului declarat