Solicitare privind obligarea pârâtei la acordarea grupei I de muncă şi la emiterea unei adeverinţe referitoare la raporturile de muncă ale reclamantului

13 mart. 2023
Vizualizari: 591
  • Constituţia României: art. 129
  • Legea nr. 62/2011: art. 208
  • NCPC: art. 457
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4
  • NCPC: art. 94 pct. 1 lit. a) - j)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea, secția I civilă, de conflicte de muncă și asigurări sociale sub nr. x/2019, reclamantul, A., a chemat în judecată pe pârâta, S.C. Oltchim S.A., solicitând obligarea acesteia să îi acorde grupa I de muncă în procent de 100% din timpul efectiv lucrat, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 50/1990, pe perioada 07.03.1975 până la 01.08.1996 și să emită adeverința în acest sens, conform prevederilor art. 34 alin 5 din Codul muncii coroborat cu prevederile Ordinului nr. 590/2008 respectiv H.G. nr. 257/2011, anexa 14.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 171-187 din Codul Muncii, Ordinul nr. 50/1990, H.G. nr. 1223/1990, H.G. nr. 10/14.08.1992

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 3 din 18 ianuarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Obiectul litigiului îl reprezintă obligarea pârâtei la acordarea grupei I de muncă și la emiterea unei adeverințe referitoare la raporturile de muncă ale reclamantului.

Conform dispozițiilor art. 483 alin. (1) C. proc. civ., hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului.

Art. 483 alin. (2) din C. proc. civ. prevede că nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-j), în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale (…). De asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului.

Totodată, potrivit art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., sunt hotărâri definitive, cele date în apel, fără drept de recurs, precum și cele neatacate cu recurs.

Hotărârea ce formează obiectul prezentului recurs este o hotărâre definitivă întrucât vizează soluția pronunțată asupra cererii de apel, formulate împotriva unei decizii date într-un litigiu având ca obiect drepturi izvorâte dintru-un raport de muncă.

Potrivit art. 208 din Legea nr. 62/2011, conflictele individuale de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal, hotărârile instanței de fond fiind supuse numai apelului, astfel cum dispune art. 214 din același act normativ, și cum în mod corect a susținut și intimata-pârâtă, prin întâmpinarea formulată.

Potrivit dispozițiilor art. 483 alin. (2) teza finală C. proc. civ., nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile în primă instanță sunt supuse numai apelului.

În raport cu dispozițiile legale evocate, se constată că decizia recurată nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, în speță fiind operant principiul legalității căilor de atac consacrat de art. 129 din Constituția României și de art. 457 C. proc. civ.

În consecință, pentru considerentele ce preced, Înalta Curte va respinge ca inadmisibil recursul declarat de reclamantul A., împotriva deciziei civile nr. 1518 din 7 aprilie 2021, pronunțate de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind obligarea pârâtei la acordarea grupei I de muncă și la emiterea unei adeverințe referitoare la raporturile de muncă ale reclamantului was last modified: martie 12th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.